Här är månadens fondvinnare

Fondkommentar Stramare penningpolitik och fler tecken på att världsekonomin är på väg in i en lågkonjunktur fick världens börser att fortsatta söderut den senaste månaden. Det visar Placeras senaste genomgång av fondvinnare och fondförlorare.

Den senaste månaden har styrts av makronyheter och flera centralbanker har fortsatt med dramatiska räntehöjningar - och indikerar att mer kommer. Riksbanken vilade inte på hanen utan satte nytt rekord med en höjning av reporäntan med en hel procentenhet.

De långa marknadsräntorna som redan stigit kraftigt har fortsatt stiga den senaste månaden. Den amerikanska 10-åringen har stigit med en halv procentenhet och nådde som högst 4,07 procent. Även den svenska motsvarigheten har stigit under månaden. Det har påverkat börserna negativt och särskilt räntekänsliga sektorer som fastigheter och allmännyttiga bolag.

10-årsränta, USA

Centralbankerna är stressade över den kraftiga och breda uppgången i konsumentpriserna där många insatsvaror stigit betydligt. Oron är stor att det ska spilla över till löneökningar som skapar ytterligare inflation.

Kombinationen sjunkande konsumtion, stora lager och stigande priser på insatsvaror har fått flera konsumentrelaterade företag att vinstvarnade under månaden. Här hemma såg vi vinstvarningar från Electrolux, Mips och Thule.

Placeras fondindikator innehåller betydligt fler förlorare än vinnare och sjunker till knappt 13 procent från drygt 18 procent månaden före. Fondindikatorn omfattar alla fonderna noterad på Avanzas fondplattform.

Med vinstvarningar och fortsatt hökaktiga centralbanker är riskviljan fortsatt rekordlåg, och allokeringen till aktier fortsätter att vara låg hos de globala investerarna. Intressant att notera är att de senaste veckorna har investerarna rekordköpt korta amerikanska räntepapper. Det indikerar både den amerikanska investmentbanken Bank of America Securities och världens störst fondförvaltare Blackrock.

Ingen global aktiesektor har lyckats med plusavkastning under månaden. Den mindre konjunkturkänsliga sektorn hälsovård har klarat sig lindrigast undan med en nedgång på 3,2 procent mätt i US dollar, följt av energisektorn.

Notera att energisektorn är den enda sektor som har plusavkastning sedan årsskiftet. Men årets avkastning sjunker alltmer och är nu på 32 procent.

Resterande sju globala huvudsektorer har tappat mellan 6,5 och närmare 18 procent under månaden. Tuffast har det varit för Allmännyttiga bolag som påverkats betydligt av de stigande långräntorna. Sektorn backade närmare 18 procent, vilket gör att sektorn tappat kraft från att varit årets näst bästa med marginell nedgång intar den nu en fjärdeplats.

Nedgången på de globala börserna har varit ganska enhetlig. En globalindexfond har backat 4,5 procent den senaste månaden mätt i svenska kronor. Men nedgången för fonder som räknas om från US dollar har bromsats upp av en allt starkare dollar, som stärkts med 4,5 procent.

USA som utgör drygt 60 procent av en globalindexfond har backat lite mindre än en globalindexfond den senaste månaden, trots att börserna i USA är tekniktunga.

En bred indexfond som följer Stockholmsbörsen har backat närmare 5,5 procent. De svenska småbolagen har haft det tuffare när riskviljan är låg och backat 7,3 procent. Samtidigt har en indexfond som följer de 30 största bolagen på Stockholmsbörsen har klarat månaden bättre och nedgången stannar på drygt 2,4 procent.

En bred europaindexfond har klarat sig bättre än Stockholmsbörsen, USA och globalindex. Avkastningen landar på minus 3,5 procent mätt i svenska kronor. Avkastningen har fått hjälp av att euron stärkts med 1,8 procent mot kronan den senaste månaden.

En bred tillväxtmarknadsindexfond har backat med 5 procent. Men spridningen på tillväxtmarknaderna är som vanligt stor. Latinamerika- och Brasilienfonder har fortsatt stiga mellan 5 och 7 procent. Återigen är det den turkiska Istanbulbörsen som klarat sig allra bäst med uppgångar runt 10 procent.

Placera har listat vinnar- och förlorarfonder från Avanzas fondutbud av fonder. Avkastningen mellan vinnarna och förlorarna landar på 40 procentenheter, vilket är en stor skillnad. Det är tredje månaden i rad med runt 40 procentenheter i skillnader mellan vinnare och förlorare.

Vinnarlistan innehåller för andra månaden i rad Turkietfonder. Listan består även av en handfull Latinamerikafonder och ett antal hedgefonder med olika riskmandat. En smal sektorfond inom bioteknik letar sig också in på vinnarlistan.

Fondvinnare 1 månad i år
HSBC GIF Turkey Equity  13,5% 102,4%
Lynx Dynamic 10,6% 40,9%
BNP Paribas Turkey Equity Classic R 9,0% 73,3%
Evli Emerging Frontier B 7,7% −1,4%
JPM Brazil Equity A (acc) USD 7,4% 41,4%
SEB Korträntefond C USD - Lux 6,7% 23,0%
JPM Latin America Equity A (acc) USD 6,6% 32,5%
Nordea 1 - Latin American Equity BP SEK 6,6% 40,1%
Amundi Fds Volatil Wld A USD C 6,4% 32,8%
European Alliance RPM Evolving CTA ER 6,1% 30,5%
SEB Bioteknikfond C EUR - Lux 5,8% 4,4%
Handelsbanken Latinamerika Tema (A1 SEK) 5,8% 29,4%
Handelsbanken Brasilien Tema A1 SEK 5,8% 29,7%
BGF Latin American A2 5,7% 33,3%
HSBC GIF Brazil Equity AC 5,4% 38,6%
Källa: Morningstar & Avanza  14 oktober    

 

Istanbulbörsen fortsätter att ånga på och hör överraskande till en av årets bästa börser. De internationella investerarna börjar hitta tillbaka till en av världens mest volatila börser. Men framför allt är det en stor aktivitet på de inhemska spararna som ser aktier som en inflationshedge när inflationen nått över 80 procent.

Tillsammans med den svenska kronan hör den turkiska liran till årets största valutaförlorare mot den urstarka dollarn. Den turkiska liran har tappat närmare 30 procent i värd mot dollarn. Nedgången är i spåren av den höga inflationen och det oortodoxa ageranden från den turkiska centralbanken att mota den skenande inflationen med räntesänkningar.

Helt klart så gynnas de turkiska exportbolagen som har en stor del av produktionskostnaden i turkiska lira och intäkter i US dollar.

Istanbulbörsens BIST 30 Index

Trots lirans kräftgång hör Istanbulbörsens avkastning mätt i dollar till den absolut bästa i världen sedan årsskiftet. Årets uppgång på Istanbulbörsen i lokal valuta är drygt 100 procent.

Istanbulbörsen hör trots årets uppgång till en av världens billigaste börser. Årets p/e-tal är 4,5 jämfört med snittvärderingen på tillväxtmarknaderna som är 11,4 och globalindex med 15,7.

Uppgången under månaden på Istanbulbörsen är 14 procent i lokal valuta. Dollarn har stärkts med knappt 2 procent under motsvarande period.

Bästa Turkietfond för andra månaden i rad är HSBC GIF Turkey Equity AC med en uppgång på drygt 13 procent mätt i svenska kronor. Den starka avkastningen gör att fondens värde har fördubblats i år.

Fonden är aktivt förvaltad av Emin Yigit Onat sedan 2014. Han investerar i medelstora tillväxtbolag och totalt har fonden en koncentrerad portfölj på 46 bolag.

Fonden har störst exponering mot industribolag med 24 procent, följt finansektorn och dagligvaror. Störst övervikt har fonden i industrisektorn följt av dagligvaror. Fonden har störst undervikt i råvarubolag och kommunikationsbolag.

Fondens tio största innehav väger 61 procent. Ett flygbolag och en lågprisbutik toppar listan över största innehav. Fondens största innehav är Turk Hava Yollari som är namnet på Turkish Airlines som är Turkiets nationella flygbolag, baserat i Istanbul. Aktien väger drygt 9,5 procent och har stigit 31 procent den senaste månaden och närmare 400 procent sedan årsskiftet.

Turkiets största lågprisdetaljhandelsbolaget BIM Birleşik Mağazalar väger 8,8 procent. Aktien har stigit med 122 procent sedan årsskiftet och drygt 10 procent den senaste månaden.

Listans andra Turkietfondsvinnare är BNP Paribas Turkey Equity Classic R som intar listans fjärdeplats. Fonden är aktivt förvaltad och koncentrerad med 33 innehav. De två klart största sektorerna är industrisektorn och råvarubolag som väger drygt 21 procent vardera.

Mellan de två Turkietfonderna hittar vi hedgefonden Lynx Dynamic med en uppgång på drygt 10 procent. Det är en hedgefond som har en kvantitativ investeringsfilosofi och placerar brett i flera tillgångsslag som råvaror, aktier, obligationer och valutor. Den räknas som en trendföljande CTA-hedgefond.

Förvaltarteamet skriver i en kommentar att den senaste månaden genererade en stark avkastning med betydande vinster i valutor, räntor och aktier. Fonden har solida vinster i US-dollarn mot andra utvecklade valutor. De största vinsterna realiserades i den japanska yenen när valutan rasade trots Bank of Japans stödköp av den egna valutan. Korta positioner på börserna i Hongkong, Seoul och USA bidrog med stark avkastning. Inom råvaror genererade korta positioner i både metaller och jordbruksprodukter negativa resultat om än modesta.

Förlorarlistan ser ut som en kopia på förra månaden. Och innehåller en majoritet av fastighetsfonder. Den stora skillnaden är att den även innehåller några förnybara energifonder.

Fondförlorare 1 månad i år
Lannebo Fastighetsfond Select A SEK −27,8% −58,8%
BNP Paribas Energy Transition C C −27,8% −32,2%
Lannebo Fastighetsfond A SEK −26,9% −57,1%
Simplicity Fastigheter A −25,9% −54,9%
Länsförsäkringar Fastighetsfond A −25,2% −57,0%
PLUS Fastigheter Sverige Index −24,8% −55,8%
SEB Fastighetsfond Norden A −24,6% −55,1%
IKC Fastighetsfond A −22,5% −54,9%
ODIN Fastighet C SEK −19,0% −53,6%
Storebrand Renewable Energy A2 −19,0% 0,30%
BNP Paribas Fds Ecsystm Rstn Cl EUR Cap −19,0% −33,1%
Länsförsäkringar Fastighet Europa −18,8% −47,5%
CT European Real Estate Scs A Acc EUR −18,2% −39,4%
Carnegie Fastighetsfond Norden A −17,6% −53,0%
UB Europa REIT A −17,3% −32,4%
PriorNilsson Realinvest A −17,3% −39,9%
Källa: Morningstar & Avanza  14 oktober    

 

Fastighetsindex i Sverige har backar med knappt 18 procent den senaste månaden och under månaden före det var nedgången 17 procent. Årets ackumulerade nedgång är närmare 50 procent.

Stigande räntor kombinerat med ökade kreditspreadar på obligationsmarknaden gör att den nordiska fastighetssektorn har haft det fortsatt tufft. Kreditmarknaden vände nedåt under september och fortsatt nedåt i oktober. Inflationen var fortsatt i fokus på de finansiella marknaderna och räntorna klättrade ytterligare uppåt.

Den största osäkerheten på marknaden avser finansiering via obligationsmarknaden för fastighetsbolagen. Obligationer utgivna av fastighetsbolag har handlats ned under året till följd av oro för hur bolagen kommer att klara sig när finansieringskostnaden stiger, en trend som fortsatte den senaste månaden.

Investerarna är även oroliga för ökade vakanser för kontorsfastigheter. Det kommer att leda till lägre hyresnivåer och intäkter. Även bostadsfastigheter tror man kan få svårt på kort sikt att gå igenom hyresjuteringar i nivå med inflationen. Och de ser nu en ökad risk för stigande avkastningskrav, som kan resultera i fallande fastighetsvärden.

Tuffast har månaden varit för Lannebo fonder. Lannebo Fastighetsfond Select har backat närmare 28 procent. Vi hittar även systerfonden Lannebo Fastighetsfond A SEK som tredje sämsta fond.

Båda fonderna har Balder som största innehav. Aktien har backat betydligt mer än sektorn under månaden och landar på en 30-procentig nedgång.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden+ Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud                                        

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -