Så kan du investera i svenska småbolag

Fondanalys I år har svenska småbolagsfonder ett uselt facit. Över tid talar mycket för svenska småbolag som sticker ut som en av de bästa tillgångsklasserna på aktiemarknaden. Placera lyfter fram två småbolagsfavoriter som tillsammans ger en bred investering i svenska småbolag.

Svenska småbolagsfonder har levererat en betydande överavkastning jämfört med Sverigefonder med investeringsfokus på stora bolag. Fördelen är tydlig, kategorisnittet för Sverige, små- och medelstora bolag har de senaste tio åren haft en genomsnittlig årsavkastning på 16 procent att jämföra med fondkategorin Sverigefonder som landar på 11,2 procent per år.

Visst är risknivån högre mätt som standardavvikelse för fondkategorin Sverige, små- och medelstora bolag. Den är 27,8 procent jämfört med 21,7 procent för fondkategorin Sverigefonder. Men även om skillnaden i risknivå är till småbolagsfondernas nackdel, så är den riskjusterade avkastningen till deras fördel.

Det finns flera faktorer som talar för svenska småbolagsfonder. Mindre bolag växer från lägre nivåer än stora bolagen, vilket ger en snabbare vinsttillväxt. Många små- och medelstora bolag är innovativa och verksamma inom framtidsbranscher. De är ofta marknadsledare på en smal nischmarknad, och genom innovation och fortsatt fokus på forskning och utveckling försvarar de sina marknadspositioner.

Vi hittar ofta grundare och storägare kvar i mindre bolag. Historiskt har det visat sig att kött och blod borgar för bättre engagemang, mer genomtänkta och långsiktigare beslut.

Placera tycker att en svensk småbolagsfond hör hemma i en bred fondportfölj och är ett bra komplement till en Sverigefond med storbolagsfokus. Placera har två fondtips: En aktivt förvaltad småbolagsfond och en indexnära fond som investerar i de allra minsta bolagen på Stockholmsbörsen.

Båda fonderna placerar sig i topp när det gäller den riskjusterade avkastningen i fondkategorin Sverige, små- och medelstora bolag.

Den första fonden ger en bred exponering mot de minsta bolagen noterade på Stockholmsbörsen. PLUS Mikrobolag Sverige Indexfond är den första indexnära fonden som har fokus på de allra minsta småbolagen. Fonden följer SIX Sweden Micro Cap Gross Index.

Fonden lanserades hösten 2017 den indexnära förvaltningen sköts av Tom Michels och Fredrik Engwall.

SIX Sweden Micro Cap Gross Index innehåller de drygt 100 minsta bolagen som är noterade på Stockholmsbörsen. Bolagen som ingår i index ska vid de halvårsvisa omallokeringarna ha ett marknadsvärde på maximalt 0,025 procent av Stockholmsbörsens totala marknadsvärde.

Indexurvalet är med andra ord ett rörligt mål som växer med det totala börsvärdet. I augusti 2022 motsvarade det ett gränsvärde på runt 2,4 miljarder kronor.

För tillfället innebär det att indexet omfattar bolag med ett börsvärde från 26 miljoner kronor till 2,4 miljarder kronor med ett totalt marknadsvärde runt 110 miljarder kronor. Det innebär att när bolagen blir för stora så faller de ur index. Det ger en garanti att inget bolag eller sektor kan växa och bli för dominant.

Indexet är väl diversifierat, men ger en liten exponering mot bank- och fastighetssektorn. Största sektor är industri på knappt 33 procent, följt av hälsovårdssektorn på knappt 20 procent. Tredje störst är tekniksektorn på 14 procent.

Riskspridningen är god, totalt ingår det hela 122 bolag i fonden och inget innehav väger mer än 2,8 procent. Att det är många små innehav indikeras av att de tio största innehaven väger drygt 21 procent. Det ger inte särskilt stor koncentrationsrisk, vilket innebär att fondens avkastning inte faller mycket om ett innehav kollapsar.

Tio största aktieinnehaven 
Aktier i %
Eolus Vind 2,8
Semcon 2,3
Beijer Electronics Group 2,3
Bioinvent International 2,2
Proact IT Group 2,1
Eastnine 2,0
Creaspac 1,9
Arise 1,9
Vicore Pharma Holding 1,8
Net Insight 1,83
Källa: Morningstar 21,1

 

Fondens största innehav är vindkraftsbolaget Eolus Vind på 2,8 procent. Vi hittar även IT-konsulten Semcon och Beijer Electronic bland fondens största innehav. Alla de tre största bolagen i fonden har positiv avkastning i år. Semcon har stigit närmare 24 procent, följt av Beijer Electronic som avkastat 20 procent.

Avkastningen har varit högre än kategorisnittet de senaste tre åren. Det vi gillar är att avkastningen har levererats till en lägre risk än kategorisnittet, trots att fokus är på de minsta småbolagen. Det är en billig indexnära fond som skapat en hög riskjusterad avkastning.

PLUS Mikrobolag Sverige Index   Kat: Sverige, Små-/medelstorabolag
Avkastning % 3 år 51,7 29,5
Avkastning % i år -24,6 -35,8
Risk % 3 år 24,7 27,8
Betyg* 4  
Avgift%/år 0,5  
Rörlig avgift  nej  
Förvaltare: Tom Michels  
* Morningstar har 5-gradig skala Fredrik Engwall  
Källa: Morningstar  021122    

 

Plus Mikrobolag Sverige Index har belönats med fyra stjärnor av Morningstar och vi gillar den låga förvaltningsavgiften på 0,43 procent. Placera ger PLUS Mikrobolag Sverige Index en köprekommendation för den som letar en billig exponering mot de minsta svenska bolagen noterade på Stockholmsbörsen.

Placeras aktivt förvaltade småbolagsfondsval är Cliens Småbolag, som är en gammal favorit. Fonden förvaltas av Carl Sundblad sedan september 2016 och har nu sex års historik.

Carl Sundblad

Vi uppskattar investeringsprocessen som är aktiv och att förvaltaren vågar avvika från index med ett tydligt riskfokus.

Carl Sundblad letar efter kvalitetsbolag med väl utvecklade affärsmodeller och gärna i lite tråkiga branscher. Tanken med väl utvecklade affärsmodeller är att det minskar bolagsrisken betydligt. Förvaltaren investerar inte i rena förhoppnings- och forskningsbolag då risken i affärsmodellen anses för hög. Bolagen bör ha rimlig värdering förhållande till framtida intjäning.

Lönsamhet i kombination med en hög avkastning på kapitalet är viktiga faktorer. Bolagen ska gärna ha en stark marknadsposition på en marknad med tydliga inträdesbarriärer. Efterfrågan på bolagens produkter ska vara stark och ha möjlighet att växa de kommande 5 till 10 åren.

Bolag med en aktieägarvänlig bolagsledning som är bevisat bra tillsammans med långsiktiga och bra ägare föredras.

Carl Sundblad begränsar inte urvalet utan letar efter kvalitetsbolag både bland tillväxt- och värdebolag. Den egna aktieanalysen skapar mervärde, särskilt i de bolag där analytikertäckning saknas.

Det finns en övervägande andel förvärvsbolag i fonden. Det är bolag som har en god och framgångsrik historik att förvärva nya bolag som kompletterar den vanliga verksamheten och skapar ett stabilt flöde av både omsättnings- och vinsttillväxt.

Bolag med kapitallätta och anpassningsbara affärsmodeller som klarar av olika marknadsklimat föredras.

Cliens fonder följer principer för ansvarsfulla investeringar. De tar hänsyn till etik, miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. ESG är en integrerad del av investeringsprocessen. Cliens förvaltar även flera uppdrag inom Svenska kyrkan som ställer höga krav på ansvarsfulla investeringar.

Fonden är koncentrerad till runt 35 innehav. Det begränsade antalet investeringar bidrar till stor kännedom om bolagen. Fondens karaktär har en tydlig lutning mot tillväxt- och kvalitetsbolag.

Största sektor är industribolag som är en bred och diversifierad sektor. Drygt 45 procent är investerat i sektorn och det är även fondens största övervikt jämfört med fondkategorin och jämförelseindex. Näst största sektor är teknikbolag på drygt 20 procent, följt av hälsovårdsbolag på knappt 13 procent.

Fonden har en klar övervikt i både teknik- och hälsovårdssektorn jämfört med jämförelseindex.

Långsiktigheten är tydlig och omsättningen på innehaven är låg. Fyra av de tio största bolagen har varit med sedan starten hösten 2016. Swedish Orphan Biovitrum är fondens senaste investering som tar plats bland de tio största innehaven.

Förvaltaren har ingen bestämd uppfattning om vilka bolag i fonden som han tror utvecklas bäst kommande år. Därför är fondens investeringar ganska likaviktade. Inget bolag väger mer än 5 procent. De bolagen som anses lite bättre - helt enkelt bolag med högre kvalitet - får den högsta vikten som är mellan 4 och 5 procent var, oftast är det mellan fem och åtta bolag.

Fonden har runt 20 kärninnehav som väger runt 3 procent vardera. Resterande del är innehav som är på väg in eller ut ur fonden.

Tio största aktieinnehaven 
Aktier i %
Addtech 4,2
AAK 4,2
Beijer Ref 4,1
Lagercrantz Group 4,1
Trelleborg 3,9
Addnode Group 3,7
Swedish Orphan Biovitrum 3,4
Hexpol 3,2
Concentric 3,2
Nordnet 3,1
Källa: Morningstar 37,1

 

Fondens tio största innehav väger 37 procent. Teknikhandelskonglomeratet Addtech är fondens största innehav på 4,2 procent, följt av specialisten på vegetabiliska oljor AAK med drygt 4,1 procent.

Avkastningen för de tre senaste åren landar på knappt 52 procent jämfört med kategorisnittets avkastning på knappt 30 procent. Det är en imponerande överavkastning särskilt med tanke på at risken i fonden har varit lägre än kategorisnittet för likande fonder. Det ger en av fondkategorins högsta riskjusterade avkastningar.

Cliens Småbolag har belönats med fem stjärnor på tre års sikt av Morningstar. Det finns bara en sak som jag inte gillar med fonden och det är avgiften, som består av både en fast och en rörlig del.

Cliens Småbolag A   Kat: Sverige, Små-/medelstorabolag
Avkastning % 3 år 51,3 29,5
Avkastning % i år -31,7 -35,8
Risk % 3 år 27,8 27,8
Betyg* 5  
Avgift%/år 1,4  
Rörlig avgift  ja  
Förvaltare: Carl Sundblad  
* Morningstar har 5-gradig skala    
Källa: Morningstar 021122    

 

Den fasta avgiften är 1,35 procent per år. Den rörliga avgiften utgår med 10 procent av fondens överavkastning mot Carnegie Småbolagsindex. Den totala årliga avgiften i fjol landade på 2,2 procent, vilket är högre än kategorisnittet.

Placera tycker att spetsfonden Cliens Småbolag är köpvärd trots den rörliga förvaltningsavgiften. Och ger fortsatt köprekommendation till Cliens Småbolag.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Cliens Småbolag A Köp 2 506,39 -
PLUS Mikrobolag Sverige Index Köp 165,69 -
Mer från förstasidan

Mest läst

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -