Vi tar paus i Husqvarna

Aktieanalys Husqvarna har presterat bättre än väntat i år och aktien har stigit kraftigt. När bolaget nu går in i lågsäsong tror vi även aktien går en lite tristare period till mötes.

Husqvarna-aktien har verkligen glatt sina ägare i år. Sedan mitten av januari har kursen stigit cirka 50 procent till sin högsta nivå på nära nio år. Drivande i kursutvecklingen har varit de senaste kvartalsrapporterna som visat att det omfattande omstruktureringsprogram som avslutades i fjol fortsätter att ge positiv effekt.

Huvudmålet med det förbättringsprogram som lanserades 2013 har varit att lyfta rörelsemarginalen till 10 procent. Det innebär i princip en fördubbling jämfört med läget innan programmet. Från början var marginalmålet tänkt att nås under innevarande år men dollarns kraftiga förstärkning har gjort det omöjligt. Husqvarnas lönsamhet i USA är klart lägre än den är i Europa så dollarförstärkningen späder ut bolagets marginaler.

Att lönsamheten är lägre i Nordamerika än i Europa beror på att huvuddelen av försäljningen där sker i detaljhandeln medan det i Europa är fackhandeln som dominerar. I detaljhandeln säljs produkterna med bra priser som främsta argument medan det i fackhandeln är kvalitet som efterfrågas. Marginalerna blir därefter.

När vd Kai Wärn sjösatte sitt åtgärdsprogram var därför ett ökat fokus på fackhandeln och på bolagets premiumprodukter en avgörande punkt. Varumärkena Husqvarna och Gardena är idag prioriterade inom koncernen. De har också fått bli varsina egna affärsområden. Detaljhandelsmärkena har stoppats i ett separat affärsområde kallat Consumer Brands.

Consumer Brands har drygt 80 procent av sin omsättning i Nordamerika. I framför allt nordöstra delen av USA kom våren igång sent i år vilket påverkade försäljningen negativt. Consumer Brands rapporterade därför i det andra kvartalet ett säljtapp på hela 24 procent. Resultatet föll dock bara hälften så mycket och marginalen förbättrades.

Affärsområdet Husqvarna svarar för närmare 70 procent av koncernens samlade rörelseresultat. Området har ungefär hälften av omsättningen i Europa och 35 procent i Nordamerika. En svag utveckling i den sistnämnda regionen vägdes upp av en bättre utveckling i Europa. Facit i kvartalet blev en ökning av resultatet med 4 procent och en förstärkning av marginalen.

Gardena, som säljer bevattningsprodukter och robotgräsklippare, är nästan uteslutande exponerat mot Europa. Området har noterat en stark tillväxt under hela 2016 och utfallet i det andra kvartalet enskilt blev en försäljningsökning på 13 procent justerat för valtuaeffekter. Lönsamheten har förbättrats och är nu den högsta inom koncernen räknat på de senaste tolv månaderna.

Kai Wärn flaggade dock i samband med halvårsrapporten för att Gardenas tillväxttrend kommer att brytas under tredje kvartalet som var ovanligt starkt i fjol.

Husqvarna-koncernen har ett väldigt tydligt säsongsmönster i sin verksamhet där det första halvåret står för i princip hela årsvinsten. En liten vinst i tredje kvartalet brukar matchas av en lika stor förlust i det fjärde kvartalet. Halvårsvinsten uppgår till 3,55 kronor per aktie och enligt SME Direkt väntas bolaget för helåret rapportera ett resultat på 3,76 kronor.

Snittprognosen för 2016 baseras på en rörelsemarginal på 8,9 procent. Nästa år väntas den öka till 9,9 procent. Kai Wärn upprepade i samband med halvårsrapporten den tidigare prognosen om att Husqvarna har en god chans att nå sitt rörelsemarginalmål nästa år eller senast 2018.

Vinsten per aktie väntas nästa år öka till 4,55 kronor. Prognoserna innebär p/e-tal på 20,0 för innevarande år och 16,4 för nästkommande år. Analytikerna har höjt sina prognoser sedan vi sist kikade på Husqvarna men aktiekursen har stigit i snabbare takt. Värderingen är i dagsläget cirka 30 procent högre.

Utdelningarna de kommande åren väntas ge direktavkastningar på 2,3 procent respektive 2,6 procent.

Husqvarna fortsätter att jobba med löpande effektiviseringar även efter att det så kallade accelererade förbättringsprogrammet avslutades i fjol. Mycket fokus ligger på att få upp resultatnivåerna inom affärsområdet Consumer Brands som fortfarande inte är lönsamt på helårsbasis.

Det fortsatta besparingsarbetet motiveras med att det nu börjar bli dags för Husqvarna att finansiera tillväxtsatsningar. Bland annat inom det snabbväxande området Gardena ser bolaget många möjligheter, inklusive geografisk expansion till Nordamerika. Även skiftet från bensin till batteridrift öppnar nya möjligheter liksom utvecklingen av internetanslutna produkter.

På längre sikt ser framtidsutsikterna fortfarande ljusa ut för Husqvarna. De senaste årens hårda omstruktureringsarbete har gett bra effekt och marginalerna rör sig nu stadigt mot 10-procentsmålet. Efter en svacka under slutet av fjolåret har också aktien gått riktigt starkt på börsen i år.

Med högsäsongen avklarad för året och med en klart högre värdering än när vi sist rekommenderade köp i aktien väljer vi att för de närmaste kvartalen ta ned rekommendationen till Neutral. Vinstprognoserna behöver komma ikapp och efter kursrusningen i år ser vi en risk för vinsthemtagningar då bolaget nu går in i lågsäsong.

Läs fler aktieanalyser från Placera

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Husqvarna B Neutral 74,65 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -