Securitas stegar på mot målet

Rapportkommentar Med den första kvartalsrapporten där Stanley Security är en del av Securitas bekräftar bolaget bilden av att man är på rätt väg. Det bådar gott för ytterligare uppgång i aktien.

Securitas hade redan informerat om att kvartalet hade fått en bra start i juli och augusti i samband med att man släppte en så kallad trading update tidigare i höstas. Och med hela kvartalet i säcken är det bara att konstatera att den positiva bilden är intakt.

Den organiska tillväxten i kvartalet på 7 procent var högre än de 5,6 procent som analytikerna räknat med inför rapporten, samtidigt som rörelsemarginalen infriade prognosen om 6,5 procent och rörelsevinsten på 2,3 miljarder straffade förväntningarna med 3 procent.

Två viktiga kontrollpunkter för fortsatt förtroende från aktiemarknaden klarar säkerhetsbjässen dessutom med gott resultat.

Den ena handlar om hur det nyförvärvade Stanley Security presterar, efter ett överraskande svagt första halvår. Bolaget som är konsoliderat sedan den 22 juli visar nu upp en ”medelhög ensiffrig organisk försäljningstillväxt” och driver även på marginalförbättringen i koncernen via en kombination av prisökningar, kostnadskontroll och en påbörjad integrationsplan.

Den andra punkten handlar om hur framgångsrika man är på att balansera pris- och lönekostnadsökningar. Även här ser det stabilt ut om man ska tro vd Magnus Ahlqvist som pekar på att man gått från årliga till mer dynamiska prishöjningar och han har gott hopp en positiv balans även framöver.

Magnus Ahlqvist, vd Securitas

Det bådar gott för en rörelsemarginal som går i rätt riktning. Rörelsemarginalen, ebita, ligger nu på 5,8 procent hittills i år. Analytikerna som följer bolaget räknar med små men stadiga steg uppåt de kommande åren.

I takt med att det har stått klart att den stora nyemissionen där Securitas tog in 9,6 miljarder kronor skulle bli lyckad har fokus de senaste månaderna flyttats, från en hög prislapp på Stanley till potentialen i det nya och mer digitala Securitas.

Det har fått aktien att gå från 70 till drygt 90 kronor på ganska kort tid. En tid där även andelen blankade aktier gått ned rejält.

När man ska bedöma värderingen av Securitas aktie är det viktigt att tänka på att den stora nyemissionen i höstas har ökat antalet aktier kraftigt, från 365 miljoner till 573 miljoner. Ställer vi snittet av analytikernas nettovinstprognoser för 2023 och 2024 mot det nya antalet aktier får vi fram en vinst per aktie nästa år på knappt 8 kronor och drygt 10 kronor för 2024.

Det innebär p/e-tal på knappt 12 respektive 9. Även om nettoskulden alltjämt är hög, och ligger på 4 gånger ebitda efter nyemissionen, så är det attraktiva multiplar i våra ögon. Konjunkturstabila och starkt kassaflödesgenererande bolag med en utstakad bana mot högre lönsamhet bör vara lockande för många investerare i det här osäkra klimatet.

Vi fortsätter att tro på ytterligare uppvärdering av Securitas i takt med att man visar att man tar fler steg mot sitt nya marginalmål på 8 procent 2025. Och börjar marknaden sedan tänka tanken att ambitionen om att ligga över 10 procent på ännu längre sikt är trovärdig, ja då kan det bli en riktigt rolig resa för aktien de närmaste åren.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -