Trögt för Gunnebo

Aktieanalys Gunnebo har fortsatt svårt att få fart på försäljningen. Arbetet med att få ordning på bolaget pågår men kommer även i bästa fall att ta lite tid.

 

Det mest positiva man kan säga om Gunnebo-aktiens utveckling de senaste tre åren är att den varit stabil. Kursen har hållit sig mycket nära 40-kronorsstrecket där den även är parkerad för tillfället. Resultatutvecklingen under samma period har inte gjort mycket för att få fart på aktien och den underliggande tillväxten har varit svag.

Det pågår dock ett arbete inom Gunnebo för att ge bolaget bättre vind i seglen framöver. Vd Henrik Lange tillträdde förra sommaren och han drog i början av 2016 upp en plan för hur bolaget ska nå sina finansiella målsättningar under de kommande fem åren.

Det är framför allt i Europa som Gunnebo behöver rycka upp lönsamheten. Europa svarar för cirka två tredjedelar av omsättningen i koncernen men marginalerna är betydligt sämre där än i Asien och Nord-/Sydamerika.

Huvudpunkten i omstruktureringsarbetet är att skapa en integrerad helhet av de olika erbjudanden som Gunnebo har för tillfället. Bolaget är resultatet av ett 40-tal olika förvärv och Henrik Lange har beskrivit dagens organisation som ett holdingbolag med ö-mentalitet. För att få ut maximal tillväxt och lönsamhet ur Gunnebo måste ett mer sammanhängande erbjudande till kunderna skapas.

En viktig del i det arbetet är att skapa gemensamma mjukvaruplattformar till de olika erbjudandena så att de kan kopplas ihop. Då ökar kundnyttan och det blir betydligt lättare för Gunnebo att sälja in fler produkter och system till befintliga kunder. Med ökat mervärde för kunderna följer också större betalningsvilja och bättre marginaler för Gunnebo.

Gunnebos erbjudande till kunderna består av system för kontanthantering, tillträdeskontroll, säkerhetsskåp och valv samt olika system för elektronisk säkerhet och övervakning. Sett till omsättning är verksamheten inom säkerhetsskåp och valv något större än de övriga. Det var tidigare också identifierat som Gunnebos kärnverksamhet men utvecklingen har av olika anledningar varit svag de senaste åren.

Säkerhetsskåp och valv åtnjuter därför inte längre samma särställning inom Gunnebo. Henrik Lange underströk vid bolagets kapitalmarknadsdag i början av året istället att han ser goda tillväxtmöjligheter inom alla bolagets områden.

Kontanthantering och säkerhetsskåp till bankomater lyftes fram som intressanta områden för framtiden. Även om kontanter snabbt är på väg bort i Sverige så är det områden som fortfarande växer ute i världen och där Gunnebo har bra lönsamhet.

Förutom ett mer integrerat erbjudande till kunderna så är även ett mer standardiserat arbetssätt internt en viktig faktor för att kunna utvinna stordriftfördelar inom inköp, logistik och produktion. Större inköp från färre leverantörer är en målsättning liksom att kraftigt minska antalet lagerenheter. Henrik Lange kom till Gunnebo från SKF varifrån han insett värdet av att skapa centrallager med effektiva transportlösningar.

Tidsplanen för omstruktureringsarbetet inom Gunnebo sträcker sig från 2016 till 2020. Målet är att nå eller helst överträffa de finansiella målen om en organisk tillväxt på 5 procent om året och en rörelsemarginal på 7 procent.

Av dessa båda mål är det marginalmålet som ligger absolut närmast att uppnås. Faktum är att Gunnebo vid halvårsrapporten noterade en rörelsemarginal på just 7 procent för de senaste tolv månaderna. Det inräknar dock inte engångsposter för bland annat pågående omstruktureringar.

Tillväxten går däremot fortsatt trögt för Gunnebo. Organiskt noterades en nolltillväxt för det första halvåret i år och en liten nedgång i det andra kvartalet enskilt. Geografiskt är region Americas svagast medan Asien noterar bäst tillväxt. Försäljningen i Europa föll svagt men glädjande var att lönsamheten förbättrades en hel del i det andra kvartalet jämfört med i fjol.

Av Gunnebos olika produktgrupper är det framför allt kontanthanteringssystemen som sålt bra hittills i år. Övriga grupper har haft lite mer blandad utveckling och sämst har det gått för systemen för elektronisk säkerhet.

De analytiker som bevakar Gunnebo räknar enligt databasen Factset i snitt med att omsättningen landar i princip oförändrat för helåret 2016 jämfört med i fjol. Den rapporterade rörelsemarginalen väntas dock förbättras och driva en vinsttillväxt på 30 procent till 2,85 kronor per aktie.

Nästa år spås en tillväxt på översta raden på dryga 3 procent och en fortsatt förbättring av lönsamheten. Vinsten per aktie väntas stiga 20 procent till 3,44 kronor. P/e-talen för de närmaste åren landar med de prognoserna på 13,8 respektive 11,5. Justerat för skuldsättningen värderas rörelsen till 10,2 gånger nästa års väntade rörelseresultat.

Direktavkastningen i aktien väntas uppgå till 2,7 procent respektive 3,5 procent de kommande åren.

Värderingen är inte problemet med Gunnebo. Det är däremot bolagets och aktiens svaga facit de senaste åren och den fortsatt tröga trenden i försäljningen.

Henrik Langes plan för att få upp lönsamhet och tillväxt under de kommande åren ser på pappret bra ut men den kommer även i bästa fall att ta lite tid att genomföra. Givet att tidigare försök att få fart på Gunnebo inte gett särskilt stora effekter så är vi försiktiga med att ta ut segern i förskott.

För de närmaste kvartalen behåller vi därför en neutral rekommendation på aktien.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Neutral 39,30 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -