Aktiv förvaltning tappar mark

Fonder Det var ett stort nettoinflöde till fonder under december beroende på den årliga avsättningen till premiepensionssystemet. Men fondsparandet utöver premiepensionen var positivt på 6 miljarder kronor under månaden. Det visar månadsstatistik från Fondbolagens Förening.

I december placerades omkring 44 miljarder kronor i fonder genom den årliga avsättningen till premiepensionssystemet. Sammantaget landade det totala nysparandet till fonder på 50 miljarder kronor.

Störst nettoinflöde såg aktiefonder på 37,2 miljarder kronor. Även långa räntefonder och blandfonder hade nettoinsättningar på 11,6 respektive 5,1 miljarder kronor. Störst nettouttag under december månad hade korta räntefonder och hedgefonder på 2,6 respektive 2,1 miljarder kronor.

När vi summerar året 2022 visar det på ett totalt nettoinflöde som motsvarar 19 miljarder kronor, vilket är en historiskt låg siffra. Det ska ställas i relation till det genomsnittliga fondsparandet under 2000-talet som uppgår till 79 miljarder kronor.

Att 2022 var turbulent ser man extra tydligt på nettoinflödet till hedgefonder som var störst och populärast när vi räknar bort premiepensionens stora flöde. Hedgefonder såg ett nettoinflöde på drygt 10 miljarder kronor, trots ett nettoutflöde på 2,1 miljarder kronor under december.

Korta räntefonder var näst populärast med ett nettoinflöde på runt 6 miljarder kronor. Även långa räntefonder och aktiefonder uppvisade nettoinsättningar på 4,3 respektive 3 miljarder kronor. Värt att notera är att företagsobligationsfonder som ingår i långa räntefonder hade ett nettoutflöde på 10 miljarder kronor under 2022.

De tidigare så populära blandfonderna drabbades av nettouttag på knappt 10 miljarder kronor under 2022.

Aktiefonder som utgör den största sparformen inom fondsparandet hade en stor spridning i sparandet.

Globalfonder hade det störst nettoinflöde, följt av andra marknader som bland annat innehåller breda tillväxtmarknadsfonder. Alla andra aktiefondskategorier såg nettoutflöden under året.

Under året hade branschfonder och Europafonder störst nettouttag på 9,1 och 7,8 miljarder kronor.

Värt att notera är att indexfonder hade ett fortsatt stor intresse hos fondspararkollektivet. Sedan 2010 har trenden varit stark och en klar majoritet av nysparandet skett i indexfonder. Indexfonder har attraherat hela 353 miljarder kronor, medan aktivt förvaltade fonder noterat blygsamma 14 miljarder kronor i nettoinflöde.

Den starka spartrenden för indexfonder stärktes under 2022 med ett nettoinflöde på 44 miljarder kronor samtidigt som aktivt förvaltade fonder såg ett nettouttag på 41 miljarder kronor.

Fondförmögenheten i Sverige sjönk under 2022 med 884 miljarder kronor och uppgick vid utgången av året till 6 067 miljarder kronor. Av den totala fondförmögenheten var 3 888 miljarder, motsvarande 64 procent placerade i aktiefonder.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -