Doro – en smart telefontillverkare

Aktieanalys Telefontillverkaren Doro, med fokus på seniorer, expanderar inom trygghetstjänster. Återkommande intäkter och tillväxtpotential gör satsningen extra spännande.

 

Den här analysen publicerades i tidningen Börsveckan i nummer 24 den 13 juni. Läs mer om Börsveckan.

Med 60 procent av marknaden är Doro ledande i Europa inom mobila lösningar för den växande gruppen äldre i samhället. Bolaget grundades 1974 och är idag aktiv i över 40 länder.

Målsättningen är att erbjuda lättanvända, säkra lösningar och på detta viset underlätta för seniorer att kommunicera med släkt och vänner, så att de kan fortsätta att leva ett aktivt och innehållsrikt liv. Med både den demografiska och teknologiska utvecklingen i ryggen har Doro de senaste 5 åren vuxit med en genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) på 25 procent och omsatte 1,8 miljarder kr 2015.

Bolaget följer nya trender noga och har kontinuerligt utvecklat innovativa lösningar och strategier. Senaste exempel är förvärvet av Caretech förra året.

Caretech, som nyligen namnändrades till Doro Care, erbjuder en komplett trygghetstjänst och vänder sig bland annat till kommuner. Förvärvet ger ett ökat tjänsteinslag vilket markerar en del av ett bredare strategiskt initiativ. Genom ett större tjänsteutbud skapar man återkommande intäkter och stabiliserar kassaflöden. Doro Cares intäkter ökade kraftigt under 2015 och uppgick uppskattningsvis till 170-200 Mkr.

I Sverige samarbetar man med över 65 procent av alla kommuner och bolagets sociala trygghetstjänster hanterar över 80 000 abonnemangskunder vilka genererar 71 Mkr i återkommande intäkter.

Den ökande efterfrågan drivs av demografiska trender som innebär att vi lever längre, speciellt i utvecklade länder. De flesta seniorer vill bo kvar hemma så länge som möjligt, och äldreomsorg i hemmet är även bäst ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Dessutom pågår nu ett teknikskifte där analoga system byts ut mot digitala. Detta har varit en stark trend i Norden under 2014 och 2015, och en liknande utveckling pågår även globalt och förväntas öka under de närmaste åren.

Doro Cares tjänster kompletterar Doros produkter och tvärtom, vilket gör att det finns betydande potential att utveckla konkurrenskraftiga lösningar. Synergieffekterna har redan börjat synas, och förväntas att öka allteftersom Doro Care drar nytta av Doros internationella marknadsnärvaro. Strategin för den internationella expansionen baseras på Doros befintliga nätverk, där ett antal europeiska marknader bearbetas i ett första skede.

I början av året köpte Doro Trygghetssentralen, Norges största privata trygghetslarmcener med en årsomsättning kring 68 MNOK. Efter att ha tidigare fokuserat uteslutande på B2B­lösningar, tog Doro Care även det första steget in på konsumentmarknaden i och med lanseringen av personliga trygghetslarm i England.

Doros kärnverksamhet går starkt och försäljningen av mobiltelefoner för seniorer ökade med 30 procent under 2015 med stigande marknadsandelar i England, Frankrike och Tyskland. Bolaget förstärkte även sin position väsentligt på relativt nya marknader som Italien, Spanien och Baltikum.

I oktober lanserade Doro sin första 4G­smartphone i Europa, samt i USA under första kvartalet 2016. Produkten mottogs väl av såväl operatörer som användare. Dessutom avtar konkurrensen inom featurephone­segmentet, eftersom några ledande mobilleverantörer skiftar fokus mot smartphones. Precis som på mobilmarknaden överlag, så övergår fler seniorer från featurephones till smartphones. Featurephones utgör dock fortfarande ett viktigt inslag i seniorsegmentet, eftersom många tycker att de är bekvämare att använda.

Doro förväntar sig en stabil försäljningsutveckling inom featurephones till seniorer och fortsätter att utveckla produktutbudet inom båda typer av mobiltelefoner. Med en soliditet på 43 procent och en nettoskuld i relation till eget kapital på 33 procent tillåter balansräkningen fortsatta investeringar och ytterligare förvärv.

Rapporten för första kvartalet 2016 fick ett svalt mottagande av marknaden trots att nettoomsättningen ökade med 22 procent jämfört med första kvartalet 2015 till 413 Mkr. Generellt sett är början på året säsongsmässigt svag men lanseringen av Doros 4G-smarttelefon i USA och Kanada blev lyckad och ledde till en rekordökning av försäljningen.

Bekymret kom dock från Sverige, där Doro Care upplevde en tillfällig nedgång i försäljningen under perioden på grund av att ett nytt ramavtal mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och flera leverantörer har överklagats.

VD Jerome Arnaud varnade dessutom att det blir utmanande att i andra kvartal nå samma resultat som motsvarande kvartal i fjol. Helårsutsikterna bekräftades dock och både omsättning och resultat för 2016 förväntas öka.

Vid annonsering av Caretech förvärvet angavs att rörelsemarginalen är kring 20 procent, vilket kan jämföras med en underliggande rörelsemarginal kring 7 procent för hela Doro. Expansionen av Doro Care borde alltså gynna marginalutvecklingen framöver. Analytikerna som följer Doro räknar enligt Factset med en intäktstillväxt på 14 procent i år och 15 procent nästa år.

Det är lägre än det historiska snittet och lägre än bolagets målsättning på 20 procent. Med tanke på fördröjningarna i upphandlingarna från SKL är det dock rimligt att vara konservativ. Rörelsemarginalen väntas öka till 8,1 procent och resultatet per aktie stiga till 6,09 kr år 2017. I kombination med dagens aktiekurs kring 65 kr innebär det ett p/e-tal på 11.

För en marknadsledare i en växande nisch är det billigt och rådet blir köp.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
DORO Köp 60,75 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -