Börsveckan: Hemnet flyger högt

Aktieanalys Bostadsplattformen Hemnet känner de flesta svenskarna till. Nu har man chansen att bli aktieägare i bolaget när Hemnet kommer till börsen nästa vecka. Är det värt att teckna? Börsveckans chefredaktör Gabriel Isskander har en tydlig åsikt.

Hemnet behöver ingen större introduktion för de flesta svenskar. Bolaget är i särklass Sveriges största bostadsplattform och grundades redan 1998 som ett branschinitiativ. Varumärket är urstarkt och Hemnet kan ståta med 62,5 miljoner besök i snitt per månad. Ifjol spenderade svenskarna nästan 65 miljoner timmar på Hemnet, vilket motsvarar runt 38 minuter per månad per capita.

Förutom en gedigen plattform så har Hemnet byggt upp ett starkt finansiellt bolag som de senaste åren kunnat ståta med hög tillväxt och hög lönsamhet. Mellan 2018 och 2020 ökade omsättningen med i snitt 21 procent årligen, till fjolårets nivå på 544 Mkr. Vinsten har också hängt med uppåt och ifjol redovisade bolaget en ebitda (rörelsevinst före av- och nedskrivningar) på 202 Mkr, motsvarande en marginal om 37 procent.

Hemnet väljer att fokusera på just ebitda som lönsamhetsmått då man har stora avskrivningar på immateriella tillgångar som inte påverkar kassaflödet. Det är ett trubbigt mått men i detta fall är det motiverat med tanke på storleken på avskrivningarna. Vid årsskiftet hade man 2 miljarder i immateriella tillgångar bokade i balansräkningen, mestadels bestående av goodwill, kundrelationer och varumärken. Ifjol skrevs cirka 70 Mkr ned och den takten kommer att fortsätta så vi väljer också att fokusera på ebitda framgent.

Ser vi till den ”rena” rörelsevinsten (ebit) så låg den på 111 Mkr ifjol, motsvarande en marginal om 20,4 procent. Kassagenereringen (fria kassaflödet dividerat med ebitda) är samtidigt god om 96-97 procent de senaste två åren. Man hade ett fritt kassaflöde på totalt 182 Mkr förra året.

Ser man till bolagets finansiella mål så ska tillväxten ligga mellan 15-20 procent årligen med en justerad ebitda-marginal om 45-50 procent. Med tanke på den monopolliknande ställningen här i Sverige samt en redan stekhet bostadsmarknad så finns vissa risker med tillväxtmålet. Hemnet är ju redan överlägsen etta och har ökat antalet besökare med 24% årligen sedan 2013. Bolaget hade 18,7 miljoner månatliga besök till mobil webb och desktop (alltså ej inräknat appen) under 2020. Konkurrenterna är långt efter. Tvåan Booli ligger på endast 1,7 miljoner. Blocket Bostad (som är konsument till konsument fokuserad) låg på 3,2 miljoner.   

Den starka marknadspositionen gör att Hemnet har goda möjligheter att kapitalisera på användarna. Man har redan varit duktiga på att ta högre betalt per annons tack vare ständigt nya tilläggstjänster men sannolikt finns mer att göra här. Ser man till snittintäkten per annons så har den ökat stadigt från 1079 kr år 2018 till fjolårets 1760 kr. Tilläggstjänsterna har ökat som andel av de totala intäkterna och det rör sig om exempelvis Raketen som lanserades 2018. Denna tilläggstjänst innebär att annonsen visas i toppen av resultatlistan i 3-5 dagar. Hemnet Plus och Premium lanserades året efter och gör att bostadsannonsen sticker ut med bland annat ett tydligare visningsdatum, bilder och andra justeringar.  Med tanke på att kostnaden för mertjänsterna är fortsatt väldigt låg relativt storleken på en bostadsaffär så kan den säkerligen stiga en del innan det blir riktigt kännbart för kunden.     

Runt hälften av de drygt 100 anställda jobbar inom just produktutveckling så fokus är att fortsätta addera tjänster. Givet att man plöjer ner resurser på tillväxtinitiativ så är det normalt att lönsamheten pressas i det korta perspektivet. Och så verkar det vara i Hemnets fall då dagens lönsamhetsnivå inte reflekterar den urstarka marknadspositionen och skalbarheten i affärsmodellen. Brittiska Rightmove, som påminner om Hemnet, har klart högre lönsamhet med en ebitda-marginal om 69 procent ifjol, dubbelt upp mot Hemnet. Men Rightmove förväntas samtidigt växa 7-8 procent årligen under 2022-2023, hälften mot Hemnets ambitioner.

Vår bedömning är att Hemnet kan nå lönsamhetsmålet om 45 procent i ebitda-marginal så småningom, men att satsningarna på tillväxten håller nere den siffran i det korta perspektivet. Vi är inte heller särskilt oroliga för konkurrenssituationen. Hemnet kommer att förbli störst på marknaden i många år framåt givet den starka relationen med mäklarsamfundet och det urstarka varumärket.  

I samband med introduktionen så tas inga pengar in. Befintliga ägare säljer ut aktier till ett pris om 95-115 kr, vilket är ett otyg i våra ögon. Skillnaden på dryga 20 procent skapar osäkerhet och är något som drar ner helhetsintrycket å noteringen.

Lägger vi oss i mitten av intervallet (105 kr) så värderas Hemnet till 10,6 miljarder kr. Nettoskulden uppgår till drygt 400 Mkr så företagsvärdet (EV) landar kring 11 miljarder vilket motsvarar runt 40x årets förväntade ebitda enligt våra prognoser. Ställt mot försäljningen är multipeln 16x. Som jämförelse värderas Rightmove till 24x ebitda och till 17x försäljningen.

Det är en hög värdering som tyvärr tar bort en stor del av potentialen i Hemnet. Att befintliga ägare säljer till hög värdering på en stekhet börs- och bostadsmarknad och där inga ankarinvesterare finns redo, gör att vi väljer att avstå introduktionen av detta fina bolag.

PS. Analysen är skriven av tidningen Börsveckan som utkommer varje måndag till dess prenumeranter. Hemnet kan tecknas fram till måndag 26 april vilket är samma dag som kommande nummer av Börsveckan publiceras. Därför skickades denna analys ut via mail till Börsveckans prenumeranter redan måndagen 19 april.

Är du intresserad av Börsveckans aktieråd? Teckna en prenumeration här.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -