Hotellet platsar i portföljen

Aktieanalys Ett tuffare läge på Stockholmsmarknaden har påverkat Scandic Hotels aktie kraftigt negativt i år. Värderingen har fallit rejält och för en lite mer långsiktigt investerare ser vi ett köpläge.

Scandic Hotels aktie har fortfarande inte repat sig efter bolagets vinstvarning i mitten av januari. Beskedet att resultatet för det fjärde kvartalet skulle komma att tyngas av en försämrad efterfrågan i Stockholm. Bolaget hann inte justera kostnaderna snabbt nog för att parera de lägre intäkterna och resultatet i Stockholmsverksamheten föll cirka 25 procent jämfört med året innan.

Aktien reagerade våldsamt negativt på vinstvarningen och föll 20 procent på en dag. Det var som sagt i mitten av januari och sedan dess har utvecklingen varit fortsatt trög. Kursen har backat ytterligare 18 procent.

Rapporten för det första kvartalet var dock okej. Resultatet i perioden landade 15 procent högre än snittprognosen i SME Direkts sammanställning av estimat. Även intäkterna landad klart högre än väntat.

Det justerade rörelseresultatet i det första kvartalet var dock fortfarande 25 procent lägre än samma kvartal i fjol. Rörelsemarginalen föll till 3,0 procent från 5,0 året innan.

Den försämrade lönsamheten beror delvis på fjolårets förvärv av finska Restel. De finska hotellen håller lägre lönsamhet än övriga Scandic och späder därför ut marginalerna i koncernen något.

Stockholmsmarknaden är dock fortfarande ett problem. Antalet tillgängliga hotellrum i Stockholm har ökat med 6-7 procent jämfört med i fjol samtidigt som efterfrågan ökat med 0,9 procent. Det innebär ökad konkurrens om gästerna och sämre beläggning på hotellen. I hotellbranschen används resultatmåttet RevPAR vilket är intäkt per tillgängligt rum. Det föll i Stockholm med 7,7 procent under första kvartalet i år. 

Scandic har också öppnat en hel del nya och renoverade hotell i Stockholmsområdet på sistone. Bolaget särredovisar inte Stockholmsmarknaden men affärsområdet Sverige rapporterade drygt 3 procent högre intäkter under första kvartalet. Räknat per tillgängligt rum backade däremot intäkterna med 3,7 procent. Det var sämre än Sverigemarknaden i stort som noterade 0,5 procent lägre RevPAR.

Det justerade rörelseresultatet i Sverige backade med 16 procent. Scandic vidtog åtgärder i slutet av förra året för att kompensera för en lägre efterfrågan i Stockholm och det har bidragit positivt till lönsamheten under inledningen av 2018.

Sverige är fortfarande Scandic Hotels största marknad sett till omsättning. Lönsamheten är också högre i Sverige än Norge och Finland så andelen av resultatet är större. i det första kvartalet svarade Sverige för 59 procent av koncernens totala justerade rörelseresultat.

Finland tar i och med förvärvet av Restel, med totalt 43 hotell, ett kliv framåt inom Scandic. Omsättningen i affärsområdet Finland steg med 117 procent i det första kvartalet. Lönsamheten är dock som sagt lägre än i övriga koncernen men Scandic räknar dels med att kunna plocka fram synergier på kostnadssidan och dels med att kunna lyfta intäkterna i Restel-hotellen. Dessa döps nu om och tas in i Scandics nätverk vilket innebär att de blir tillgängliga för Scandics stora bas av företagskunder.

70 procent av Scandics omsättning genereras av affärsresenärer och konferensgäster. Det stora nätverket av hotell över hela Norden gör bolaget till en populär partner för företag. Förvärvet av Restel stärker positionen i Finland och balanserar upp koncernens geografiska profil.

Scandic har även doppat en tå på den tyska marknaden. Hittills har bolaget bara fyra hotell i landet men ambitionen är att stärka närvaron i de största städerna. Den tyska marknaden är dubbelt så stor som hela den nordiska tillsammans och marknaden är fragmenterad med många små aktörer.

Förvärvet av Restel innebar att omsättningen ökade med sammantaget 22 procent i Scandic under första kvartalet. Resultatet och lönsamheten försämrades dock som sagt.

För resten av 2018 väntar sig de analytiker som bevakar Scandic Hotels Group en liknande utveckling. Omsättningen väntas enligt databasen Factset öka med 22 procent men rörelsemarginalen väntas backa. Snittprognosen för vinst per aktie ligger för innevarande år på 5,60 kronor. För de kommande två åren är prognoserna vinster på 7,66 och 7,58 kronor per aktie. Det innebär i dagsläget p/e-tal för 2019 och 2020 på 10,0 respektive 10,1. Direktavkastningen i Scandic-aktien de närmaste åren väntas uppgå till 4,6 procent respektive 5,1 procent.

Scandic-aktien har som sagt tagit ordentligt med stryk i år och står i skrivande stund på minus 35 procent sedan årsskiftet. Den starka konjunkturen i framför allt Sverige har eldat på hela hotellmarknaden och inte minst i Stockholm har det byggts en hel del. Efterfrågan på hotellrum är fortfarande okej i Stockholm men utbudet har helt enkelt ökat kraftigt. Scandics vd Even Frydenberg räknar med fortsatt press på RevPAR i Stockholm de kommande kvartalen.

Even Frydenberg.

Scandic har dock ett brett geografiskt fotavtryck och i övriga Sverige väntas en förbättring av läget. Även i Finland och Norge ser Even Frydenberg förutsättningar för en positiv marknadsutveckling.

Analytikerna har justerat ned sina förväntningar på Scandics resultat det kommande åren. Inte till närmelsevis lika mycket som aktiekursen fallit dock och värderingen har kommit ned en hel del. Det rullande p/e-talet för de kommande tolv månaderna var vid årsskiftet uppe kring 15 i Scandic. Idag är det nere under 11.

Scandic har en historik av förvärv, ambitiösa projekt och snabb tillväxt. Pipeline för de kommande åren rymmer 10 procent fler hotellrum än dagens och lägligt nog är inga av de planerade hotellen belägna i Stockholm, eller ens i Sverige för den delen.

En jobbigare marknad i Stockholm är klart negativt för Scandic men värderingen har också kapats med över 25 procent i år. Analytikerkåren är rätt splittrad i sin syn på Scandic-aktien. Vi har tidigare haft en neutral rekommendation på aktien men efter det fortsatta kursfallet tror vi att det åtminstone för en lite mer långsiktig investerare kan vara ett bra läge att köpa på dagens nivåer.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Scandic Hotels Group Köp 76,25 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -