Förvärvsmaskinen Indutrade

Aktieanalys Trots osäkerhet i Europa fortsätter Indutrade sin framfart med en rad nya förvärv. I konsensusprognosen för i år stiger vinstmarginalen mot i fjol vilket gör aktien fortsatt intressant.

Teknikhandlaren Indutrade är välbekant för Placeras läsare då aktien hängt med på redaktionens lista över köpvärda aktier en längre tid.

Bolagets affärsidé är förvärva och utveckla mindre, tillverkande, teknikbolag. Gärna med ett tydlig fokusområde och en större del återkommande intäkter.

Tjusningen med modellen känns igen från andra branscher. Förvärven har historiskt gjorts till 5-8 gånger vinsten för att sedan värderas upp till det dubbla av marknaden, när de blivit en del av Indutrade-familjen.

Sammantaget finns 200 dotterbolag spridda på olika branscher och landsändar. Det ger koncernen en bra riskspridning. Styret är decentraliserat till vardera bolag som snabbt kan anpassa sig efter rådande omständigheter, vilket gör Indutrade snabbfotat som helhet trots en omsättning i koncernen på 12 535 Mkr över rullande tolv månader.

Det finns gott om möjliga förvärvsobjekt i Europa och låga finansieringskostnader gör samtiden gynnsam för bolagsköparen. Nettoskulden uppgick vid andra kvartalets utgång till 3 719 Mkr, motsvarande knappt tre gånger rörelseresultatet på rullande tolv månader. Det är bra finansiella förutsättningar för att vidare förvärv.

Hittills i år har nio bolagsköp genomförts, var av tre i Storbritannien, som varit en attraktiv marknaden med bra tillväxt. Men midsommarens brexit-besked har väckt oro och osäkerhet för framtiden. Tumulten har dock sänkt värdet av det brittiska pundet vilket i förlängningen bör gynna de exporterande bolagen.

Osäkerhet är inget nytt för Indutrade. I över ett år har koncernen tampats med ett sämre marknadsläge i Europa och gjort det mycket väl. Men ytterligare huvudbry av brittisk sort är självklart ingen fördel.

Till cirka 90 procent sker försäljningen i Europa, var av 30 procent på den svenska hemmamarknaden. Näst största marknad är Finland som stod för 13 procent av försäljningen under fjolåret.

Bolaget beskriver sin omvärld som orolig och med kraftigt varierande råvarupriser, volatila valutor och politisk instabilitet som en del av vardagen.Och som investerare gäller det att vara beredd på att resultaten kan komma att variera. Det är dock inget nytt under solen. Bilden nedan beskriver omsättningstillväxten år mot år sen 2008.

Målsättningen en tillväxt på 10 procent per år över en konjunkturcykel, vilket också är nära snittet för perioden. SME Direkts prognossammanställning antyder att målsättningen kan bli verklighet även under 2016 men över rullande tolv månader har tillväxten ökat med 5,5 procent mot i fjol. Det har sin förklaring i att nyförvärven adderas efter hand.

  2011 2012 2013 2014 2015 2016E 2017E
Omsättning (Mkr) 7994 8384 8831 9746 11881 13090 14011
Omsättningstillväxt 18,5% 4,9% 5,3% 10,4% 21,9% 10,2% 7,0%
Rörelseresultat (Mkr) 822 797 856 981 1235 1380 1529
Vinst/Aktie (Kr) 4,50 4,71 4,89 5,87 7,44 8,46 9,53
Utdelning/Aktie (Kr) 2,25 2,35 2,35 2,58 3,00 3,37 3,92
Vinstmarginal 6,8% 6,7% 6,7% 7,2% 7,5% 7,8% 8,5%
EV/EBIT 11,4 13,2 13,6 14,0 15,3 18,0 16,2
P/E         24,2 21,3 18,9
            Källa: SME, Börsdata  

Vinstmarginalen ligger sen ett par år stadigt kring 7-7,5 procent men väntas i år stiga till 7,8 procent och till 8,5 procent under 2017.

Bolagets affärsmodell är välbeprövad och förutsättningarna att växa genom förvärv är fortsatt mycket goda med låga finansieringskostnader som förväntas bestå i en överskådlig framtid. Det gör att aktien attraktiv på lång sikt.

Men värderingen har hunnit bli lite högre än det det historiska snittet och ytterligare svaghet ute i Europa eller en förvärrad brexit-situation kan sätta käppar i hjulet vid en kortare horisont.

Men den som vill addera en lönsam förvärvsmaskin till portföljen gör rätt i att snegla på Indutrade. En variant kan vara att snitta in sig i aktien över en lite längre tid. Vår rekommendation förblir köp.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Indutrade Köp 180,60 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -