Ny fond i barnens fondportfölj

Fonder Nytt år står för dörren och jag passar på att se över barnens fondsparande och genomföra ett fondbyte inför 2023.

Det är ett år sedan jag gjorde det senaste fondbytet i mina grabbars fondsparande. Då skrev jag att 2021 var ett händelserikt år, men 2022 har varit flera resor händelserikare.

Listan går att göra lång med omfattande händelser, en skenande inflation som skapat överraskande stora räntehöjningar från världens centralbanker, en betydande sektorrotation från tillväxtaktier till värdeaktier och inte minst en rysk invasion i Ukraina som skapat energikris i Europa.

I Sverige har den så tidigare gynnsamma fastighetssektorn gått från medvind till motvind. Nedgångarna för de noterade fastighetsbolagen var bitvis smärtsam med halverade kurser och mer därtill.

På den positiva sidan har världens börser vänt upp från bottennoteringarna i början på oktober. Kronan som var urstark mot den US dollarn under fjolåret har i år sällat sig de stora förlorarvalutorna mot US dollarn.

US dollarförstärkningen landar vid skrivandets stund på drygt 15 procent. En förstärkning som gynnat utländskt fondsparande som till stora delar är i US dollar.

Barnens fondsparande det senaste året har en avkastning på minus 12 procent. Det är sämre än avkastningen för en global indexfond som har avkastat minus 7 procent omräknat till svenska kronor. Men barnsparande har backat hälften jämfört med än en bred svensk indexfond som landar på minus 24 procent.

Med tanke på att barnens fondportfölj är mer global i sitt investeringsfokus bör den gått bättre än Stockholmsbörsen. Men övervikten mot tillväxt- och teknikaktier gör att avkastningen sjunkit mer än en bred globalfond.

Teknik- och telekommunikation intar bottenplatsen med stora nedgångar det senaste året. Samtidigt hittar vi värdetunga sektorer som energi och allmännyta i toppen tillsammans med defensiva hälsvårdssektorn.

Totalt månadssparar jag i åtta fonder och försöker få en bra mix mellan bra aktivt förvaltade fonder och billiga passivt förvaltade indexfonder. Jag genomförde senaste fondbytet och en ombalansering av fonderna till lika andelar precis före jul i fjol.

Spännvidden i fondvalens avkastning under det senaste år är stor. Den spänner från minus 36 procent för den tillväxtorienterade TIN Ny teknik till positiv avkastning på 5 procent för infrastrukturfonden UB Infra A. Totalt är det bara två av de åtta fonderna som uppvisat plusavkastning.

Högsta avkastning har UB Infra på 5 procent. Fonden är aktivt förvaltad sedan 2007 av Pekka Niemelä på finska United Bankers. Han förvaltar två infrastrukturfonder, en med tillväxtmarknadsfokus och UB Infra A som investerar globalt i börsnoterade infrastrukturbolag från OECD-länderna, alltså 36 medlemsländer som har ett ekonomiskt utvecklingssamarbete.

Fonden har en aktiv investeringsprocess. Pekka Niemelä föredrar att investera långsiktigt i bolag som är verksamma på en marknad med naturligt monopol.

Förvaltaren letar i första hand efter kvalitetsbolag som i grunden har en stark affärsmodell med bra bolagsledning, höga inträdesbarriärer och bra prissättningsförmåga. Bolagen är i huvudsak verksamma inom eldistribution, järnvägar, flygplatser, hamnar, vägtullar, gasdistribution och vattenförsörjning.

Bredden i fondsparande är tydligt. AMF Aktiefond Europa är den andra fonden med plusavkastning. Fonden investerar både värde- och kvalitetsbolag. Största övervikten är i hälsovårdssektorn. Fonden har avkastat mer än kategorisnittet av liknande fonder.

En av barnsparandets riktiga trotjänare är fonden TIN NY teknik som tyvärr hör till årets bottennapp bland fondvalen. TIN Ny Teknik förvaltas av Carl Armfelt och Erik Sprinchorn. Både deras gamla fond och den nya TIN Ny Teknik med fokus på innovativa små- och medelstora bolag i Norden har varit med länge i sparandet.

Fonden investerar i bolag inom mjukvara, hälsovård och digitala varumärken. Det har haft ett riktigt tungt år när några av fondens största bet som spelutvecklaren Embracer backat med 46 procent.

Andra fonder som backat en hel del är SEB Nordamerika Småbolag. Fonden har fokus på snabbväxande småbolag, vilket är den stora förklaringen till årets avkastning. Förvaltaren letar efter bolag med riktigt bra produkter eller tjänster. Produkterna eller tjänsterna ska ha en tydlig potential för tillväxt och vinst under flera år. Man letar efter små bolag som är i en tidig tillväxtfas och har möjligheter att växa snabbare än förväntningarna. Fonden har avkastat minus 19 procent, vilket är lägre än avkastningen för kategorisnittet.

Spiltan Aktiefond Investmentbolag är barnsparandet Sverigefondsval och har klart sig relativt bra. Avkastningen är minus 15 procent, vilket är bättre än Stockholmsbörsen. Även den här fonden är en riktig trotjänare i barnens fondsparande och de senaste fem åren är avkastningen 85 procent, vilket klår Stockholmsbörsensindex med råge.

Fjolårets senaste tillskott bland fondvalen den aktivt förvaltade fossilfria globalfonden Storebrand Global Solutions A SEK har klarat sig bra med en nedgång på 3 procent. 

Det är en globalaktiefond med ett stort fokus på FN:s globala hållbarhetsmål. Fonden investerar i några av världens mest hållbara bolag inom alla branscher. Strategin implementerades under våren 2018 av förvaltaren Philip Ripman och fonden har nu drygt fyra år på nacken.

Det blir ett fondbyte i barnsparandet inför 2023. Jag passar på att ta ut trotjänaren TIN Ny teknik. 

Jag tar i stället in den aktivt förvaltade globala hälsovårdsfonden DNB Health Care S. Det är en är en aktiefond med ett brett investeringsmandat. Fonden kan investera i läkemedels- och hälsovårdsbolag över hela världen och har inga begränsningar vad gäller exponering mot länder eller underkategorier. Målet är att ha en diversifierad portfölj med exponering mot de delsegment man tror på.

Investeringsprocessen består av en grundlig bolagsanalys. Fokus är lönsamma företag med ledande positioner inom tillväxtområden och de ska dra fördel av högra inträdesbarriärer för konkurrenter.

Bolagets värdering är central i processen och värderingen av bolaget ska vara attraktiv. Detta gör att många företag med spännande produkter inte kommer in i portföljen därför att aktievärderingen ofta är för hög. Fonden har ingen exponering mot företag som står och faller med en produkt, såsom bioteknikbolag i tidig utvecklingsfas.

Fonden är väl diversifierad och koncentrerad på runt 50 bolag. Fonden har stigit med 83 procent de senaste fem åren, vilket är bättre än både kategorisnittet av liknandefonder och globalt aktieindex.

Fondens riskjusterade avkastning är bra och avkastningen de senaste två åren hör till de bästa i fondkategorin. Och jag uppskattar den årliga avgiften på 1,3 procent, vilket är lägre än kategorisnittet. 

Jag fortsätter att ha en hög aktieexponering i fondvalen då grabbar är unga och det är många är före de ska använda kapitalet. Månadssparandet sker till lika stor del i varje fond och jag passar nu på att rebalansera portföljen – som vanligt till lika stora fonddelar.

Jag vill också passa på att slå ett slag för månadssparandet. Det är tydligt när börserna svänger som nu, att du köper andelskurser vid olika tidpunkter både i uppgång, i nedgång och efter nedgång på börserna.

Övriga sju fonder väljer jag att ha kvar i barnens fondsparande. Se mitt barnsparande som inspiration och använd hela eller delar av det.

Pajdiagram nya fondvalen

Jag gillar innovativa bolag som gör världen grönare och renare och har två fonder med den inriktningen.

Förnyelsebar energi har goda långsiktiga strukturella tillväxtutsikter. Det känns mer än någonsin som att det ligger i tiden att satsa på sol, vatten och vind som energikällor. CB Save Earth Fund är en aktivt förvaltad miljöfond med etisk och hållbart ramverk som har en koncentrerad portfölj som bygger på långsiktiga investeringsbeslut. Fonden ger en bra riskspridning genom att placera globalt i tre starka miljötrender – förnybar energi, miljöteknik och vattenhantering.

Storebrand Global Solutions A är en fossilfri globalfond.  Det är en globalaktiefond med ett stort fokus på FN:s globala hållbarhetsmål. Fonden investerar i några av världens mest hållbara bolag inom alla branscher. Strategin implementerades under våren 2018 av förvaltaren Philip Ripman och fonden har nu drygt fyra år på nacken.

Förvaltaren investerar inom fyra teman som uppfyller FN:s globala hållbarhetsmål och bidrar till en bättre värld. Klimatemat där investeringar sker i bolag som har lösningar på klimatproblematiken. Hållbara städer är ett annat av de fyra temana som handlar om hållbara och effektiva byggnader, effektiv vattenhantering och mobilitet. Temat ansvarsfull konsumtion innehåller återvinning av varor, och hållbara produkter. Positiv social påverkan är fonden sista tema, där letar man bolag som genom utbud av varor och tjänster har lösningar på samhällsproblem. Det innefattar hälsa och välmående.

Det globala teknikfondsvalet är Lannebo Teknik. Det är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar globalt i innovativa och välskötta bolag. Fokus är att investera i ledande bolag med goda tillväxtmöjligheter inom teknologi, telekom och hälsovård.

UB Infra investerar i stabila Infrastrukturbolag. Fonden har över tid avkastat som en globalfond till lägre risk. Om investerarna fortsätter att rotera ut från tillväxtbolag till värdebolag, kan UB Infra vara en fortsatt vinnare.

Fonden förvaltas sedan 2007 av Pekka Niemelä på finska United Bankers. Han förvaltar två fonder, en med tillväxtmarknadsfokus och UB Infra A som investerar globalt i börsnoterade infrastrukturbolag från OECD-länderna, alltså 36 medlemsländer som har ett ekonomiskt utvecklingssamarbete.

Europa ledande inom en relativt ung bransch som har en enorm potential och det är förnybar energi. Hållbarhetstemat växer så det knakar. Prognoserna för att världen ska uppnå klimatmålen till 2050 innebär att sol- och vindkraft behöver bli 40 gånger större än 2020. Det skapar osedvanligt mycket goda tillväxtutsikter. Listan på europeiska bolag som ligger i framkant kan göras lång.

Jag väljer att fortsätta satsa på AMF Aktiefond Europa. Fonden har en attraktiv årlig förvaltningsavgift på 0,4 procent, vilket är lägst i klassen för aktivt förvaltade Europafonder.

Spiltan Aktiefond Investmentbolag, ett unikt bra alternativ för oss som vill ha en passivt förvaltad svensk aktieindexfond. Fonden placerar i en koncentrerad portfölj av svenska investmentbolag, som är delägare i mer än 75 börsnoterade bolag. Fondens onoterade innehav ger en extra krydda. Fonden har gått betydligt bättre än Stockholmsbörsens index sedan starten 2012, till en förvaltningsavgift på låga 0,2 procent per år.

SEB Nordamerika Småbolag. SEB har lagt ut förvaltningen av fonden till en extern förvaltare. Den sköts av den amerikanska kapitalförvaltaren Pier Capital som är specialist på amerikansk småbolagsinvesteringar.

Ansvarig förvaltare är Alexander Yakirevich som förvaltat fonden sedan januari 2015. Han har 20 års erfarenhet av amerikanska småbolagsinvesteringar och har sin bas i Stamford, Connecticut.

Fonden har fokus på snabbväxande småbolag. Man letar efter bolag med riktigt bra produkter eller tjänster. Produkterna eller tjänsterna ska ha en tydlig potential för tillväxt och vinst under flera år. Man letar efter små bolag som är i en tidig tillväxtfas och har möjligheter att växa snabbare än förväntningarna.

 

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -