Fonden med grymt stabil avkastning

Fondanalys Oron över att ekonomin har passerat toppen ökar, liksom efterfrågan på bra ränteplaceringar. Placera har plockat fram en intressant företagsobligationsfond som passar bra av att sprida risken med i fondportfölj.

Den senaste tiden har det börjat svänga mer på finansmarknaderna. Intensiteten i handelskriget mellan USA och Kina ser ut att eskalera. Även om handelskriget når en lösning står vi sannolikt inför stigande räntor från de stora centralbankerna nästa år.

Det har varit en lång högkonjunktur särskilt i länder som USA, Tyskland och Sverige. Konjunkturen har fått förnyad kraft i och med den stora amerikanska skattereformen som sjösattes i år. Men flera ekonomer höjer nu ett varningens finger för att världsekonomin nu börjar nå toppen för denna gång.

När toppen är nådd kommer det som ett brev på posten in sämre makrostatistik som brukar överraska investerarna och få flera börsbolag i gungning.

Vill du ta ner risken i portföljen men inte placera kapitalet på bankboken till nollränta? Då finns det alternativ som ger några procent i stabil avkastning till låg risk.

Placera har hittat en fond som sprider riskerna med många små innehav och har en osedvanligt låg risk.

Jag har valt att titta närmare på IKC Avkastningsfond. Fonden placerar i nordiska räntebärande instrument med fokus på företagsobligationer som företrädesvis är noterade i svenska kronor.

Förvaltaren Lars BredenbergIKC Fonder har gjort ett mycket bra jobb sedan han tog över ansvaret för förvaltningen av fonden hösten 2013. Fonden stöptes om från en ren likviditetsfond till en fond med fokus på kreditrisk och resultatet är mycket bra.

Lars Bredenberg

De senaste tio åren har det varit en stark tillväxt för företagsobligationer. Företag har ersatt banklån med att ge ut krediter även kallat företagsobligationer. En bra och billig finansieringskälla. Företagskreditmarknaden har blivit större, betydligt mer likvid och inte minst fått en bättre genomlysning.

Inte minst fondbolagen har hoppat på tåget och det har varit en stadig tillväxt inom företagsobligationsfonder. Idag finns det 62 olika fonder i Morningstar kategorin, Räntefonder – företag, SEK obligationer. Kategorin innehåller fonder mellan risknivån 1 till 3, vilket är ett ganska brett spann.

Det innebär för de tre senaste åren att fondernas standardavvikelse som är ett mått på risk, sträcker sig från 0,1 procent till 3,1 procent.

Risken mätt som standaradavvikelse i IKC Avkastningsfond, de tre senaste åren är låga 0,8 procent, vilket ger den en risknivå på 2. Med tanke på fondens låga risk är avkastningen sedan Lars Bredenberg tog över förvaltningen imponerande. Avkastningen sedan 2014 är 14,4 procent, vilket är dubbelt upp mot kategorisnittet för liknande fonder.

Det är riktigt bra med tanke på att kategorisnittets risk är på drygt 1 procent.

Men framför allt har fondens snittavkastning på knappt 3 procent per år varit stabil.

Andelen positiva månader är 86 procent och den enskilt sämsta månaden backade fonden 0,32 procent. Snittet för de positiva månaderna är 0,30 procentig uppgång. Betydligt högre än snittet för de negativa månaderna då fonden i genomsnitt backat -0,15 procent. Men det som är mest intressant är hur fonden klarar av en längre period av sämre finansmarknader. Nu har fonden inte upplevt någon finanskris.

Den tuffaste perioden för fonden sträcker sig från sommaren 2015 då Kinabörserna skakade om världens finansmarknader. Det höll i sig fram till slutet på februari 2016. Då backade fonden minus 0,5 procent och klarade sig bättre än kategorisnittet. Under den tidsperioden backade Stockholmsbörsen knappt 10 procent.

Jag tror inte man ska förvänta sig under av företagsobligationsfonder vid riktigt tuffa marknader men det är uppenbart att de fungerar bra att diversifiera med i en fondportfölj. Och fonden bör investeras i långsiktigt.

Vad ligger då bakom Lars Bredenberg goda resultat? Förvaltningen sker med en strukturerad investeringsprocess. Fokus ligger på bolag med låg kreditrisk, och ränterisken hålls normalt låg i fonden. Investeringsstrategin bygger på att man ser det som en utlåning till företaget över löptiden som oftast är mellan tre till fem år. Det innebär att det blir en så kallad buy-and-hold investering och snittlöptiden i fonden är 2,2 år.

Bolagen som det investeras i ska ha en bra historik som visar att de klarar av att betala sina ränteåtagande över en lång tidsperiod. Ägarbilden är också en viktig parameter. Man föredrar bolag där det finns långsiktiga ägare som är villiga att skjuta till mer kapital till bolaget om det behövs.

Förvaltaren lägger ner mycket tid på riskhantering i fonden vilket gör att de tar små positioner i nya innehav. Uppsidan i företagskrediter är ju klart begränsad, men nedsidan är att företagen inte kan betala räntan och företagsobligationen förlorar sitt värde.

För att få en fond som klarar av att en eller några företag missar sina betalningar utan att det påverkar fondens avkastning, så handlar det om att sprida riskerna. Fonden har en väldiversifierad portfölj med cirka 130 innehav. Inget innehav är större än 2,5 procent. De tio största innehaven utgör 19 procent av fondens värde, vilket ger en bra riskspridning.

Förvaltningsavgiften är låga 0,6 procent per år. Fonden har belönats med fem stjärnor av Morningstar på fem år och fyra stjärnor på tre år. Med dagens ränteläge förväntas fondens nå en avkastning på cirka 2 till 3 procent efter avgifter. Vilket den klarat av att leverera historiskt.

Placera rekommenderar köp på Spetsfonden IKC Avkastningsfond för den låga risken och den stabila avkastningen som fonden levererat.

Placeras rekommendation av företagsobligationsfonder riktar sig till fondsparare som vill ha låg risk i sitt sparande och sprida riskerna i sin portfölj.

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ Placera på Facebook , LinkedIn, på Twitter och på YouTube.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
IKC Avkastningsfond Köp 117,63 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -