Hungrar inte efter Matse

Aktieanalys Matse Holding växer så det knakar men aktien är iskall. Förlusterna lär hålla i sig ett tag till och därmed ser vi inte riktigt vad som ska ge aktien fart uppåt.

Dagligvaruhandeln är en av de sektorer som växer snabbast på nätet för tillfället. Försäljning av middagslösningar och lösplock ökade under fjärde kvartalet i fjol med 35 procent enligt siffror från HUI. Snabbast växer lösplocket (vanliga shoppingkassar med mat) som ökade med 45 procent. Middagslösningarna har varit populära längre och växte med 25 procent.

På börsen representerar Matse Holding branschen sedan två år tillbaka. Koncernen äger bland annat Mat.se som är en snabbväxare i lösplock-sektorn. Koncernen ökade omsättningen med 48 procent i fjärde kvartalet och höll således jämna steg med marknaden. För helåret 2015 stärkte dock Mat.se sin ställning.

Mat.se startades sommaren 2012 och blev på kort tid störst på nätmat i Göteborg. Storägare i bolaget är Lars-Olof Matsson som tidigare ägde krydd- och tex mex-företaget Santa Maria. Ordförande är sonen Ludwig Matsson och vd och medgrundare är systersonen Måns Danielsson som tidigare även ingick i ledningen för Santa Maria. Samtliga fem personer i ledningen för Matse Holding är grundare och storägare i bolaget.

Ambitionen har redan från början varit att bli marknadsledare inom mat på nätet och 2014 togs klivet in på Stockholmsmarknaden. Omsättningen i Stockholm var i fjol drygt 50 Mkr vilket är en fjärdedel av den totala omsättningen i koncernen. Göteborg svarar för 68 procent och de båda andra affärsområdena, Kokaihop Media samt Cold Cargo, står för resterande 7 procent.

Kokaihop Media driver bland annat sajten Kokaihop.se som är en av de största i Sverige inom matlagning med 800 000 medlemmar. Verksamheten är lönsam och skrapade under fjolåret ihop ett rörelseresultat, ebita, på 1,3 Mkr från en omsättning på 4,2 Mkr.

Cold Cargo bedriver kylleveranser både åt Matse själva men även åt externa kunder. Omsättningen ökade kraftigt under 2015 och för innevarande år är en dubbling av antalet lastbilar planerad. I fjärde kvartalet svarade externa kunder för cirka två tredjedelar av Cold Cargos omsättning. Rörelseresultatet för helåret 2015 blev en förlust på -0,1 Mkr.

Enligt uppgifter från HUI summerade hela marknaden för mat på nätet till cirka 4 miljarder kronor i fjol. Det innebär att näthandelns andel av den totala dagligvaruhandeln bara ligger på knappt 1,5 procent i dagsläget. Prognoserna för hur stor andel nätet kan komma att kapa åt sig av totalmarknaden i framtiden varierar. Opimisterna räknar med allt mellan 20-40 procent.

Totalt sett omsatte Matse Holding under fjolåret knappt 205 Mkr. Det innebär att bolaget hade en marknadsandel på dryga 5 procent. Konkurrenten Mathem omsatte i fjol 720 Mkr vilket skulle ge 18 procents andel.

Att sälja mat är lågmarginalverksamhet och det är stora volymer som är nyckeln till bra lönsamhet. Det gäller även på nätet och Matse Holdings omsättning i fjol räckte bara till en förlust före goodwillavskrivningar på -46 Mkr. Bolaget räknar med att 600 Mkr i omsättning bör räcka för att nå positivt rörelseresultat före goodwillavskrivningar, ebita.

I en enskild region (Göteborg, Stockholm eller Malmö) ska 400 Mkr i omsättning räcka för att nå en ebita-marginal på 7-10 procent om man även räknar bort kostnader för marknadsföring.

Räknat på det sättet är verksamheten i Göteborg redan lönsam. Med en omsättning på 140 Mkr nåddes ett rörelseresultat på knappt 3,5 Mkr för helåret 2015 exklusive både marknadsföringskostnader och goodwillavskrivningar. Det är ger en marginal på 2,5 procent. Att nå över 7 procent med en omsättning på 400 Mkr låter därmed inte orimligt.

Matse Holding dras för närvarande med stora kostnader då verksamheten byggs upp. Satsningen i Stockholm är i full gång och kräver en hel del marknadsföring. Sedan början av innevarande år har bolaget även ett lager i Malmö som levererar till västra Skåne. I kassan vid årsskiftet hade Matse Holding knappt 10 Mkr vilket kan jämföras med det operativa kassaflödet i fjärde kvartalet på -10 Mkr.

Bolaget har under hösten och början av 2016 genomfört riktade konvertibelemissioner och kassan fick en påfyllning med 15 Mkr under första kvartalet. Fler påfyllningar lär dock rimligtvis behövas innan verksamheten når svarta siffror och det är något som man som investerare får ha med i beräkningen.

De stora dagligvarubjässarna har varit lite sena till e-handelskalaset. Den starka tillväxten de senaste åren har dock fått dem att vakna upp och i fjol mjukstartade Ica Gruppen med en e-handelslösning i 150 av sina cirka 1 300 butiker. Coop har också lanserat e-handel och nu drar även Axfood igång en egen satsning.

Konkurrensen kommer således att hårdna betänkligt de kommande åren. De stora elefanternas inträde på marknaden kommer dock även att driva tillväxt, öka intresset och stärka e-handelssegmentet totalt vilket även borde gynna Matse Holding.

Olönsamma e-handelsbolag har varit rätt iskalla på börsen de senaste åren. Dit hör Matse Holding och bolagets starka tillväxtsiffror har inte förmått locka investerarna till aktien. Sedan introduktionen i april 2014 har aktiekursen mer eller mindre halverats. Bolaget räknar med att det första kvartalet i år kommer att sluta med intäkter på cirka 73 Mkr. Det skulle vara 46 procent mer än för ett år sedan. Stark tillväxt har dock som sagt hittills inte räckt för att lyfta aktien.

På dagens nivåer kring 8,80 kronor är börsvärdet cirka 170 Mkr. Det motsvarar 83 procent av omsättningen vilket kan jämföras med Axfood som värderas till 75 procent av omsättningen och Ica Gruppen som ligger på 53 procent. Deras tillväxt ligger dock långt ifrån vad Matse Holding presterar för tillfället.

Den starka tillväxten till trots grips vi inte av lust att kasta oss över Matse Holding-aktien. Tillväxten har varit stark hela tiden och trots det har trenden i aktien varit envist svag. Den löpande verksamheten genererar förluster och vi tror som sagt att kassan lär behöva påfyllning innan verksamheten bär sig. Resultaten tyngs fortfarande av stora investeringar och förlusten accellererade i fjärde kvartalet.

I nuvarande marknad ser vi en risk att Matse Holding-aktien förblir trög till dess att marginalerna börjar förbättras. Tills vi ser sådana tendenser blir rekommendationen neutral.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Neutral 8,90 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -