”Småsparare har inte en chans”

Investeringspsykologi PARIS. Förvaltare tar för stora risker och gör bristfälliga beslut som leder till förluster. Småsparare är ännu mycket sämre. AI-tekniken väntas ta över många investeringsbeslut i framtiden. Det säger nobelpristagaren och författaren Daniel Kahneman på Amundi World Investment Forum.

”Småsparare tar i genomsnitt ännu mycket sämre investeringsbeslut än professionella investerare. Det visar de undersökningar som gjorts på hur privatpersoner investerar. Jag är ingen expert på beteendeekonomi, men jag har aldrig hört talas om någon studie som visar att privatinvesterare skulle lyckas bättre”, säger Daniel Kahneman.

”Orsaken är helt uppenbar. De tävlar mot professionella investerare som vet vad de gör och som sitter på mycket mer information än vad de har och som dessutom har mycket mer erfarenhet. Småsparare har egentligen inte en chans.”

”Det finns uppenbarligen många privatpersoner som roas av att investera och som får ut mycket av det som känslan av att själv ha kontroll och så vidare, men om vi talar om att vinstmaximera så är det för de allra flesta människor fel väg att gå.”

”Privatinvesterare kan inte tävla när det gäller att skapa avkastning. Oftast är det en övertro på sig själva som har tagit de dit överhuvudtaget. Sedan handlar de mycket mer än de borde. Det allra vanligaste felet i trading är att man handlar för mycket, vilket gör att folk köper på toppen och säljer på botten. Det är den här typen av beteende som småsparare är benägna att göra och det är väldigt svårt att inte göra de felen.”

Kahneman spår att artificiell intelligens (AI) till stor del kommer att ersätta människor när det gäller investeringar på börsen.

”Det här är något som redan håller på att hända. Det finns redan flera områden där AI är bättre på att ta beslut än människor. Det starkaste skälet till att AI är så framgångsrikt är att AI är fritt från brus. Om du visar samma problem två gånger så kommer du att få samma svar båda gångerna.”

”Om du har teknologi som kan tala om för dig vilka beslut du ska ta så uppkommer frågan vem som ska ha sista ordet och för de flesta är de uppenbart att det är människan som ska ha sista ordet, men att följa AI hade varit bättre och AI borde ha sista ordet. Det här är redan sant inom vissa områden och inom något decennium kommer det att vara så inom många andra nya områden också. Om en AI kan ge goda råd så borde du verkligen följa det.”

”Hedgefonder använder redan idag mycket AI teknik med framgång, men den här tekniken är ännu inte tillgänglig för individuella investerare eftersom det är för dyrt.”

”AI är brusfritt och det är hela tiden möjligt att kalibrera och förbättra. Det lär och det lär mycket mer och snabbare än någon människa kan göra.”

”Det vanligaste felet som människor gör är olika typer av kognitiv bias. (Kognitiv bias är tankemönster som kan göra att vår egen bild av omvärlden avviker från den faktiska verkligheten, reds. anm.) När vi pratar om felkällor så är kognitiv bias helt dominerande.”

”Jag var förvånad över hur mycket och ofta som människor inte höll med varandra. Människor är oense om saker med en faktor på fyra till fem jämfört med hur oense de borde vara.”

”Om du tar två slumpvis utvalda människor som får titta på samma uppgift och som har samma utbildning och värderingar, så borde de rent matematiskt skilja sig åt med max 10 procent i hur de ser en lösning på problemet, men faktum är att skillnaden ligger någonstans mellan 40 och 50 procent.”

Enligt Kahneman är vanliga kognitiva bias en övertro på sig själv och optimism.

”Människor tror ofta att de är närmare sanningen än alla andra. En annan vanlig kognitiv bias är att människor tenderar att vara väldigt optimistiska. De tror att de kommer att lyckas bättre än genomsnittet än vad de verkligen gör.”

”När vi undersöker människor som är väldigt framgångsrika så har de ofta just dessa två kognitiva bias. De är optimistiska och de har en övertro på sig själva. Utan de här två egenskaperna hade de förmodligen inte hamnat där de är.”

”Problemet är att när vi beskriver de här framgångssagorna kan vi ofta få bilden av att den här typen av optimism och övertro på sig själv är väldigt bra att ha. Om man ser till genomsnittsmänniskan är de här två egenskaperna däremot inte alls särskilt bra att ha”, säger Daniel Kahneman.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -