Så byggs en aktieportfölj för 100 år

Kommentar På bussen hem lyssnar jag ibland på TED-talks pod-föreläsningar. Härom dagen var temat sex principer från naturen som kan hjälpa företag att överleva i hundratals år.

Inspirerad av föreläsaren Martin Reeves tänkte jag till - Kan samma principer appliceras på en långsiktig aktieportfölj?

Martin Reeves

Låt oss ta avstamp i statistiken. En placering utan 100-årsplan och investeringsprinciper kan liknas vid en individ utan immunförsvar. Att chanserna att överleva så är små.

En obekväm sanning är att vart tredje börsnoterat företag i USA inte kommer finnas kvar om fem år. Orsaken kan vara konkurs eller förhoppningsvis uppköp.

Inte heller är det särskilt betryggande för riktigt långsiktiga placerare att den förväntade medelåldern för ett börsbolag har sjunkit dramatiskt de senaste decennierna, från 60 år på 1970-talet till 30 år idag.

Därför räcker det inte med att kasta pil på börslistan om hela portföljen ska leva förbi ens sin femårsdag.

Hur gamla aktiebolag finns det? Stora AB grundades år 1288 och är idag en del av Stora Enso. Husqvarna har rötter ifrån 1689. Men världens äldsta företag var japanskt, grundat av en korean.

Tempelbyggarna Kongō Gumi överlevde 40 generationer och i 1 480 år innan de gick i graven år 2006. Anledningen var att man brustit i en av de sex principerna.

Kongō Gumi satsade stort på glödheta fastigheter. Kongō belånade sig kraftigt, när fastighetsbubblan i Japan sedan sprack fick bolaget problem med sina skulder. Det slutade i insolvens och togs över av en konkurrent där verksamheten nu får leva vidare. Övermod blev deras fall, när de bröt mot försiktighetsprincipen.

Lärdomen är att skydda kapitalet framför allt. I 100-årsportföljen undviks därför all form av belåning.

Den andra principen är diversifiering. Immunsystemet har en uppsjö alternativ för att skydda oss, specialiserade mördarceller och vita blodkroppar som väktare.

I 100-årsportföljen läggs aldrig alla ägg i samma korg. För att säkra portföljens överlevnad räcker det inte med att sprida tillgångarna i ett fåtal värdepapper. Tänk globalt. Och framförallt - sprid riskerna i olika tillgångsslag. Räntor, aktier, råvaror och fastigheter.

En bra tumregel för aktievikten är att subtrahera din ålder från 110. I mitt fall blir det 80 procent aktier. Satsa på bolag som givit stadig utdelning, då slipper du sälja för att realisera avkastningen.

TED-föreläsaren fortsätter föreläsningen och berättar om kameratillverkaren Kodaks konkurs i januari 2012. Eller viktigare, varför konkurrenten Fujifilm, som mötte samma motgångar, fortfarande finns kvar och frodats.

Anledningen var att Fuji samlade sin expertis inom optik samt kemi och applicerade den på nya områden. Ledningen skött vitt och brett. Vissa försök lyckades och andra inte. Men Kodak såg dumt på när den sista kamerarullen såldes i butik, sen var det tack och god natt.

Fuji gjorde minst två saker rätt. De diversifierade, men framförallt anpassade de sig efter förutsättningarna och vågade tänka nytt. Det är den tredje principen.

 

I 100-årsportföljen ska man våga satsa pengar på ny teknik och heta uppstickare, men bara en mindre del av kapitalet. Vissa satsningar kommer gå hem, andra gå i graven. Utvärdera också löpande dina innehav och dumpa bolagen som vägrar förändras.

På nästa föreläsningsbild så brinner det. Året är 1997 då biltillverkaren Toyota förlorade sin enda leverantör av bromsventiler i en våldsam fabriksbrand.

Eftersom Toyota strömlinjeformat sin tillverkning fanns ett minimalt bakomlager. Det skulle endast räcka de kommande fyra timmarna. En stundande skandal kan tänka, men efter bara fem dagar hade Toyota återtagit sin fordonsproduktion i full skala.

Tack vare ett stort nät av underleverantörer, goda kontakter och ett system där delar från olika håll plockas ihop till en helhet kunde problemet nödlösas snabbt. Om samma fabrikör tillverkar alla delar hade situationen sannolikt sett helt annorlunda ut.

De två principerna som räddade Toyota var modularitet och stark förankring hos övriga leverantörer.

Till 100-årsportföljen är principerna inte helt enkla att omsätta till placeringsråd, trots att de redan översatts väldigt fritt från engelskan. Men tolka in följande: En 100-årsportfölj ska ha flera ben att stå på.

Det räcker alltså inte med en nätmäklare eller en handelsplattform. En säker framtid bygger på att placeringsmöjligheter hos minst två aktörer. Och välj partners som går att lita på. Samma gäller för informationsflöden och beslutsstöd.

Den sista principen är möjligheten till återhämtning och motståndskraft.

För 100-årsportföljen tolkas det så här: Lämna alltid en kontant buffert i kassan. Pengar på fickan ger möjlighet till både återhämtning och motståndskraft. När blodet rinner på gatorna finns krigskassa att slå till när ingen annan kan. Faller börsen behåller kontanterna i alla fall sitt nominella värde.

Martin Reeves sex naturliga principer på originalspråk.

·       Redundancy

·       Diversity 

·       Modularity

·       Adoption 

·       Prudence

·       Embeddedness

 

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -