Ett räntespöke i Nobina

Aktieanalys Nobina har många attraktiva kvaliteter för en aktieinvesterare, inte minst en skyhög direktavkastning. Bolaget har dock även stora ränteutgifter och det tynger aktien.

Bussoperatören Nobina avslutade sitt räkenskapsår 2016/2017 med ett kvartal som i stort sett var i linje med aktiemarknadens förväntningar. Bolaget är Nordens största kollektivtrafikföretag med en samlad marknadsandel på 17 procent.

Nobina hade vid utgången av det fjärde kvartalet knappt 3 600 bussar i drift. Sverige är största marknad och svarar för cirka 70 procent av omsättningen i koncernen. Norge och Finland är ungefär jämnstora med drygt 10 procent vardera och Danmark står för resten.

Intäkterna består inte av biljettförsäljning utan Nobina får betalt enligt avtal med beställaren. Kontraktslängderna sträcker sig typiskt över 5-10 år med chans till förlängning ytterligare ett par år. Vid räkenskapsårets utgång, i februari, hade bolaget en genomsnittlig kontraktslängd i sin portfölj på 8,2 år.

De långa kontraktslängderna gör Nobinas intäktsflöden förutsägbara. När allt är låst på förhand kan dock inte Nobina använda sin expertis för att optimera uppdragen. I Sverige finns dock en trend mot att allt fler kontrakt får ett rörligt inslag som styrs av antalet resenärer. Dessa incitamentsbaserade kontrakt ger Nobina större inflytande över tidtabellerna. Utformningen höjer risken men har hittills också visat sig mer lönsam för Nobina.

Ett annat lönsamt område där Nobina röner framgångar är ersättningstrafik för tåg. Bolaget har tecknat flera avtal om att täcka upp med bussar vid planerade och oplanerade stopp i tågtrafik, inklusive pendeltågstrafik i Stockholm. Eftersom det rör sig om ramavtal blir utfallen lite mer svårförutsägbara.

Det är dock som sagt lönsam verksamhet för Nobina och ersättningsavtalen bidrog till det gångna räkenskapsårets resultatförbättring. Vd Ragnar Norbäck säger sig se fortsatt goda möjligheter att växa inom området. Kraven på trafikhuvudmännen att snabbt ha ersättningsbussar av god kvalitet på plats skärps successivt. Den gynnar en stor operatör som Nobina.

Ett nyckeltal som inte går Nobinas väg är förnyelsegraden. Det är antalet vunna anbud (räknat i antal bussar) i förhållande till de anbud som bolaget tidigare hade och som kommit upp till ny upphandling.

Under det gångna räkenskapsåret kom gamla Nobina-uppdrag om totalt 144 bussar upp till ny upphandling. Jämfört med de anbud om totalt 94 bussar som bolaget vann under året ger det en förnyelsegrad på drygt 65 procent. Det är lägre än för ett år sedan.

Ragnar Norbäck påpekar dock att vissa av de uppdrag Nobina vunnit på sistone är bussar som går i tätare trafik än de som förlorats. Lönsamheten behöver därför inte påverkas.

Nobina har varit tydlig med att bolaget prioriterar lönsamheten och att man är försiktig med vilka uppdrag man budar på. Målet är att nå en marginal på resultatet före skatt på 4,5 procent och utfallet i fjol blev 4,0 procent, upp från 3,6 året innan. Lönsamheten väntas fortsätta förbättras i takt med att de många relativt unga kontrakt som bolaget har i sin portfölj mognar.

Nobinas investeringsbehov är förutom bussar, som ju ger positiv avkastning, små och bolaget har som policy att dela ut 75 procent av vinsten före skatt. För innevarande räkenskapsår föreslås en utdelning på 3,10 kronor per aktie vilket innebär en direktavkastning på hela 5,9 procent i sommar.

För de kommande åren väntas direktavkastningar på 6,6 procent respektive 7,3 procent. Den skyhöga direktavkastningen är det starkaste köpargumentet i Nobina-aktien.

Under ett drygt år fram till november i fjol dubblades Nobina-aktien. Därefter har dock utvecklingen varit svag. Bidragande till detta är bolagets höga skuldsättning och räntekänslighet. Nobina leasar som regel sina bussar på tio år och kontrakten löper nästan uteslutande med rörlig ränta.

En procentenhets räntehöjning skulle i dagsläget påverka resultatet negativt med cirka 45 Mkr vilket motsvarar 13 procent av fjolårets resultat före skatt. Förväntningar om att räntorna nu bottnat har skapat motvind för räntekänsliga verksamheter som fastighetsbolag och bygg. Nobina-aktien har tydligt påverkats av samma trend.

Sett till vinst per aktie handlas Nobina till p/e 14,8 respektive 13,5 på de kommande årens vinstprognoser enligt SME Direkts sammanställning.

Det är dock till stor del direktavkastningen som styr och om de nuvarande prognoserna för de kommande årens utdelningar står sig så borde aktien ha mer att ge på lite sikt. Pålitliga högutdelare brukar inte ligga på så höga direktavkastningar som Nobina gör för tillfället. Särskilt inte när verksamheten i sig är så stabil som i Nobinas fall.

Det stora frågetecknet kring Nobina är dock aktiemarknadens nuvarnade ränteoro. Inget pekar för närvarande på att räntorna kommer att stiga särskilt snabbt eller högt i närtid och Nobina kan dessutom sannolikt kompensera sig till viss del för detta. Trots det har kursen tydligt pressats det senaste halvåret.

Vi tror inte att ränteoron kommer att försvinna de närmaste kvartalen. Därmed ser vi också en risk för att Nobina-aktien förblir slagig framöver. Ragnar Norbäck flaggade också i samband med bokslutsrapporten för att det kommande halvåret kommer att ha tuffa jämförelsesiffror till följd av ett uppsagt kontrakt.

Den höga direktavkastningen är en krockkudde i Nobina-aktien över tid. Det är dock långt till nästa utdelning och i det korta perspektivet tar vi ned rekommendationen till Neutral.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Neutral 52,50 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -