Hexagons tillväxtresa lär fortsätta

Aktieanalys Hexagon har höga krav på sig och en rapport i underkant av förväntningarna straffas på börsen. På några kvartals sikt tror vi dock att aktien har mer att ge.

Hexagons rapport för det första kvartalet levde inte fullt ut upp till aktiemarknadens förväntningar. Med en aktiekurs nära all-time high och en hög värdering finns inte utrymme för några missar. Reaktionen på siffrorna blev därför, åtminstone initialt, kraftigt negativ.

Det var bland annat den organiska tillväxten som landade lägre än väntat i kvartalet. Den uppgick till 7 procent där snittprognosen inför rapporten låg på 8 procent. En inbromsning efter det starka fjärde kvartalet var väntad, men många hade nog hoppats på att bli positivt överraskade igen.

Av Hexagons två affärsområden var det Industrial Enterprise Solutions, IES, som noterade den lägsta underliggande tillväxten, 6 procent. Det är bland annat fortsatt svag efterfrågan från kunderna inom olje- och gassektorn som tynger utvecklingen.

IES underområde PPM (Process, Power & Marine) har störst exponering mot sektorn och dess tillväxt stannade vid 1 procent i kvartalet. Oljepriset har stärkts de senaste månaderna och det finns tydliga tecken på att även efterfrågan på PPM:s mjukvarulösningar håller på att stabiliseras. Hexagon skriver i rapporten att man väntar sig en accelererande tillväxt för området framöver.

Hexagons andra affärsområde Geospatial Enterprise Solutions, GES, rapporterade en underliggande tillväxt på 8 procent i första kvartalet. Det var framför allt den nordamerikanska marknaden som drev tillväxt, framför allt inom infrastruktur- och byggmarknaderna.

Sammantaget inom Hexagon svarar Nordamerika och Västeuropa för cirka 30 procent vardera av omsättningen. Asien utgör ytterligare cirka 30 procent varav Kina på egen hand står för hälften.

De båda affärsområdena IES och GES svarar för ungefär hälften vardera av både omsättning och rörelseresultat. Övergripande kan sägas att Hexagon tillverkar hård- och mjukvara som mäter, kartlägger och simulerar miljöer och processer. Kunderna använder resultaten för att förbättra produktivitet och kvalitet i sin verksamhet.

Hexagons sensorer, scanners, kameror och mjukvara spelar en viktig roll i heta trender som industriell automatisering, internet of things, virtual reality och självkörande fordon. Alla dessa företeelser kräver mätning, insamling och bearbetning av stora mängder data.

Mjukvara, service och återkommande intäkter är prioriterat inom Hexagon då det bidrar till stabila intäktsflöden och förbättrad lönsamhet. Idag kommer cirka 55 procent av omsättningen från mjukvara och service.

Det ökade inslaget av mjukvara och service har också haft en tydligt positiv effekt på lönsamheten i Hexagon de senaste åren. Rörelsemarginalen var nere i 15 procent under 2009 men har nu letat sig upp till 24 procent på rullande tolv månaders basis. Målet är att få upp den till minst 27 procent år 2021.

Hexagons finansiella mål omfattar även en omsättning på minst 4,6 miljarder euro. I ett optimistiskt scenario räknar Hexagon med att kunna nå 5,1 miljarder i omsättning och en marginal på 28 procent. Omsättningen är idag cirka 3,5 miljarder euro så tillväxten, exklusive valutaeffekter, väntas bli 8-10 procent om året.

En hög innovationstakt är en viktig del i strategin för att nå de högt ställda målen. Hexagon investerar varje år cirka 10-12 procent av omsättningen i forskning och utveckling. Nya lösningar väntas bidra med en stor del av de cirka 5 procent årlig organisk tillväxt som väntas de kommande åren.

Förvärv väntas stå för 3-5 procent årlig tillväxt enligt planen. Hexagon har en stark förvärvshistorik med runt 130 affärer sedan Ola Rollén tog över vd-posten år 2000. I fjol genomfördes 11 förvärv. Bland annat köptes i början av förra året den amerikanska mjukvarutillverkaren MSC för motsvarande 6,8 miljarder kronor.

Ola Rollén beklagade sig i samband med rapporten för första kvartalet över att prisnivåerna på förvärvsobjekt överlag nått väldigt höga nivåer.

Den förvärvade tillväxten i första kvartalet i år var 8 procent. Valutaeffekterna i perioden var samtidigt kraftigt negativa och drog ned omsättningen med 8 procent jämfört med i fjol.

De analytiker som bevakar Hexagon väntar sig omkring 6,5 procents omsättningstillväxt om året de kommande åren. Rörelsemarginalen väntas fortsätta förbättras vilket innebär att vinsttillväxten väntas snitta runt 10 procent om året.

Prognoserna för 2019 och 2020 innebär p/e-tal på 20,9 respektive 19,0. Hexagon rapporterar i euro men aktien är noterad i kronor på Stockholmsbörsen. Det senaste halvårets kraftiga kronförsvagning har därför bidragit till att trycka ned värderingen i Hexagon-aktien.

Hexagon-aktien har gått väldigt starkt under lång tid. Kursen nådde nytt all-time high så sent som i slutet av april. Därefter har aktien tappat nära 8 procent. Rapporten för det första kvartalet fick som sagt ett surt mottagande och har bidragit till nedgången. Bokslutsrapporten i februari var oväntat stark, speciellt den underliggande tillväxten. I ljuset av den var det första kvartalet en humördämpare.

Det första kvartalet är dock säsongsmässigt betydligt svagare än det fjärde för Hexagon. 15 procents valutajusterad tillväxt är hur som helst svårt att se som dåligt för ett bolag av Hexagons storlek.

Värderingen är som vanligt hög i Hexagon. Premien är väl motiverad givet bolagets urstarka historik och starka position inom heta framtidsområdent. Momentum i verksamheten är fortsatt bra men den höga värderingen gör aktien känslig för bakslag.

Hexagons tillväxtresa lär dock fortsätta och därmed är också förutsättningarna goda för fortsatta kursökningar. Vi behåller vår köprekommendation.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Hexagon B Köp 482,90 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -