BofA: Rekordlåg tro på global tillväxt

Marknad Allt fler investerare tror att den globala tillväxten sjunker och rädslan för stagflation är den högsta sedan juni 2008. Det visar den senaste investerarenkäten.

Alltför hökaktiga centralbanker ses som den största risken för börserna. Men det som sticker ut är att investerarnas kassor sjunkit och fler ökat exponeringen mot obligationer. Det visar Bank of America Securities senaste förvaltarenkät, som omfattar hundratals globala storinvesterare och genomfördes den 3 till 10 juni.

Pessimismen är fortsatt stor i Bofa:s månatliga investerarenkät. Förväntningarna på den globala tillväxten har nått den lägsta nivån sedan enkäten startade 1994. Även förväntningarna på bolagsvinsterna de kommande 12 månaderna har nått en historiskt låg nivå och är den lägsta sedan Lehman-kraschen 2008.

Men det finns några gröna skott att ta med sig från historien. För när det är som mörkast vänder det. Vid tidigare lägstanivåer så har marknadens sentiment vänt ganska snabbt till betydligt mer optimism.

Det är ökad oro för aggressiva räntehöjningar från centralbankerna i kombination med lägre global tillväxt som driver oron för en sämre börsutveckling. Men investerarna har faktiskt lite mot alla odds inte ökat kassan och utan minskat det under månaden, från 6,1 procent i maj till 5,6 procent. Värt att notera är att enkäten stängdes dagen före den amerikanska inflationssiffran förra fredagen.

Investerarna tror att den amerikanska centralbanken höjer ränta minst 7,6 gånger under den här räntehöjningscykeln, vilket är en liten nedgång från maj månads förväntningar på 7,9 höjningar.

En klar majoritet av de tillfrågade investerarna tror att inflationen är lägre inom ett år, vilket är den högsta nivån sedan november 2008.

Men en rekordstor skara av de tillfrågade tror att trots en lägre inflationstakt inom ett år att den globala ekonomin hamnar i stagflation inom 12 månader.

Den senaste månaden har faktiskt flera riskindikatorer sjunkit. Investerarna är bland annat inte lika oroliga kring marknadsstabiliteten som man ser ljusare på men den är kvar på historiskt höga nivåer.

I spåren på det negativa sentimentet kring kommande räntehöjningar, sämre global tillväxt och sjuknade bolagsvinster har kapitalflödet den senaste månaden letat sig till obligationer, aktier i eurozonen och tillväxtmarknadsaktier.

Samtidig har man sålt av defensiva sektorer som hälsovård, dagligvaror och allmännyttiga bolag.

Lyfte vi blicken och ser på de populäraste sektorerna som har störst övervikt hos investerarna hittar vi hälsovårdsaktier i topp. Näst populäras är energiaktier, följt av råvarubolag och banker. Störs undervikt har investerarna i sällanköpsvaror, allmännyttigabolag, telekommunikationsbolag och teknikaktier.

Värt att notera är att teknikaktier som de senaste åren varit en av de absolut mest överviktade sektorerna hos de globala investerarna nu mera har en undervikt. Samtidigt är teknikaktier inte längre med på listan över den populäraste handelstrenden eller ”Crowded Trade”.

Under månaden har investerarna har fortsatt att minska exponeringen i aktier och samtidig ökat exponering i obligationer. Investerarna har nu en undervikt i aktier som är den största sedan maj 2020.

Trots den senaste månadens ökande intresse för obligationer har investerarna fortfarande en klar undervikt i tillgångsslaget, men den är nu den lägsta sedan oktober 2020.

Allokeringen till amerikanska aktier sjönk under månaden samtidigt som den ökade för eurozonaktier och tillväxtmarknadsaktier. Men investerarna är fortfarande underviktade både amerikanska- och Eurozonenaktier.

Runt hälften av de tillfrågade investerarna säger att de tar mindre risk än normalt.

Investerarna tror att olja och energiaktier kommer att bli det bästa tillgångsslaget under 2022. Och investerarna föredrar tillväxtmarknadsaktier. Det har sannolikt att göra med att allt fler investerare ser Kina som den enda landet som erbjuder ekonomisktillväxt det kommande året.

På risksidan är det största hotet mot en fortsatt börsuppgång fortfarande centralbankernas hökaktiga syn på räntehöjningar. På andra plats hittar vi risken för en global recession. Vi hittar fortsatt stigande inflation på en tredjeplats. Först på en femteplats kommer Ukraina/Rysslandskonflikten.

Efter stora utförsäljningar av teknikaktier är de nu borta från listan över den populäraste handelstrenden eller ”Crowded Trade”, vilket innebär att många investerare gör samma typ av aktieaffär och det kan sannolikt bli trångt när investerarna vill sälja teknikaktier.

Klar etta är olja och råvaror efter årets stora prisuppgång. Ny och klar tvåa är den amerikanska dollarn som allt flera investerare ser som klart övervärderad. På tredjeplats lyfter investerarna nu ett varningens finger för att korta amerikanska statspapper, följt av risken med att korta kinesiska aktier.

Risken med att investera i bitcoin har sjunkit i takt med den stora prisnedgången för bitcoin. Bitcoin hamnar först på sjundeplats.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

 

 

 

 

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -