Megatrend talar för läkemedelsfonder

Fondanalys För den som gillar att investera efter långsiktiga trender är läkemedelsfonder ett givet valt. För den riktigt långsiktige investeraren kan man med fördel placera i två aktivt förvaltade läkemedelsfonder som kompletterar varandra.

Det finns trender och det finns megatrender.

Några tydliga megatrender som det inte går att blunda för att världen får en allt mer åldrande befolkning som lever allt längre. Det gäller i Sverige som i jättelandet Kina.

Och inte minst så stiger levnadsstandarden betydligt i utvecklingsländerna när de blir allt rikare, vilket tyvärr medför att klassiska välfärdssjukdomar som övervikt och diabetes kräver mer läkemedel.

I flera decennier har hälsovårdssektorn slukat allt större andel av världens BNP. En trend som fortsätter, både i den utvecklade delen av världen och inte minst bland utvecklingsländerna. Att det har spenderats allt mer kapital och en större andel av världens BNP är sannolikt en av faktorerna bakom hälsovårdsaktiernas snabba vinsttillväxt som resulterat i en stark kursutveckling de senaste 20 åren.

De senaste 25 åren har globalt hälsovårdsindexet MSCI World Healthcare Index avkastat i genomsnitt 3,4 procent enheter per år bättre än globalt aktieindex. Det är en betydande skillnad som över tid skapar mycket stor skillnad i avkastning när man räknar ränta-på-ränta effekt. Den stora överavkastningen har skett till en betydligt lägre risk för globalt hälsovårdsindex, vilket är överraskande.

2018 som var ett ovanligt turbulent och stökigt börsår gjorde att MSCI World Healthcare Index utklassade de globala aktieindexen, med en överavkastning på över 11 procentenheter, mätt i amerikanska dollar.

Hälsovårdssektorn har även gynnats av en stor förvärvsaktivitet som spås fortsätta. De stora läkemedelsbolagen har starka kassaflöden och har råd och i vissa fall är de mer eller mindre tvingade att förvärva mindre innovativa och snabbväxande hälsovårdsbolag.

Innovationshöjden inom sektorn är stor. Den påverkas nu mycket av digitaliseringstrenden och nya växande teman som artificiell intelligens och inte minst automatisering och robotisering. Det är trender, teman som tillhandahåller tekniker som hjälper de till med tydliga effektiviseringar inom läkemedelsutvecklingen och det skapar nya förutsättningar inom exempelvis kirurgi och inte minst inom olika former av sjukdomsanalys.

Det jag gillar med hälsovårdssektorn är att den erbjuder en bra tillväxt och en icke-cyklisk exponering. Tillsammans med nya produktlanseringar, hög förvärvsaktivitet och en stark demografisk megatrend bör det vara en attraktiv placering för den långsiktige.

Hälsovårdsbolagen är ofta komplexa och det ställer höga krav på dig som investerare att hitta rätt bolag. En genväg är att ta rygg på etablerade hälsovårdsfondförvaltare. Utbudet av hälsovårdsfonder är stort. Placera har hittat två aktivt förvaltade läkemedelsspetsfonder med olika investeringsstrategier, och det kan vara läge att investera i båda för att få en total täckning av sektorn. Då investerar man både i globala stora läkemedelsbolag och små snabbväxande och riskfyllda bioteknikbolag.

C Worldwide Medical Small & Mid cap letar i huvudsak efter investeringar i små- och medelstora bolag. Fonden förvaltas av Mikael Svensson sedan februari 2008.

Mikael Svensson

Till sin hjälp har han Angelica Fatourus och Ulf Arvidsson som ingår i C Worldwides hälsovårdsteam som totalt förvaltar två fonder.

Förvaltarna kombinerar en aktiv förvaltning med långsiktiga investeringar. Förvaltningsstrategi fokuserar på bolag som påverkas av långsiktiga trender och teman. En strukturell underliggande marknadstillväxt underlättar för bolag som vill skapa lönsam tillväxt. Fokus är att hitta mindre bolag med en långsiktig strukturell tillväxt till en bra och rimlig värdering. Fonden investerar i flera bolag som är i en utvecklingsfas, vilket innebär en hög risk.

De får hjälp att hitta globala långsiktiga trender från hela C Worldwides förvaltningsorganisation. Hälsovårdsteamet jobbar även aktivt med ett vetenskapsråd som består av åtta stycken välmeriterade professorer från Karolinska Institutet. De träffas fyra gånger per år och går igenom nya investeringar.

Det är stor skillnad att leta småbolag jämfört med stora bolag. Flera av de riktigt stora hälsovårdsbolagen kan täckas av ett 30-tal analytiker och småbolagen i bästa fall en handfull analytiker, om ens det. De som kan förlita sig på bra egen aktieanalys kan ha stora fördelar i jakten på framtida läkemedelsvinnare.

 

Fem största innehaven i C Worldwide Medical Small & Mid cap 
Bolag vikt i %
Novacure 3,9
LivanNova 3,8
Exact Sciences 3,7
Amarin Corp 3,7
Oncopeptides 3,7
Källa: Morningstar                18,8

 

Investeringshorisonten sträcker sig oftast mellan 3 – 5 år. Det vittnar den låg omsättningshastighet om och det har betalat sig över tid. Fonden har i dagsläget 47 investeringar. Då risken är högre i småbolag väger fondens enskilt största innehav bara 3,9 procent. De fem största innehaven väger totalt 18,8 procent och de tio största investeringarna väger 36 procent, vilket ger fonden en bra riskspridning.

Den amerikanska närvaron i fonden är nästan total, hela 89 procent av innehaven är amerikanska bolag. Vi hittar tre svenska bolag i fonden IRRAS, Oncopeptides och Calliditas Therapeuticals som tillsammans väger 5,5 procent, vilket gör Sverige till näst största investeringsland för fonden.

Det lilla cancerforskningsbolaget Oncopeptides med ett marknadsvärde på 6,8 miljarder kronor hör till fondens fem största innehav med en vikt på 3,7 procent. Fonden har varit investerad i Oncopeptides sedan börsintroduktionen i februari 2017 och aktien har avkastat runt 200 procent.

Fonden har en tydlig vinkling mot småbolag som utgör 66 procent, resterande del består av medelstora bolag. Det genomsnittliga börsvärdet på bolagen i fonden är låga 18 miljarder kronor. Det är en mycket stor kontrast mot huvuddelen av fonderna i Morningstars fondkategori Läkemedelsfonder som i huvudsak investerar i riktigt stora hälsovårdsbolag.

Bioteknikbolag är fondens största bet på 44 procent. Näst största sektor är läkemedelsbolag på 25 procent följt av medicinteknikbolag på 18 procent.

De senaste tre åren har fonden stigit med 90 procent vilket är mycket bra, jämfört kategorisnittet på 46 procent. Det gör den till den högst avkastande fonden i kategorin. Risken mätt som standardavvikelse är på hela 27,6 vilket gör den till klassledare, vilket gör fonden till ett alternativ för den riskvillige. Det är betydligt högre än Morningstars kategorisnitt på 15,1. Och risken i fonden är markant högre än i DNB Health Care.

C Worldwide Medical Small & Mid cap 
Avkastning % 3 år 89
  (Kategori 45,3)
Avkastning % i år 32,6
  (Kategori 15,1)
Risk % 3 år 27,6
  (Kategori 15,1)
Betyg* 3
Avgift%/år 1,7
Rörlig avgift  nej
Förvaltare: Mikael Svensson 
* Morningstar har 5-gradig skal där 5 är Angelica Fatouros
högsta betyg Ulf Arvidsson
Källa: Morningstar den 12 mars 2019  

 

Avgiften hamnar på runt 2 procent per år vilket är i nivå med kategorisnittet. Fonden har fyra stjärnor av fem möjliga på tre års sikt och en på fem års sikt hos Morningstar. Totalt får fonden två stjärnor och straffas sannolikt av den höga risken i fonden.

Fonden förvaltar idag 1,4 miljarder kronor. Placera rekommenderar C Worldwide Medical Small & Mid cap för den riktigt långsiktige och riskvillige spararen. Den erbjuder en annorlunda läkemedelsfond med inriktning mot riktigt småbolag som kan ha framtiden för sig då de växer med strukturella trender.

DNB Health Care är aktivt förvaltad sedan 2012 av Eirik Hernes Larsen.

Eirik Hernes Larsen

Som medförvaltare har han Benedicte Kilander Bakke. Investeringsprocessen består av en grundlig bolagsanalys. Fokuser är lönsamma företag med ledande positioner inom tillväxtområden och de ska dra fördel av högra inträdesbarriärer för konkurrenter. Bolagets värdering är central i processen och värderingen av bolaget ska vara attraktiv. Detta gör att många företag med spännande produkter inte kommer in i portföljen därför att aktievärderingen ofta är för hög. Fonden har ingen exponering mot företag som står och faller med en produkt, såsom bioteknikbolag i tidig utvecklingsfas. Det är en stor skillnad mot C Worldwide Medical Small & Mid cap.

Investeringsmandatet är brett. Fonden kan investera i läkemedels- och hälsovårdsbolag över hela världen och har inga begränsningar vad gäller exponering mot länder eller underkategorier. Målet är att ha en diversifierad portfölj med exponering mot de delsegment man tror på.

Fonden har en koncentrerad portfölj på 36 bolag men det varierar över tiden, mellan 25–50 bolag är normalt. Fonden är koncentrerad och de tio största investeringarna utgör vanligtvis omkring 50 procent av fondförmögenheten. De fem största innehaven väger drygt 30 procent. Och tyngst i fonden väger Johnson & Johnson (världens största hälsovårdsbolag med ett marknadsvärde på hela 3 400 miljarder kronor.)

 

De fem största innehaven i DNB Health Care 
Bolag vikt i %
Johnson & Johnson 8,3
Sanofi 7,2
Cigna Corp 6,2
Dentsply Sirona 4,9
Anthem 4,6
Källa: Morningstar 31,2

 

Fonden har en tydligt tilt mot stora bolag som utgör 86 procent, varav drygt 50 procent klassas som Megabolag. Medelstora bolag utgör 12 procent. Det genomsnittliga börsvärdet på bolagen i fonden är hela 626 miljarder kronor.

USA är fondens viktigaste geografiska marknad, 73 procent är investerat där. Storbritannien är tvåa med 8,5 procent. Drygt halva fonden består av Läkemedelsbolag och näst största sektor på 21 procent innehåller hälsovårdsservicebolag som exempelvis Sjukförsäkringsbolag.

DNB Health Care   
Avkastning % 3 år 50,2
  (Kategori 45,2)
Avkastning % i år 10,5
  (Kategori 15,1)
Risk % 3 år 12,8
  (Kategori 15,1)
Betyg* 4
Avgift%/år 1,5
Rörlig avgift  nej
Förvaltare: Eirik Hernes Larsen 
  Benedicte Kilander Bakke
* Morningstar har 5-gradig skal där 5 är  
högsta betyg  
Källa: Morningstar den 12 mars 2019  

 

Förvaltarna har lyckats riktigt bra med förvaltningen. Fonden har stigit med 49 procent de senaste tre åren – till lägsta risk i Morningstars kategorisnitts för läkemedelsfonder. Den har klarat sig väldigt bra riskjusterat och levererat hög avkastning. Risken mätt som standardavvikelse är 12,8 procent jämfört med 15,1 procent för kategorisnittet.  

Den årliga totala produktavgiften är 1,8 procent vilket är lägre än kategorisnittet. Fonden har fyra stjärnor på tre års sikt och fem på fem års sikt hos Morningstar och totalt fyra stjärnor. Fonden förvaltar idag 3,3 miljarder kronor. Placera tycker spetsfonden DNB Health Care är köpvärd för den långsiktige fondspararen.

Placera ser en investering i de båda spetsfondern DNB Health Care fond och C Worldwide Medical Small & Mid cap som utmärkt komplement i en fondportfölj. För den långsiktige investeraren kan man med fördel investera i båda fonderna och få en närmast total täckning på hälsovårdsbolag.

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

 

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Köp 4 377,24 -
Köp 358,45 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -