Försäkra portföljen på tyskt vis

Aktiekommentar Tyska Allianz, Europas största försäkringsbolag, visar imponerande stabilitet trots att 2017 innehöll flest naturkatastrofer hittills i företagets långa historia. Sedan kurstoppen i december har aktien fallit tillbaka.

Allianz är ett av världens tre största försäkringsbolag. De andra två är kinesiska Ping An Insurance Group och franska AXA Group.

Den som äger Allianz tar del av ett globalt försäkringsbolag med verksamhet i över 70 länder. 70 procent av medarbetarna finns i Europa. Totalt har Allianz 85 miljoner privat- och företagskunder.

Huvudverksamheten är skade- och olycksfallsförsäkringar, liv- och sjukförsäkringar och kapitalförvaltning. Allianz förvaltar ett kapital på 1276 miljarder euro, vilket gör bolaget till en av världens största kapitalförvaltare. Allianz äger sedan år 2000 kapitalförvaltaren Pimco som har ett förvaltat kapital på 1,75 biljoner amerikanska dollar. Pimco grundades och leddes fram till 2014 av Bill Gross.

I bokslutsrapporten som släpptes fredagen den 16 februari visade bolaget en omsättning på 126,1 miljarder euro, vilket är en ökning med 0,4 procent jämfört med föregående år.

Rörelseresultatet för 2017 landade på 11,1 miljarder euro. När det gäller 2018 är Allianz koncernchef Oliver Bäte försiktig och sa i samband med rapporten att han räknar med att rörelsevinsten för innevarande år kommer att landa på mellan 10,6 och 11,6 miljarder euro.

Utdelningen för 2017 föreslås bli 8 euro per aktie, vilket är en höjning med drygt 5 procent jämfört med föregående år. Det innebär en direktavkastning på 4,25 procent vid rådande börskurs. För 2018 och 2019 spås utdelningar på 8,7 euro respektive 9,2 euro, enligt Factset.

Försäkringsjätten Allianz grundades den 5 februari 1890 i Berlin och München av bankmannen Wilhelm Fink och försäkringsexperten Carl Thieme. Starten blev lyckad och bara tre år senare öppnade man sitt första utlandskontor i London. Härifrån växte verksamheten snabbt till USA och resten av världen.

Wilhelm Fink och Carl Thieme

12 december 1895 börsnoterades Allianzaktien på Berlinbörsen. Redan före första världskriget kom över 20 procent av bolagets intäkter från affärer utanför Tyskland.

Efter andra världskriget var Allianz konkursmässigt. Bolaget överlevde med nöd och näppe och i början av 1970-talet var bolaget återigen ett av de största försäkringsbolagen i Europa.

Särskilt viktigt var här bilismen och utvecklingen av bilförsäkringen. 2005 köpte Allianz namnet på fotbollsarenan i München, där bland annat öppningsmatchen i fotbolls-VM 2006 spelades.

2017 var ingen dans på rosor för försäkringsbranschen. Särskilt svårt var året med tanke på de många naturkatastroferna. I det här fallet hade Allianz tur och har inte drabbats lika hårt som några av konkurrenterna.

“Orkaner, stormar och skogsbränder drabbade försäkringsindustrin hårt under året. Det var det mest kostsamma året någonsin för försäkringsbranschen,” sa Oliver Bäte under rapportpresentationen.

Oliver Bäte 

Den naturkatastrof som drabbade Allianz hårdast förra året var de svåra ovädren i slutet av sommaren i USA. Totalt belastade dessa resultatet med 529 miljoner euro för Allianz. Allianz totala kostnader för naturkatastrofskador förra året var 1,1 miljarder euro.

Under året sålde Allianz banken Oldenburgischen Landesbank (OLB). Det i sin tur gjorde att resultatet krympte med 210 miljoner euro, vilket dock redan var välkänt för aktiemarknaden. Det i sin tur förklarar varför omsättningen spås bli något lägre under de kommande två åren.

En motgång för Allianz var de senaste månadernas allt starkare eurokurs i förhållande till den amerikanska dollarn. Den negativa effekten av valutarörelsen kunde försäkringsbolaget dock parera genom ett ökade kapitalinflöden.

En negativ påverkan från USA är president Donald Trumps skattereform som på kort sikt kommer initialt att belasta resultatet med 200 miljoner dollar. Under de kommande åren kommer det dock att kompenseras med en positiv effekt om cirka 400 miljoner dollar.

Allianz är en försiktig spelare. Solvenskvoten har stigit något och ligger nu på 229 procent. Sett ett år bakåt låg solvenskvoten på 218 procent.

Fjärde största ägaren i Allianz är norska oljefonden, vars andel av bolaget uppgår till cirka 2 procent. De andra storägarna är internationella kapitalförvaltare som Vanguard, Blackrock, Amundi och Harris Associates. Harris Associates är också en av de största ägarna i sargade klädjätten H&M. Under de senaste månaderna har de gått mot strömmen och ökat sitt innehav i H&M.

En fördel med försäkringsbolag är att de har många återkommande kunder. Kunder som bara förnyar sina försäkringar år efter år. I genomsnitt brukar cirka 90 procent av försäkringsbolagens kunder återkomma. Det är en mycket stor fördel som har försäkringsbolag har i förhållande till många andra branscher. Det är särskilt en fördel för de största aktörerna.

Allianz brukar vara försiktiga med prognoser och 2018 är inget undantag.

Under förra året genomförde Allianz aktieåterköp för tre miljarder euro. Under 2018 är det klart att koncernen kommer att fortsätta med sina återköp. Det här året har man planerat för att återköpa aktier för motsvarande två miljarder euro. De återköpta aktierna kommer att makuleras.  

Totalt sett är analytikerna positiva till Allianzaktien. Sammantaget bevakas bolaget av 30 analytiker. Deras sammanvägda riktkurs för aktien är 211,70 euro. Tolv av de trettio analytiker sätter köp på aktien medan 15 är neutrala, tre sätter undervikt och en har satt sälj, enligt Factset.

Efterfrågan på liv- och sjukförsäkringar spås under det kommande året växa stabilt med 4,5 procent. Tillväxten inom de andra försäkringsgrenarna prognosticeras ligga på ungefär samma tillväxtnivå under 2018. Kapitalförvaltningsdelen spås dock växa ännu starkare med drygt 6 procent.

En riskfaktor under kommande åren är om klimatförändringarna leder till fler naturkatastrofer, vilket sin tur leder till högre kostnader för skador. I förlängningen kommer dock försäkringsbranschen att parera detta genom höjda premier.

Allianz handlas på p/e 10,8 för innevarande år respektive 10,3 för 2019. Det är i linje med andra branschjättar. PEG-talet ligger å andra sidan på relativt höga 1,7 respektive 1,8 för 2018 och 2019. Marknadsvärdet uppgår till 85, 1 miljarder euro.

Allianzaktien kan absolut höra hemma i en utdelningsportfölj. Bolaget tillhör de största i branschen och växer stabilt samtidigt som aktien ger en fin och stigande utdelning samtidigt som bolaget är mycket aktieägarvänligt.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -