Hedgefond som betalar sig

Fondanalys Placeras fondexpert Pär Ståhl tipsar om en hedgefond med engagerade och aktiva förvaltare som har ett nordiskt småbolagsfokus.

I media anses hedgefonder oftast stå för svag avkastning till en alldeles för hög avgift. Men det finns hedgefonder som balanserar mellan börsens upp- och nedgångar på ett förträffligt sätt. En av de framgångsrika är Origo Quest 1, som har levererat en riktigt bra avkastning sedan starten.

Fondens hantering av risk göra att den är ett utmärkt sparalternativ som en byggsten i en fondportfölj. Svängningarna i portföljen blir lägre och avkastningen över tid bättre riskjusterad – för den som kan smälta avgiften vill säga.

Placera har tittat närmare på Origo Quest 1, en så kallad lång/kort-hedgefond med en hög avkastning som förvaltats av Stefan Roos och Staffan Östlin sedan starten i februari 2013. (För den som vill läsa mer om hur en sådan fungerar hänvisar vi till artikeln Både lång och kort – så här funkar det).

Fonden har nordiskt fokus och investerar i små- och medelstora bolag med ett marknadsvärde på maximala 10 miljarder kronor.

75 procent av de noterade bolagen på de nordiska börserna har under 10 miljarder kronor i marknadsvärde, men de utgör endast 8 procent av totala börsvärdet.

De bolag som fonden blankar eller går kort sträcker sig även till så kallade mid cap-bolag. Helt enkelt bolag som är lite större, de har bättre likviditet i aktien och är lättare och billigare att låna. Syftet med att blanka bolag, är att reducera marknadsrisken och öka avkastningen.

Förvaltarna letar aktivt efter bolag att korta och de är oftast samma antal som man investerar långsiktigt i.

De blankade innehaven utgörs av flera strategier, ett är pair-trade. Det går ut på att hitta ett liknande bolag att blanka inom en viss sektor, som fonden tror kommer utvecklas sämre än det man investerar långsiktigt i.

Rena så kallade Alpha-kortningar står för en del av bolagen man blankar. Det är bolag som man tycker är klart övervärderade och behöver inte motsvaras av något långt innehav. Slutligen tar förvaltarna även korta positioner i index-terminer för att reducera marknadsrisken.

Det finns en bra mylla att leta i för de långa aktieplaceringarna, särskilt som färre än tre fjärdedelar av bolagen saknar någon form av analytikertäckning. Förvaltarna har en lång historik från aktieanalys och fondförvaltning vilket är en stor fördel.

Investeringsprocessen är analysdriven och man väljer vanligen aktier i bolag med starka värdedrivare. Centralt för investeringsprocessen är den egenutvecklade analysmodellen för att identifiera värdedrivarna i aktien.

I första hand leta man efter en tydlig tillväxt vilket är lättare att hitta bland små- och medelstora bolag. Styrningen av bolagen är en viktig parameter och fonden vill se en klar förbättringspotential att effektivisera verksamheten.  Det handlar om att investera i förändringar och speciella situationer oftast i bortglömda och missuppfattade bolag.

Långsiktigheten i investeringarna är tydlig, de har gärna en femårshorisont eller längre. En viktig del är ägarfrågor, vilket passar väl in den långsiktiga investeringshorisonten. Förvaltarna vill vara med och driva bolaget framåt, hjälpa till med idéer i förändringsarbete och tillvarata andelsägarnas intresse.

Stefan Roos har en bakgrund som förvaltare och ägarrepresentant på både SEB Fonder och Handelsbanken Fonder. Origo väljer oftast att driva förändringsfrågor med andra större ägare i bolagen. De har lyckats byta stora delar av styrelser, ordna ny VD och driva förändringar i flera småbolag, exempelvis i Pricer, Catena/Tribona och B&B Tools.

Portföljen är koncentrerad till 10-20 långsiktiga innehav. De fem största betten är B&B Tools, Cherry, NKT Holding, Catena och Qliro – som tillsammans står för knappt halva portföljvärdet.

Origo Quest 1 har avkastat 96 procent sedan starten – betydligt mer än kategorisnittet för lång/kort-hedgefonder. Den har även avkastat mer än Stockholmsbörsens 77 procent, inklusive utdelningar. Noterbart är att det har skett till en risknivå på 70 –75 procent av Stockholmsbörsen.

Sedan start har fonden stigit i värde under 35 enskilda månader, motsvarande  72 procent  vilket är bra. Historiskt har förvaltarna lyckats balansera mellan upp- och nedgångarna på ett mycket bra sätt och den största nedgången en enskild månad är på minus 6,1 procent. Stockholmsbörsen minskade i värde med 7,7 procent motsvarande månad. Värt att notera är att det bara tog två månader för fonden att återhämta tappet.

Origos bruttoexponering kan variera mellan 0/+200 procent. I praktiken kan man aldrig gå kort marknaden. Bruttoexponeringen är förnärvarande på 146 procent och består av drygt 92 procent långa innehav och 54 procent korta positioner. Det ger en nettoexponering (i förhållande till fondförmögenheten) på knappt 39 procent.  

Det gör att fonden sällan går upp eller ned lika mycket som börsen vid kraftiga svängningar.

Minsta tillåtna investering är 1 000 kronor och fonden är även månadshandlad.

Den fasta fondavgiften är 1,35 procent per år. Den rörliga avgiften på 20 procent  beräknas månadsvis på den avkastning som överstiger 90-dagars statsskuldväxel plus 5 procents ränta årligen med kollektivt högsta värde. Det innebär att fondens pris per fondandel alltid måste överstiga tidigare högsta värde innan rörlig avgift kan tas ut.

Avkastningen kommer inte billigt, men fondens mål är att leverera en avkastning på mellan 10-15 procent efter avgifter över en treårsperiod. De som investerar i fonden bör ha en långsiktig investeringshorisont på minst tre år. Det för att kunna tillgodogöra sig fondens investeringsstrategi med långsiktiga investeringar i förändringsarbete.

Hittills har man lyckats väl med uppgiften och vi rekommenderar köp för spetsfonden Origo Quest 1.

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
ORIGO QUEST C Köp 194,12 -
Mer från förstasidan

Mest läst

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -