En läkemedelsfond med framtidsfokus

Fondanalys Inga sektorer är förskonade från corona. Men läkemedelssektorn kommer sannolikt att påverkas mindre än många andra sektorer. Placera har botaniserat bland läkemedelsfonderna och hittat en med tydligt framtidsfokus.

Hälsovårds- och läkemedelssektorn är en dynamisk sektor med starka trender och drivkrafter.

Sektorn har historisk haft en väldigt hög innovationstakt och världens ekonomier har ständigt stora investeringsbehov, vilket skapat en hög tillväxt för läkemedelsbolagen.

Under flera decennier har sektorn tagit en allt större andel av världens BNP.

I dag växer sektorn med runt sex procent årligen och står för drygt 12 procent av världsekonomin.

De utvecklade OECD-länderna ligger på genomsnittet och USA:s andel är hela 18 procent. Den stora potentialen är på tillväxtmarknaderna där andelen är betydligt lägre. De folkrikaste nationerna Kina och Indien har en låg andel på 5 respektive 4 procent. Länderna genomför ökade satsningar på hälso- och sjukvård, bland annat genom statliga sjukförsäkringar och förbättrad tillgång på sjukvård. Det skapar en snabb tillväxt med stor potential.

MSCI World Health Care Index

Historien talar för att hög innovation och stor efterfrågan skapar en tydlig vinsttillväxt, vilket leder till överavkastning. Det globala investerarkollektivet gillar sektorn och de senaste 15 åren är sektorns avkastning betydligt högre än globalt aktieindex. Lyfter vi blicken och ser på avkastningen sedan slutet på 1994, har sektorn avkastat i genomsnitt 3,7 procentenheter mer per år än globalt aktieindex. Det är en skillnad som över tid skapar en stor överavkastning. Det som är extra intressant är att avkastningen har levererats till en lägre risk mätt som standardavvikelse.

Sektorn spås ytterligare accelerera i tillväxt. Det finns fler långsiktiga tillväxtfaktorer inom hälsovårdssektorn. En åldrande befolkning med en klart längre livslängd ger en allt större andel äldre i befolkningspyramiden. Det skapar en större efterfrågar på sjukvårdsrelaterade produkter och tjänster.

Det kombinerat med snabb ekonomisk tillväxt i utvecklingsländerna samt ökningen av livsstilsrelaterade sjukdomar som övervikt, diabetes och högt blodtryck kräver mer och bättre läkemedel.

Det är starka drivkrafter och trender som kommer driva medicinsk forskning framåt och öka digitaliseringsgraden för en bättre och effektivare sjukvård. Digitalisering innefattar förutom effektiviseringar nya teknikområden som artificiell intelligens, automatisering och robotisering. Det är områden som inte minst hjälper till att skapa nya förutsättningar inom läkemedelsutveckling. Det skapar nya förutsättningar inom exempelvis kirurgi och inte minst inom olika former av sjukdomsanalys och diagnostiseringar.

På kort sikt, närmare sagt var fjärde år, kommer det upp mörka moln på hälsovårdshimlen. Det är naturligtvis det amerikanska presidentvalet i USA som brukar skapa stor oro för investerakollektivet. Sannolikt är det bästa ur ett lönsamhetsperspektiv är att President Trump fortsätter.

Det jag gillar med hälsovårdssektorn är att den erbjuder en bra tillväxt och en icke-cyklisk exponering. Tillsammans med nya produktlanseringar, hög förvärvsaktivitet och en stark demografisk strukturelltrend bör det vara en attraktiv placering för den långsiktige.

Hälsovårdsbolagen är ofta komplexa och det ställer höga krav på dig som investerare att hitta rätt bolag. En genväg som är värd att ta är att ta rygg på etablerade hälsovårdsfondförvaltare. Utbudet av hälsovårdsfonder är stort.

Placera har hittat en aktivt förvaltade läkemedelsfond med stor fokus på digitalisering och medicinska framsteg.

Spetsfonden Handelsbanken Hälsovård Tema placerar som många av bankens aktivt förvaltade fonder efter långsiktiga teman. Ett tema är ett avgränsat område som förväntas ha högre avkastning än jämförelseindex över en längre period. De två viktigaste teman för fonden är digitalisering av hälsovårdssektorn och medicinska framsteg.

Astrid Samuelsson

Fonden förvaltas av Astrid Samuelsson sedan december 2007. Investeringsmandatet är brett. Fonden kan investera i läkemedels- och hälsovårdsbolag över hela världen och har inga begränsningar vad gäller exponering mot länder eller underkategorier. Målet är att ha en diversifierad portfölj med exponering mot de teman man tror på.

Inom digitaliseringstemat letar man bolag som hjälper till att digitalisera vården och läkemedelsindustrin inom flera områden. Bolagen är verksamma inom telemedicin, digital monitorering och hjälpmedel för patienter, röntgen och patologi.

Temat medicinska framsteg innehåller bland annat bolag som verksamma med precisionsläkemedel inom onkologi. Diabetesläkemedel och sällsynta sjukdomar som är ett område med god tillväxt.

Investeringsprocessen mynnar ut i en koncentrerad portfölj på drygt 70 bolag. Fonden är koncentrerad och de tio största investeringarna utgör vanligtvis omkring 50 procent av fondförmögenheten. 

De fem största innehaven väger knappt 32 procent. Tyngst i fonden väger amerikanska United Health Group följt av schweiziska Roche. Fonden en klar övervikt i båda bolagen jämfört med index. Fondens störst bet är i stora etablerade bolag. Bara två bolag väger mer än 5 procent och inget innehav väger mer än 7,5 procent.

Tredje största innehav är Johnson & Johnson, världens största hälsovårdsbolag med ett marknadsvärde på hela 350 miljarder dollar. Vikten i fonden är 4,7 procent och en undervikt mot index.

Storleken på innehaven faller ganska snabbt för de 10 bolagen utanför topp tre innehaven. Här varierar vikten från 4,5 procent till 2,5 procent. I många av de mer riskfyllda innehaven i mindre etablerade forskningsbolag har fonden positioner på runt en halv procent. Det ger en bra och balanserad riskspridning.

Den amerikanska närvaron i fonden är stor på drygt 60 procent. Schweiz är näst största land på 13 procent. Vi hittar total 17 svenska bolag i fonden som tillsammans väger 5,3 procent, vilket gör Sverige till fjärde största investeringsland för fonden. Störst är fondens innehav i Calliditas Therapeuticals som är verksamma inom forskning inom njursjukdomar, Sectra som levererar digitala lösningar för sjukhus, blodcancerforskningsbolaget Oncopeptides och det Lundabaserade diagnostikbolaget Immunovia.  

Fonden har en tydlig vinkling mot stora bolag som utgör 82 procent, resterande del består av medelstora och småbolag. Största undersektor är läkemedelsbolag på 37 procent, vilket är en undervikt mot index. Bioteknikbolag är fondens näst största bet på 26 procent och det är en tydlig övervikt.

Astrid Samuelsson har lyckats riktigt bra med förvaltningen. I år är fonden i topp med 8 procents avkastning, vilket nästan är dubbelt upp mot snittavkastningen för fondkategorin. Bland fondens aktier med högst avkastning i år hittar vi i det amerikanska telemedicinbolaget Teladoc som rusat smått otroliga 130 procent i år. Det Shanghaibaserade medicinteknikbolaget Microport har nästan fördubblats i värde i år.

Även på längre sikt är fonden en riktig vinnare. Fonden har stigit med 68 procent de senaste tre åren, vilket är bäst i klassen och betydligt mer än kategorisnittets avkastning på 40 procent. En avkastning som levererats till en av de lägsta riskerna i Morningstars kategorisnitts för läkemedelsfonder. Risken mätt som standardavvikelse är 13,2 procent jämfört med 14,7 procent för kategorisnittet. Fonden har skapat en väldigt bra riskjusterat hög avkastning, vilket är en imponerande prestation.

Den årliga totala produktavgiften är 1,5 procent vilket är lägre än kategorisnittet. Fonden har fem stjärnor på både tre års sikt och fem på fem års sikt hos Morningstar. Fonden förvaltar idag runt 8 miljarder kronor.

Placera tycker spetsfonden Handelsbanken Hälsovård Tema är köpvärd för den långsiktige fondspararen. Placera ser en investering i en hälsovårdsfond som ett utmärkt komplement i en fondportfölj.

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på FacebookLinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Handelsbanken Hälsovård Tema (A1 SEK) Köp 290,63 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -