Fint utgångsläge för Nobia

Aktieanalys Med en stark balansräkning och en effektiv koncernstruktur står köksbolaget redo att trampa på gasen igen.

Den här analysen publicerades i tidningen Börsveckan i nummer 15 den 10 april. Läs mer om Börsveckan.

Nobia har fått upp farten på börsen den senaste tiden men sett över de senaste 12 månaderna så är uppgången ändå relativt klen kring 10 procent, att jämföra med Stockholmsbörsen som stigit med 17 procent under samma period.

 

Bolaget är en av Europas största spelare inom kök och har många års omstruktureringar bakom sig. Ledningens ambition har länge varit att lyfta rörelsemarginalen till 10 procent, något man faktiskt lyckades med ifjol, och nu är det läge att växla upp igen anser man.

Kökstillverkaren har som sagt genomfört omfattande kostnadsbesparingar de senaste åren och trots en svag organisk tillväxt så har ledningen lyckats arbeta upp rörelsemarginalen sakta men säkert sedan 2009. Bolaget har sålt av olönsamma delar av koncernen, som verksamheten i Frankrike som såldes 2014 samt den senaste försäljningen av lyxmärket Poggenpohl i december förra året. Detta har medfört en minskad omsättning, men å andra sidan en betydligt högre lönsamhet för koncernen.

Under 2016 landade omsättningen på drygt 12,6 miljarder kronor med ett rörelseresultat på 1,3 miljarder. Det gav äntligen en tvåsiffrig rekordmarginal på 10,3 procent (9,7). Sådana vinstnivåer hade Nobia inte kunnat leverera om ledningen, med vd Morten Falkenberg i spetsen, inte hade lagt ner mycket jobb med att optimera koncernstrukturen.

 

Nobias vd Morten Falkenberg

Det största arbetet med att reducera sortimentets komplexitet är nu klart och framöver kommer mycket fokus att läggas på att tillvarata synergier och skalfördelar genom harmonisering av sortimentet, samordning av produktionen och effektivare inköp.

Den fina lönsamhetstrenden har även medfört avsevärt starkare kassaflöden från den löpande verksamheten, samtidigt som Nobia varit ganska försiktiga med förvärv. Ett par mindre har genomförts, i bland annat Storbritannien, men bolaget har byggt upp en stark finansiell ställning och kan använda balansräkningen till offensiva åtgärder framöver.

Nettoskulden var vid årsskiftet knappt 500 Mkr, vilket motsvarade 0,4 gånger rörelsevinsten och 0,14 gånger det egna kapitalet. Man lyfte även utdelningen till 3 kr/aktie (2,5). Det ger en hygglig direktavkastning på 3,2 procent givet dagskurs 93 kr.

Ambitionen är att dela ut mellan 40-60 procent av nettovinsten framgent och att växa omsättningen med minst 5 procent per år. Rörelsemarginalen ska bibehållas över 10 procent och tittar vi på förväntningarna för 2017 och 2018 så ser vi att analytikerna inte riktigt vågar räkna med någon hög tillväxt (1,5-3 procents ökning kommande åren), samtidigt som man räknar med att rörelsemarginalen kan nå uppåt 10,7 procent i år och 11,1 procent 2018.

Det är inga superaggressiva antaganden. Tvärtom, Nobia skulle ha nått över 11 procent redan ifjol om det inte hade varit för de negativa valutaeffekterna på 180 Mkr som Brexit gav upphov till när pundet rasade. Storbritannien och Norden står för vardera 48 procent av omsättningen och länge fanns det en stor oro bland investerare att Brexit skulle drabba Nobia skoningslöst.

 

Aktien var en av de största förlorarna direkt efter beskedet om Brexit i somras. Men faktum är att Nobia, förutom det försvagade pundet, inte märkt av några större rörelser i affärsklimatet i regionen hittills även om man räknar med en viss turbulens framöver. Storbritannien växte med 1 procent organiskt ifjol, att jämföra med Norden som växte med 6 procent organiskt. Centraleuropa, som numera är en ytterst liten del av koncernen med knappt 4 procent av omsättningen, låg på 3 procents organisk tillväxt. Totalt sett växte Nobia med 4 procent (7) organiskt under helåret 2016.

2016 avslutades på ett snyggt sätt med en organisk ökning på 5 procent under Q4. Kärnaffären utvecklas fint och Nobia har nu de muskler som krävs för att kunna öka omsättningen via bland annat förvärv, vilket är något som ledningen explicit säger att man ska göra. Med nuvarande effektiva koncernstruktur och kostnadsbas så finns goda förutsättningar att uppvisa en hög vinsttillväxt när volymerna väl ökar.

Den nordiska bygg- och projektmarknaden växer fint och Nobia lyckades höja rörelsemarginalen i Norden till 14,7 procent (12,1) under fjärde kvartalet, vilket visar på en fin hävstång resultatmässigt vid stigande volymer. Får man lite medvind med valutorna och hittar några spännande förvärv i Centraleuropa, som numera endast utgörs av verksamheten i Österrike, så ser aktien klart intressant ut till p/e 15,5 och 14,5 för 2017 respektive 2018. Särskilt om man beaktar de låga förväntningar som finns på bolaget just nu. Detta lämnar utrymme för positiva överraskningar och uppjusteringar av vinstprognoserna framgent.

Nobia har en mycket liten andel av den totala köksmarknaden i Europa, som bedöms uppgå till 12 miljarder euro. De fyra största europeiska marknaderna är Tyskland, Storbritannien, Italien och Frankrike, vilka tillsammans utgör 74 procent av köksproduktionen samt 66 procent av kökskonsumtionen.

Den tyska marknaden bedöms utgöra cirka 25 procent av Europas köksmarknad. Med Nobias starka finanser kan man säkerligen hitta intressanta och välskötta köksbolag att förvärva på kontinenten, även om det tar tid att bygga upp tillräckligt med volymer för att nå god lönsamhet.

Visst är kök kapitalkrävande och konjunkturkänsligt och har man en dyster syn på konjunkturen så ska man kanske avstå Nobia. Vår bedömning är dock att bolaget har en betydligt bättre motståndskraft vid sämre ekonomiska tider än vad som gällde tidigare och ser Nobia som attraktivt prissatt på nuvarande kursnivåer. Köp.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -