Börsbolagens varningar och åtgärder

Börs Kris för Actic, Trelleborg halverar utdelningen, Garo, Autoliv, Nobia och Enquest sparar och Fiskars skrotar prognosen.

Styrelsen för Byggmax har beslutat att dra tillbaka tidigare kommunicerat förslag om en utdelning på 1:16 kronor per aktie, eller totalt cirka 71 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

"Utbrottet av covid-19 har hitintills inte haft någon väsentlig negativ påverkan på Byggmax Group. Styrelsens beslut har fattats mot bakgrund av rådande omvärldsklimat med osäkerheten kring de eventuellt kommande ekonomiska effekterna av spridningen av covid-19", skriver Byggmax.

GHP drar tillbaka det tidigare kommunicerade förslaget om en utdelning på 30 öre per aktie, för att öka beredskapen och flexibiliteten då marknaderna präglas av coronavirusutbrottet.

Det framgår av ett pressmeddelande.

För att maximera flexibiliteten framåt avser styrelsen föreslå att årsstämman ska ge styrelsens bemyndigande att emittera nya aktier motsvarande upp till 20 procent av antalet utestående aktier i bolaget.

"I den kris som nu tilltar i samhället gör GHP allt vi kan för att hjälpa till. Vi har löpande dialog med de större regionerna om hur vi bäst stöttar dem i denna svåra tid och har möjligheter att vara en god avlastning. Allmänt planerar vi för alla olika scenarier som kan uppkomma", skriver bolaget.

Ekonomiskt har coronautbrottet än så länge haft en begränsad påverkan på GHPs intäkter.

"Tittar vi framåt är det dock svårt att veta hur detta utvecklas och dagens besked ger GHP en finansiell flexibilitet som kan komma att behövas. Både för att hantera större störningar i verksamheten men även för att vara redo för att agera offensivt när krisen är över", skriver GHP.

Garo, som säljer olika produkter inom elinstallation, sjösätter ett program som syftar till att effektivisera organisationen och kommer att säga upp cirka 25 anställda. Det framgår av ett pressmeddelande.

Majoriteten av personerna som sägs upp är tjänstemän i Sverige och Polen. Garo har för närvarande cirka 420 anställda.

Friskvårdskedjan Actic varslar cirka 900 medarbetare i Sverige och drar samtidigt tillbaka förslaget om en utdelning 0:50 kronor per aktie. Det framgår av ett pressmeddelande.

"Med den situation som Actic nu befinner sig i har vi inget annat val än att anpassa verksamheten och våra kostnader för att begränsa de negativa effekterna och säkra bolagets fortsatta verksamhet", säger bolagets vd Anders Carlbark.

Bolaget har sedan tidigare stängt samtliga anläggningar i Norge och Tyskland.

"För att möta situationen och förbereda oss på att en nedstängning sannolikt även sker i Sverige varslar bolaget nu personal på både anläggningar samt stödfunktioner", skriver bolaget.

Actic skriver vidare att det välkomnar Riksbankens och Finansinspektionens beslut som tagits för att upprätthålla kreditförsörjningen till svenska företag och bolaget har inlett en dialog med bolagets bank i syfte att säkra bolagets finansiering.

Bolaget bedömer att det kommer att bryta mot vissa av de villkor som finns i bankavtalet gällande skuldsättningsnivå och konstaterar att det måste ha ett undantag, så kallad "waiver", för detta.

Trelleborgs styrelse justerar sitt förslag för utdelning med anledning av det uppkomna läget med coronapandemin. Nu föreslås en kontant utdelning om 2:40 kronor per aktie, vilket kan jämföras med tidigare förslaget 4:75 kronor per aktie. Det framgår av kallelsen till årsstämman.

Justeringen av utdelningens storlek jämfört med tidigare kommunicerad avsiktlig utdelning har sin bakgrund i rådande osäkerhet i marknaden, skriver Trelleborg.

"Det är emellertid styrelsens ambition, att kalla till extra bolagsstämma senare under året för beslut om ytterligare utdelning, om marknadssituationen vid denna tidpunkt har stabiliserats och visibilitet i intjäningen har normaliserats", heter det.

Nobia påverkas negativt av den globala spridningen av coronaviruset. De finansiella riskerna förknippade med situationen är bland annat störningar i leveranskedjan samt lägre efterfrågan på kök och ogynnsamma valutakursrörelser.

"Den finansiella påverkan från viruset och de störningar på verksamheten som blir följden utvärderas för närvarande. I nuläget förväntas en lägre efterfrågan på detaljhandelsmarknaden, en ogynnsam valutautveckling och lägre produktivitet, vilket förväntas påverka lönsamheten negativt under första kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år", skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Nobia har vidtagit kraftfulla åtgärder för att dämpa nedgången i lönsamheten, däribland kostnadsminskningar och användning av statliga subventioner.

"Den nuvarande utvecklingen tyder emellertid på en fortsatt marknadsvolatilitet under andra kvartalet. Följaktligen förväntas ytterligare kostnadsnedskärningar och minskade investeringar för att upprätthålla ett sunt kassaflöde och en god balansräkning inom målet för en skuldsättningsgrad på under 100 procent", skriver Nobia.

Nobia kommer att tillhandahålla ytterligare uppdateringar senast i samband med kvartalsrapporten för första kvartalet 2020, som publiceras den 4 maj.

Autoliv bedömer att coronavirusutbrottet sannolikt kommer ha en negativ inverkan på bolagets verksamhet, med anledning av hur pandemin påverkar bilindustrin i allmänhet.

"Omfattningen av sådan negativ inverkan återstår att se", skriver Autoliv.

Covid 19-utbrottet påverkar Autolivs kunder i Europa och denna vecka har flera av dessa meddelat att produktionsanläggningar stängs ner. Baserat på den senaste tillgängliga informationen uppskattar Autoliv att 63 av kundernas produktionsanläggningar i Europa har stängts eller kommer att stängas. Flera av bolagets kunder meddelade även sent på onsdagskvällen att de stänger ner alla sina produktionsanläggningar i USA och även stänger ner anläggningar i andra länder.

Mot bakgrund av detta vidtar Autoliv kostnadsbesparande åtgärder för att motverka påverkan och Autoliv kommer att anpassa sin egen produktion i enlighet med utvecklingen av efterfrågesituationen.

"Det kan inte uteslutas att temporära stängningar av våra egna fabriker kan komma att bli nödvändigt", skriver Autoliv.

Hittills har Autoliv kunnat upprätthålla en väl fungerande leverantörskedja. Bolagets verksamhet i Kina har gradvis återhämtat sig de senaste veckorna och är väl anpassad till kundernas efterfrågan då denna gradvis återhämtar sig

Oljebolaget Enquest har mot bakgrund av de stora prisrörelserna på olja sett över sina tillgångar och investeringsplaner.

Bolaget räknar nu inte med att återstarta produktionen vid fälten Heather och Thistle/Deveron, som tillsammans producerade cirka 6.000 fat ber dag under 2019.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Samtidigt genomför Enquest en klar plan för att sänka kostnader och kapitalinvesteringar.

"Denna snabba och avgörande plan kommer att väsentligt sänka Enquests kostnadsbas, med breakeven vad gäller fritt kassaflöde på motsvarande 38 dollar per fat under 2020 och 35 dollar fat 2021", skriver bolaget.

Produktionen hittills i år har varit "bra", med en genomsnittlig produktion på cirka 65.500 fat per dag till och med 17 mars, framgår det vidare.

I synnerhet Krakenfältet har levererat bättre än väntat, omkring 39.000 fat per dag.

För helåret 2020 räknar Enquest nu med att produktionen ska uppgå till i genomsnitt 57.000 och 63.000 fat per dag. För Kraken specifikt gäller fortfarande 30.000 till 35.000 fat per dag.

Helsingforsnoterade Fiskars, som tillverkar produkter för trädgårdsarbete, matlagning och dukningsprodukter samt saxar, drar tillbaka sina

sina utsikter för 2020, som publicerades i februari i år.

På grund av coronaviruset är det osannolikt att det jämförbara ebita-resultatet ökar under 2020, uppger Fiskars i ett pressmeddelande.

Den tidigare prognosen för år 2020 var att jämförbar ebita skulle öka 2020 jämfört med 2019.

Fiskars uppger vidare att det är för tidigt att göra uppskattningar av den potentiella inverkan och bolaget strävar efter att precisera sina utsikter för 2020 då inverkan kan beräknas mer pålitligt.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -