Lär aktieanalys av proffsen, del 3

Aktier Undvik att gå i aktieanalysens nybörjarfällor. I del 3 av Placeras introduktion till att bli sin egen aktieanalytiker delar Placeras och Börsveckans analytiker med sig av sina bästa tips – och ger råd om hur du undviker misstagen de själva gjort.

Att säga att det inte finns några rätt och fel när det kommer till aktieanalys är att ta i. Men helt klart är att olika personer kommer att fokusera och lägga vikt vid olika saker.

Om du kommer att jaga direktavkastning eller tvåsiffrig omsättningstillväxt i dina analyser, det kan bara du veta. Här kan du läsa vad Placeras och Börsveckans analytiker tycker är viktigt och vad som är varit deras mest betydelsefulla lärdomar under åren.

Karl Lans, Placera

1. Vad är dina bästa tips till den som vill analysera aktier?

”Mitt tips är att anpassa analysen beroende på vad det är för typ av aktie man letar efter. Är det till exempel ett tillväxtbolag är det framför allt omsättningstillväxten som får väga tyngst.”

2. Vad tror du är vanligaste misstaget som man gör när man är nybörjare?

”Det vanligaste misstaget som folk gör är nog att man inte analyserar över huvud taget. Annars är det väl att man ofta underskattar allt som kan gå fel. I livet händer saker hela tiden som man inte kan förutse och som ställer allt på ända. Så är det också med bolag. Det kan till exempel vara politiska beslut eller oväntade saker som händer internt   i bolagen som skapar helt nya förutsättningar.”

3. Vad är lätt att underskatta i sin analys?

”Jag tror många glömmer att alltid titta på vilka som är storägare. Bäst  är, enligt mig, om det är familjeägt sedan lång tid tillbaka och i andra hand om de största fondbolagen som Vanguard och Blackrock, eller norska oljefonden exempelvis, finns med högt upp på ägarlistan. De säljer sällan.”

”Jag undviker dessutom helt bolag som nyligen kommit till börsen och som har ett riskkapitalbolag med stort ägande kvar i aktien. Då väntar jag till överhänget är borta, för det är nästan helt säkert att kursen kommer att falla när de ska sälja sina aktier."

4. Vilken är den största och dyraste lärdomen du gjort?

”Att det ofta ligger något bakom ”Ingen rök utan eld”. Lärdomen kommer från tyska betaltjänsten Wirecard som fuskade med redovisningen. Det gäller att vara försiktig med aktier som blankarna ger sig på, många är skickliga och det stämmer ofta när de ser sig ha identifierat en svaghet. Och även om det inte stämmer så kan misstankarna och osäkerheten i sig leda till stora börsfall.”

Peter Hedlund, Börsveckan

1. Vad är dina bästa tips till den som vill analysera aktier?

”Att det alltid handlar om hur den nuvarande värderingen står sig mot framtida tillväxt och vinstutveckling samt risken i bolaget. Det är egentligen det enda som är intressant. Sedan är det också bra att   ha en säkerhetsmarginal – att aktieköpet ska bli bra även om utfallet inte blir fullt lika bra som du trodde.”

2. Vad tror du är vanligaste misstaget som man gör när man är nybörjare?

”En vanlig miss småspararna gör är att de inte har koll på antalet aktier. Färska exempel är SAS och Scandic när man köper en aktie  i tron att den ska gå tillbaka till nivån före pandemin. Det är en lätt fälla att gå i om man bara kollar på kursgrafen.”

Ett annat misstag är att jaga snabba vinster i förhoppningsbolag som inte bevisat sin affärsmodell. De investeringarna är betydligt svårare att träffa rätt i med sin analys och göra en korrekt riskbedömning. Som nybörjare på börsen tycker jag man bör undvika förlustbolag. Ett annat sätt att ytterligare undvika nitlotter är att bara investera i bolag som ger utdelning. Om det finns en utdelning på säg 3-4 procents direktavkastning att luta sig mot är det också lättare att inte drabbas av panik och sälja i en nedgång, ett annat vanligt nybörjarmisstag."

3. Vad är lätt att underskatta i sin analys?

Det är nog det tålamod som krävs för att ta del av den långsiktiga utvecklingen och förståelse för exponentiell tillväxt. Det är alltid svårt att sia om framtiden, men ett bolag som gör rätt saker får med tiden väldigt fin utväxling på de åtgärderna på sikt, men det kan dröja innan det syns ibland."   

4. Vilken är den största lärdomen du gjort?

”Jag brände mig på Gazprom 2008. Jag tyckte det såg billigt ut och köpet grundades på min analys av att oljepriset borde stiga. Samtidigt underskattade jag grovt att aktiekursen styrdes av faktorer som låg alltför långt utanför bolagets kontroll, vilket ju är typiskt för råvarubolag. Oljepriset, den politiska risken och valutaeffekter, allt gick emot mig – jag gjorde en för grund analys helt enkelt.”

Martin Blomgren, Placera

1. Vad är dina bästa tips till den som vill analysera aktier?

”Tänk på att multiplar är en ögonblicksbild. En till synes hög eller låg vinstmultipel för ett enskilt år kan vara förrädisk, speciellt i konjunkturkänsliga bolag. Om marknaden är glödhet och bolagets vinster är rekordhöga så ska helst inte vinstmultipeln samtidigt  vara jättehög, medan man i en vinstsvacka kan svälja att p/e-talet ser lite högt ut. En väg runt problemet är att titta på bolagets lönsamhet och vinster över flera år i stället för ett enskilt år."

2. Vad tror du är vanligaste misstaget?

”Ett vanligt misstag som jag tror många gör är att man inte har en säkerhetsmarginal. Är aktien billig även om din vinstprognos skulle visa sig vara exempelvis 20 procent för hög? Då har du lagt in en säkerhetsmarginal för oväntade negativa händelser innan du köper  aktien. Försiktigheten kommer göra att du missar en del raketer men du kommer också att gå på färre minor.”  

3. Vad glömmer den oerfarne aktieanalytikern ofta bort eller underskattar i sin analys?

”Jag tycker att det är underskattat att hitta triggers. Man kan ha en egen syn på om ett bolag är för högt eller för lågt värderat men om ingen annan håller med dig så rör inte aktien på sig för det. Då är det nyttigt att fundera kring vad som kan utlösa en förändring, det vill säga triggers eller katalysatorer som kan förändra aktiemarknadens syn på ett bolag. Det kan vara ett företagsförvärv, en avknoppning, vd-byten, enklare jämförelsesiffror eller någon omvärldsfaktor som ännu inte speglas i värderingen.”

4. Vilken är den största och dyraste lärdomen?

”Att snabbare acceptera när det blir fel och förutsättningarna har förändrats och sälja i stället för att sitta kvar med en aktie för länge och hoppas på en vändning. Det är så lätt att titta på hur mycket kursen fallit från toppen och ta det som argument för att aktien är billig i stället för att titta på om den är billig utifrån framtida vinster. Det misstaget gör jag om ofta så jag är tydligen svårlärd.”

Gabriel Isskander, Börsveckan

1. Vad är dina bästa tips till den som vill analysera aktier?

”Att läsa på ordentligt innan och göra hemläxan ordentligt. I synnerhet om man kliver in i bolag som ännu inte bevisat att affärsmodellen håller över tid. Förhåll dig skeptisk till det mesta och försök att förstå bolagets konkurrensfördelar. Läs in dig på hur man kan räkna på enkla nyckeltal och bolla gärna med någon erfaren innan du köper skarpt. Ta god tid på dig, man   ska inte ha för bråttom att kliva in på börsen.”

2. Vad tror du är vanligaste misstaget som man gör när man är nybörjare?

”Att många jagar ”snabba pengar” och kliver in i förhoppningsbolag, eller bolag som ännu inte bevisat att man kan tjäna pengar över en längre tidsperiod. Man jagar alltför ofta kursraketer. Köp hellre investmentbolag och fonder om du är osäker. Det räcker långt.”

3. Vad är lätt att underskatta i sin analys?

”Att det är riktiga bolag man investerar i. En aktie är en andel av ett riktigt bolag. Spekulera mindre, investera mer. Och långsiktighet är A och O på börsen. Ett bolags förutsättningar förändras sällan över en natt. Försök att stanna upp och analysera saker och ting ordentligt och stressa mindre. Ränta på ränta-effekten är makalös över tid.”

4. Vilken är den största och dyraste lärdomen?

”Just det jag pekat på, att jag, precis som många, i början av karriären köpte aktier i bolag med oprövad affärsmodell där jag helt enkelt överskattade min egen analys och förmåga att förstå bolaget. Med tiden lär man sig att man inte behöver jaga alla bollar där ute.

Man kommer långt med lite sunt förnuft och att köpa kvalitet framför förhoppningscase. Med kvalitet avses främst bolag som tjänat pengar i väldigt långa perioder och med en ledning som sitter i samma båt som övriga aktieägare.”

Pär Ståhl, Placera

1. Vad är dina bästa tips till den som vill analysera aktier?

”Jag letar ju framför allt marknadsledare och strukturell tillväxt och det får gärna vara bra huvudägare, att de är entreprenörer som är kvar i firman eller familjeägt. Som LVMH till exempel, där huvudägaren är ordföranden och barnen jobbar i företaget. Alphabet och Amazon är samma case med starka ägare och stark ledning. I Sverige har vi Nibe och Lifco som exempel.”

”Det får gärna finnas en strukturell trend i ryggen, att marknaden växer mer än global BNP, då blir det lättare att höja priserna och de här företagen växer ofta snabbare också. Det är heller inte samma press med kostnadsbesparingar när det blir dålig tillväxt. Jag räknar faktiskt generellt inte så mycket, men det är klart att jag  tittar på p/e-tal och framför allt på vinstprognoser.”

2. Vad tror du är vanligaste misstaget som man gör när man är nybörjare?

”Jag tror att man generellt har för lite tålamod, man äger aktierna för kort tid. Jag har ju hyggligt tålamod, och har tillräckligt många aktier. Det är det svåra med aktier, att veta vad som är ett bra bolag är en sak, men om det är en bra aktie är lite väder och vind, hur börsen går på lite kortare sikt har så mycket med inflation och andra saker att göra. Förutom att vara långsiktig gäller det att tro på det man gör."

3. Vad glömmer man bort eller är lätt att underskatta?

”Ett annat tips är att man sitter lite på händerna när det händer så mycket som det gör nu och inte lyssna så mycket på andra. Jag har till exempel inte ägt Telia, trots att alla jag jobbade med på den tiden sa att det var något som alla skulle ha. Det är bra att våga stå emot vissa grejer. Det gäller särskilt hajpade börsintroduktioner. Jag är nästan aldrig med när bolag går till börsen. Redan när jag gick i skolan fick man lära sig att IPO:s inte är någon bra investering överlag. Det stämmer nog fortfarande. Det är för lite information att ta beslut utifrån, det är bara ett prospekt, som ibland är lite som en nekrolog, där bara det som är positivt står med.”

4. Vad är största lärdomen?

”Jag gör ständiga misstag och lär mig fortfarande, man blir lite naiv och håller i aktierna för länge. Det är lätt att bli gift med grejerna. Jag förstår folk som är kvar i Telia och Ericsson sedan IT-kraschen."

Lars Frick, Börsveckan

1. Vad är dina bästa tips till den som vill analysera aktier?

”Jag tycker att en grundläggande fråga som man måste förstå eller besvara för sig själv är frågan hur företaget tjänar pengar. Exempelvis många snabbväxare har komplicerade affärsmodeller där företaget först ska först växa och sedan tjäna pengar. Man ska också fundera på vad som är bolagets ”usp”, vad är motorn i intjäningen, är det till exempel stora volymer är det en nischad produkt som gör att man kan ta väldigt mycket betalt? Andra tipset att alltid använda flera källor. Man är ofta lite benägen att hitta analyser som bekräftar vad man redan tror. Jag tycker att man i stället bör samla på argument som talar såväl för som emot en aktie. Ett annat tips är att man heller inte går helt och hållet på rekommendationer."

2. Vad tror du är vanligaste misstaget?

”Ett vanligt misstag tror jag är att man börjar med någon aktie som är populär för stunden, och då blir man lätt sist på pucken. Lovande tillväxtbolag i nya branscher blir också lätt populära och det är ofta bolag där det inte är helt lätt att förstå sig på verksamheten. Det kräver en mer komplicerad analys av till exempel långsiktiga tillväxtförutsättningar som kräver djup förståelse och insikt i branschen, medan ett bolag som Holmen är mer eller mindre likadant idag som igår."

"Att börja gräva där man står är också ett tips. Det finns många ”snackisaktier” men det är nog bättre att börja med något bolag som man redan har en relation till och är lättare att begripa."

”Sedan gäller att komma ihåg att det är lätt att förföras av en produkt eller tjänst eller kanske en karismatisk vd, men vi ska utvärdera om aktien är köpvärd eller inte. Apple är ett fantastiskt bolag men inte nödvändigtvis en fantastisk aktie.”

3. Vad glömmer man bort eller är lätt att underskatta?

”Jag har en favoritkliché; man överskattar förändring på kort sikt och underskattar den på lång sikt. När internetbolagen på 90-talet slog igenom byggde de hemsidor. Idag är hushållstillbehör uppkopplade och internet är mycket, mycket större än vad till och med von Holstein och Birgersson och alla de trodde att det skulle bli.”

”Det ligger lite nära ränta-på-ränta-effekten. Alla vill ha hundra procents uppgång på kort sikt men underskattar värdet i aktier som får en fantastisk resa på lång sikt. Det är viktigt att hitta en långsiktigt bra tillväxt. Man överskattar det kortsiktiga och underskattar det som är lite, men konsekvent bättre – helt enkelt värdet av tid.” 

4. Vad är största lärdomen?

”En lärdom är att inte ge upp, jag blev ganska bränd under finanskrisen och gick ur börsen. Sen blev det en snabb återhämtning. Efter covidkraschen 2020 steg börsen också snabbt. Det tar tid att komma tillbaka om man väntar på nästa dipp, och de är inte så vanliga. En till kliché är att time in the market beats timing the market."

Här hittar du alla våra aktieanalyser

Här finns alla våra fondanalyser

Här hittar du allt om privatekonomi

Här finns våra makrokommentarer

Här kan du lyssna våra poddar

Här kan du se alla våra tv-inslag

Här hittar du det månatliga strategidokumentet

Här kan du se redaktionens aktieinnnehav

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -