Så funkar lång/kort hedge

Fondkommentar För de fondsparare som är villrådiga i finansturbulensen finns det bra alternativ till aktiefonder: Lång/kort hedgefond.

Val av rätt hedgefondstrategi är en av de stora utmaningarna för såväl professionella investerare som för privatspararen. Ett lika stort bekymmer är att hitta en fond inom den valda strategin som klarar att leverera en god och jämn avkastning över tiden.

De fonder som förvaltas enligt lång/kort hedgefondstrategi, kombinerar långa innehav (köpta) med att sälja kort (blanka), aktier eller indexterminer. Med att sälja kort/blanka menas att man exempelvis lånar aktier och säljer dem för att senare kunna köpa tillbaka till ett lägre pris och slutligen återlämna de inlånade aktierna.

Förvaltaren jobbar aktivt med den så kallade marknadsexponeringen som är nettot av långa positioner minus korta positioner.

Valet av marknadsexponering varierar, beroende på förvaltarens val av risknivå och marknadsförhållanden. Fonderna kan oftast använda belåning, och nettoexponeringen varierar vanligtvis mellan +150 och -50.

Det innebär att om förvaltaren har en positiv marknadssyn så kan fonden ha en nettoexponering om upp till 150 procent av fondens värde genom de extrapengar man lånar. När förvaltaren har en negativ marknadssyn kan fonden ha en nettoexponering om maximalt 50 procent av fondens värde, och då är hälften av fondens värde placerat i blankade eller negativa positioner.

I den bästa av världar ökar förvaltaren den långa exponeringen i en uppåtgående marknad och minskar den i en nedåtgående marknad. I en börsnedgång kan den korta positionen fungera som ett skydd och krockkudde, så kallad hedge. Många förvaltare hoppas även kunna generera en löpande positiv avkastning från sina korta positioner.

Har förvaltaren gjort korrekta val av fondens innehav och nettoexponering i en uppåtgående marknad, kommer de långa positionerna öka mer i värde än marknaden. De korta positionerna ska stiga mindre i värde än den breda marknaden.

Det motsatta gäller förstås i en nedåtgående marknad, där de blankade aktierna ska sjunka mer än marknaden i övrigt och de långa positionerna sjunka mindre i värde mer än genomsnittet på börsen.

Genom att arbeta med nettoexponeringen och ha korta/blankade positioner i fonden kommer värdet i fonden inte öka lika mycket som hela marknaden i en uppåtgående trend. I en fallande marknad kommer de däremot att generera bättre avkastning än vanliga aktiefonder, då de har en inbyggd krockkudde.

Fördelen med hedgefonder är att risken och svängningarna i avkastningen oftast blir mindre jämfört med en vanlig aktiefond som enbart köper aktier i samma marknad.

Beroende på vilka positioner som förvaltaren tagit kan fonden reagera på tre olika sätt vid börsnedgångar:

1.       Fonden minskar i värde, men inte lika mycket som den underliggande marknaden.

2.       Fondens värde är oförändrat vid en börsnedgång, eftersom de korta och långa positionerna motverkar varandra.

3.       Fonden kan öka i värde om förvaltaren har positionerat sig rätt för en eventuell längre börsnedgång.

Placera ser fördelar med att använda lång/kort hedgefonder i en befintlig långsiktig sparportfölj för att minska svängningarna och den totalt risken. Genom att diversifiera kan man uppnå både högre avkastning och lägre risk för den långsiktiga sparportföljen.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -