Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs analyser visa på köpsignaler i två aktier. Samtidigt varnas det för en aktie.

Stockholmsbörsen (OMXSPI) sjönk 0.75 procent och bröt 700-gränsen. Slutnoteringen blev 697 punkter och indexet har inte varit lägre sedan november 2020. Indexet har därmed fallit nio av de senaste tio dagarna och den senaste veckan har indexet sjunkit hela 5.44 procent. Ser vi till den tekniska bilden utvecklas indexet i en fallande trend på medellång sikt. Stödet vid 730-734 är brutet och säljsignal utlöst. Med nästa stöd först vid 600 punkter i grafen på lång sikt är nedsidan potentiellt stor. Indexet har dock tidigare vänt i intervallet 680-710 punkter, vilka är de nivåer vi får förhålla oss till i första hand på nedsidan. 730-734 punkter är numer motstånd vid vändning upp.

Investtechs korta Hausseindex står idag i 13. Indexet går mellan 0 och 100 och är en optimismindikator som visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som haft köpsignal som sista signal. Ett värde mellan cirka 45-55 indikerar jämvikt mellan pessimister och optimister. På lång sikt står indexet i 21. Det är därmed en ordentlig övervikt av pessimister på marknaden på kort- och lång sikt.

Investtechs insiderbarometer visar antalet köp- och sälj transaktioner som har genomförts av insynspersoner i börsens bolag. Den senaste månaden har det registrerats 713 köp och 118 försäljningar, vilket motsvarar en köpandel på 86 procent. Köpandelen på årsbasis är 83 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel statistiskt överpresterar mot marknaden.

Stockholmsbörsen är samlat sett tekniskt negativ på medellång sikt (1-6 månader). Närheten till motstånd gör att rekommendationen snabbt kan komma förändras vid vändning upp. Vi rekommenderar långsiktiga investerare att alltid vara investerade på marknaden.

 

Den tekniska bilden till kanadensiska ShaMaran Petroleum som är verksamma inom olje- och gasindustrin ser positiv ut. Investtechs algoritmer har identifierat en stigande trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt. Stigande trender ger statistiska goda utsikter för vidare uppgång enligt Investtechs forskningsresultat och är ett resultat av att investerarna varit villiga till att betala högre kurser för att köpa in sig i bolaget.

Kursen befinner sig i en rektangelformation (REC) mellan stödet på 0.55 och motståndet på 0.72 (de blå linjerna). Etablerat genombrott på en av dessa nivåer signalerar fortsatt utveckling i samma riktning. Kursen har även stöd vid cirka 0.57 kronor och motstånd vid cirka 0.77 kronor.

ShaMaran Petroleum är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Aktiekursen till Gaming Innovation Group som erbjuder tjänster till iGamingindustrin har brutit upp genom taket i en fallande trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt. Det indikerar i första skedet en svagare nedgångstakt eller en mer horisontell utveckling.

I slutet av juli och början av augusti i år identifierade Investtechs algoritmer köpsignaler från en rektangelformation (REC) samt en omvänd huvudskuldra-formation (IHS). Formationernas målkurser (spetsarna på de gröna REC och IHS pilarna) har uppnåtts men signalerar fortsatt utveckling i samma riktning. Det saknas motstånd och vid reaktioner tillbaka har kursen stöd vid cirka 22.30 kronor.

Gaming Innovation Group är även positiv på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Vårdbolaget Attendo ser tekniskt negativ ut. Aktiekursen utvecklas i en fallande trendkanal på kursdiagrammen för medellång sikt. Det är ett resultat av att investerare valt att sälja sig ur aktien till lägre kurser. Statistiskt har aktier i fallande trender underpresterat enligt Investtechs forskningsresultat.

Kursen har även brutit den sista stödnivån vid cirka 21.00 kronor som därmed ombildas till en ny motståndsnivå där vidare nedgång singnaleras. Statistiskt har aktier där kursen brutit ned genom stödnivåer underpresterat enligt Investtechs forskning.

Attendo är negativ på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt negativ på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

Analysföretaget Investtechs metod

Investtech har sedan 1997 utvecklat algoritmer för teknisk analys av aktier och identifiering av köp- och säljsignaler och erbjuder dagligen uppdaterade köp- och säljrekommendationer för aktier på Stockholmsbörsen.

Varje dag identifierar Investtechs algoritmer de mest optimala trendkanalerna, stöd- och motståndsnivåer och kursformationer som ritas in i kursdiagrammen på kort- medellång- och långsiktig investeringshorisont. Med stora dataset som växer dag för dag har Investtech forskat på utvecklingen av köp- och säljsignaler från dessa tekniska indikatorer och har därmed omfattande statistik för t.ex. trender.

Stigande och fallande trendkanaler – centrala tekniska indikatorer

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du överväga att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtechs forskning visar att aktier i stigande trendkanaler på Stockholmsbörsen tenderat följas av meravkastning mot börssnittet, medan aktier i fallande trendkanaler tenderat underprestera. Forskningen visar också att trendsignalernas signifikans beror av vilket tidsperspektiv som betraktas. Trendkanaler på kort och medellång sikt, som baseras på kursdata på 5 månader respektive 1,5 års sikt har gett signifikanta signaler.

Diagrammet visar att aktier i stigande trendkanaler (blått diagram) på Investtechs medellångsiktiga kursgraf tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier i fallande trendkanaler (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Diagrammet visar en relativ utveckling i förhållande till jämförelseindex under samma period. Läs mer om stigande och fallande trendkanaler här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Mest läst

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -