Uppdelning bör gynna NCC

Aktieanalys NCC avslutade fjolåret i stor stil och aktien har stigit kraftigt. Värderingen är inte låg, men den förestående utdelningen av bostadsdelen bör kunna lyfta båda bolagen ett snäpp.

Placeras aktieanalys har en horisont på 3-6 månader om ingenting annat anges. Läs fler aktieanalyser från Placera.

Byggbolaget NCC gladde på torsdagen sina aktieägarna med en klart starkare avslutning på 2015 än vad som var väntat. Att NCC hade många bostäder att lämna över till köparna under det fjärde kvartalet var känt så förväntingarna var inte direkt lågt ställda. Analytikerna hade i snitt räknat med en förbättring av rörelseresultatet på 18 procent jämfört med året innan. Utfallet blev dock en ökning på hela 50 procent.

NCC sålde 2 300 bostäder i kvartalet och räknar analytikerna bara lite för lågt på det tänkta snittpriset blir det lätt en ganska stor avvikelse mot prognosen. Det visade sig att ett antal stora hus i Sverige och exklusiva lägenheter i Danmark lyfte intäkterna mer än väntat och dessutom medförde en bättre lönsamhet.

Affärsområdet Housing, som rymmer NCC:s egna bostadsprojekt, hade intäkter som var 25 procent högre än väntat och en rörelsemarginal som var 2,5 procentenheter över snittprognosen.

Bostadsmarknaden är fortfarande stark i Sverige även om priserna planat ut. NCC bygger också en hel del i Tyskland, Finland och andra marknader. Framför allt den tyska marknaden har en bra utveckling med både stigande efterfrågan och stigande priser.

Med överlag stabila marknader har NCC valt att starta upp nya bostadsprojekt i ungefär samma tempo som man sålt. Byggstarterna summerar till drygt 2 800 bostäder och vid årsskiftet hade NCC sammanlagt knappt 8 800 bostäder i pågående produktion. Enligt byggplanerna kommer bolaget att ha ungefär lika många bostäder att sälja i fjärde kvartalet 2016 som det hade i fjol.

Housing svarade för 56 procent av NCC-koncernens rörelseresultat i det fjärde kvartalet och för drygt 40 procent räknat på helåret. Beslutet att knoppa av Housing och göra det till ett eget börsnoterat bolag ska klubbas igenom på stämman i vår. Därefter kommer verksamheten att delas ut till NCC:s aktieägare.

Så sent som i slutet av november var beskedet från NCC att bolaget inte skulle dela ut några pengar till aktieägarna på grund av den förestående avknoppningen av Housing. Pengarna skulle i stället gå till att stärka upp Housing finansiellt inför livet som eget bolag. I torsdagens rapport meddelades dock att aktieägarna förutom Housing-aktier även kan se fram mot en kontantutdelning på 3 kronor per aktie.

NCC:s övriga affärsområden presterade mer eller mindre som väntat i kvartalet. Roads har lågsäsong över vintern och levererade ett något lägre resultat än väntat. Byggverksamheten levererade sammantaget i linje med förväntningarna. Den svenska Construction-enheten höll en lite lägre lönsamhet än väntat men det kompenserades av en oväntat bra marginal i Finland.

Även affärsområdet Property Development presterade som väntat i kvartalet. Inom affärsområdet återfinns NCC:s egna fastighetsprojekt. Tre projekt resultatavräknades under fjärde kvartalet och tre nya startades. Det är framför allt i Sverige som efterfrågan på kommersiella fastigheter är stark.

Glädjande i NCC:s rapport var att bolaget redovisade en klart bättre orderingång än väntat. Den summerade till 20,4 miljarder kronor vilket var 12 procent mer än SME Direkts snittprognos. Den höga aktiviteten inom Housing påverkar byggenheternas orderingång positivt. Efterfrågan har dock varit god inom de flesta områdena under kvartalet.

Orderingången motsvarade dock bara 91 procent av omsättningen i kvartalet vilket innebär att orderboken krympt. För helåret var dock order och omsättning i nivå med varandra. Orderboken uppgick vid årsskiftet till knappt 57 miljarder kronor vilket var marginellt högre än för ett år sedan.

För 2016 väntar sig analytikerna i snitt en omsättning på drygt 61 miljarder kronor (inkluderat Housing). Rörelsemarginalen väntas landa på 5 procent vilket ger en vinst per aktie på cirka 19,60 kronor.

För 2017 är prognosen enligt databasen Factset en tillväxt på 3 procent. Med ytterligare lite förbättring av rörelsemarginalen leder det till en vinsttillväxt på cirka 10 procent till 21,60 kronor. De estimaten innebär p/e-tal på 14,8 respektive 13,4 för de kommande åren.

Utdelningarna väntas återupptas under de kommande räkenskapsåren och snittprognoserna ger direktavkastningar på 4,1 respektive 4,5 procent.

Tipsen vad Housing skulle kunna vara värt på egen hand varierar. Verksamheten får med sig en hel del skulder ut från NCC vilket är rimligt eftersom det är de egna utvecklingsprojekten och marken som binder mycket pengar. Sneglar vi på branschkollegan JM:s värdering borde börsvärdet ligga kring 10 miljarder kronor sett till resultatet för de senaste tolv månaderna.

Resultatet i det fjärde kvartalet var som sagt väldigt starkt och NCC-aktien har rusat 14 procent sedan bokslutsrapporten presenterades. Aktien är nästan tillbaka på årshögstanivåerna från början av förra året. De bostäder som NCC fick så bra betalt för i kvartalet kommer dock inte tillbaka så vinstexplosionen i fjärde kvartalet blir lite av en engångseffekt.

Den fortsatt höga bostadsproduktionen är dock positivt för framtiden och NCC kommer att ha gott om bostäder att sälja även under 2016 och in i 2017. Men det gäller att efterfrågan och priser håller i sig om resultaten ska fortsätta stärkas.

NCC:s bostadsaffär framstår redan i dag som väldigt framgångsrik men sannolikt finns det ännu lite mer av tillväxtkraft och lönsamhet att plocka fram som eget bolag. Kvar i NCC blir bland annat de kommersiella fastigheterna och där känns det som om NCC har möjlighet att höja sig ett par snäpp.

Det är en process som kommer att ta lite tid men på sikt tror vi uppdelningen av NCC kommer att gynna båda bolagen. Värderingen är inte låg – men vi ser fortsatt NCC som ett bra val i byggsektorn.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
NCC B Köp 290,60 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -