Läge att ta det försiktigt i sommar

Vår marknadssyn Risken för en eskalerande handelskonflikt finns kvar och kan lägga lite sordin på såväl konjunktur som börs framöver. Vi väljer därför att hålla oss till en försiktig placeringsstrategi över en sommar med flera osäkerhetsfaktorer.

Juni blev en fortsättning på den sega börstrend som präglat de senaste månaderna. Med en stark avslutning lyckades den svenska börsen landa runt nollan för månaden.

Den amerikanska börsen mäktade med en måttlig uppgång på 0,6 procent (MSCI). I övrigt var det däremot mest rött på listorna och framför allt i tillväxtekonomierna handlar det om tämligen stora nedgångar.

Att en hårdare retorik i de internationella handelsfrågorna dämpar placerarnas riksvilja står väl utom allt tvivel även om en vanlig analys fortfarande är att Donald Trump, som givetvis dominerar frågan, ”skäller mer än han bits” i handelsfrågan. Hans hårda retorik i handelsfrågan skulle därmed mest vara ett spel för att på sikt ändå nå en förhandlingslösning.

Det ligger säkert en hel del i den analysen men även fortsatt är Donald Trump högst oförutsägbar i handelsfrågorna och nu tycks siktet börja riktas mot världshandelsorganisationen WTO. Det bådar egentligen inte särskilt gott för att någon sorts långsiktigt lugn ska återvända.

Dessutom tycks Donald Trumps hårda linje i handelsfrågan ha landat väl hos stora delar av den amerikanska opinionen och blir därmed ett viktigt kort att fortsätta spela inför det viktiga mellanårsvalet till kongressen i november.

Trump kan dessutom räkna med ökat stöd från republikanerna i kongressen som, säkert med viss skräckblandad förtjusning, kan notera att Trumps popularitet hos republikanska väljare numera nått oanade höjder. Så vi tror att osäkerheten kring handelsfrågorna riskerar att bestå under överskådlig tid. 

Att den kinesiska yuanen numera faller brant mot den amerikanska dollarn tar vi också som ett tecken på att handelskonflikten riskerar att eskalera. I värsta fall kommer det att tolkas som en direkt motåtgärd från kinesiskt håll.

En fortsatt hygglig global konjunktur har hittills agerat stötdämpare mot större börsfall när det skakat till kring handelsfrågorna. Det är dock en sanning med viss modifikation då det mest handlat om börserna i mer utvecklade ekonomier medan börserna i de flesta tillväxtekonomier fortsatt att gå mycket svagt. Här rör det sig dock om en blandning av faktorer som påverkat börserna negativt. Utöver handelsoron har bland annat en starkare dollar och/eller politisk oro på många håll bidragit till att förstärka nedgångarna.   

Att dessutom den påfallande konjunkturoptimism som präglade inledningen av 2018 trots allt fått sig en liten törn är också något att ta i beräkning inför sommarbörsen. Risken för mer av konjunkturbesvikelser har, enligt oss, ökat under senare tid även om det knappast är någon regelrätt lågkonjunktur i vardande. Tvärtom fortsätter USA att imponera medan EMU-området och Sverige tuggar sig uppåt, om än i lite långsammare takt.

Ränteoron har däremot kommit av sig och den amerikanska tioårsräntan som varit i sådant fokus handlas numera en bra bit under den symboliskt viktiga 3-procentsnivån. Däremot tycks det luta mot att den amerikanska centralbanken höjer räntan ytterligare två gånger i år och att ECB avslutar sina obligationsköp mot slutet av detta år. Effekten av det här borde givetvis redan vara inprisat på finansmarknaden men är ändå något som riskerar att lägga lite sordin på börsstämningen framöver.

Dessutom är inflationen på uppgång och även om det i huvudsak beror på högre energipriser så kan det här tidvis komma att sätta griller i huvudet på placerare som försöker utröna centralbankernas nästa penningpolitiska steg. Framför allt gäller det här USA men spridningseffekterna därifrån brukar vara omfattande.

Det här bidrar också till att vi föredrar korta ränteplaceringar eftersom vi tycker att det minskar risken i en, för vi förmoda, lågavkastande ränteportfölj. Vår ränteallokering har dessutom vuxit i takt med att vi valt att minska exponeringen mot aktier. Den här gången sänker vi aktieandelen i vårt allokeringsförslag till 40 procent.

På råvarusidan kan noteras att oljepriset fortsätter att studsa lite upp och ner men vi räknar med att OPEC (läs Saudiarabien) fullföljer sina uttalade intentioner att öka produktionen och hålla oljepriset i schack. Andra typer att viktiga råvaror däremot fortsätter att falla i pris och nedgångarna kan inte längre enbart förklaras av en starkare dollar. Möjligen en signal om att man på delar av marknaden börjar ta höjd för en kommande, lite svalare global konjunktur. Att inköpschefsindexen för industrin befinner sig i en negativ trend talar för en sådan tolkning. Vi på Placera tycker dock att prisnedgången gått lite väl snabbt och håller därför fast vid en råvaruandel på 5 procent i vårt allokeringsförslag.

Vårt allokeringsförlag för sommaren blir därmed 40 procent aktier, 35 procent räntor eller kassa, 5 procent råvaror och 20 procent alternativa placeringar.

Juliutgåvan av Placeras Strategidokument

Ta det försiktigt i sommar

Tio köpvärda fonder

Placeras elva köpvärda aktier

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -