Landeman: Klokt att stoppa utdelningar

Företagsobligationer Vi ser ut att närma oss en räntetopp och man kan numera kan få en hygglig ränta på obligationer med gott kreditbetyg. Två faktorer som kanske lockar en och annan att investera i företagsobligationer. Placera talade med Danske Banks kreditanalyschef Louis Landeman för att kolla läget på obligationsmarknaden.

De två senaste åren har vi gått från minusränta och obligationsköp av Riksbanken till en ränta på 3 procent och obligationsförsäljningar. Det samtidigt som att konjunkturen bromsar in och värdet på tillgångar sjunker.

Särskilt drabbad är förstås fastighetsbranschen – en högt belånad sektor som står för en ansenlig del av den svenska företagsobligationsmarknaden.

Louis Landeman, kreditanalyschef på Danske Bank, känner ändå en viss optimism liknande den vi sett på börsen på senare tid.

”Om vi backar tillbaka till förra året var det den väldiga oron för inflationen och nu är väl konsensus att vi börjar närma oss slutet av den här höjningscykeln av räntan.”

Louis Landeman

Men han pekar också på att det finns en viss oro och att läget är mer osäkert än det varit på länge:

”Riksbanken förra veckan signalerade en strängare policy än väntat, även om själva räntehöjningen var väntad, de ska också aktivt sälja en del statsobligationer och de tajtar även till likviditeten i den kortaste delen av räntemarknaden.”

Att Riksbanken försöker normalisera marknaden tycker Louis Landeman är positivt:

”Men det gäller att marknaden kan hantera det och att det finns köpare av de här obligationerna, det är den oron som finns.”

Kreditrisken på företagsobligationer har sjunkit den senaste tiden. Inte minst har marknaden lugnats av hur fastighetsbolagen har hanterat sina skenande upplåningskostnader sedan räntan började klättra uppåt.

Louis Landeman tar Castellum som ett exempel. Bolaget har ställt in utdelningen, avyttrat fastigheter och genomför nu en företrädesemission för att stärka balansräkningen och på så sätt förbättra sitt kreditbetyg. Ett lyckat drag, visade det sig, då Castellum så sent som igår fick kreditbetyget BAA3 med stabila utsikter – ett besked som aktiemarknaden rosade.  

”Oron för fastighetsbolagen har kommit ned efter att flera andra bolag agerat likt Castellum.”

Grafen visar hur kreditrisken, alltså risken för att bolaget inte kan betala tillbaka lånet eller räntan, stigit de senaste två åren. Den ljusblå linjen visar fastighetsbolag med kreditbetyg BBB och den mörkblå linjen visa andra bolag med samma kreditbetyg. Grafen visar att skillnaden i kreditrisk steg från ungefär en halv procent (50 punkter) till 3 procent (300 punkter) när räntorna började stiga. Tänk på att grafen inte visar själva avkastningen, eftersom den underliggande räntan saknas. Källa: Danske Bank

Något lugnande har också varit att bankerna varit villiga att ge ut lån, i alla fall till de större bolagen. Men än är förstås inte faran över.

”Fastighetsbolagen är bara i början av processen att vänja sig vid höga upplåningskostnader.”

Än så länge har kreditratingbolagen varit försiktiga med att sänka kreditbetygen, men de har gett negativa utsikter för bolagen. På så sätt har fastighetsbolagen blivit varse om vilka parametrar de måste förändra för att inte sänka sin rating. Eftersom de är starkt beroende av sina kreditbetyg har de starka incitament att genomföra ändringarna för att stärka sin balansräkning.

”Vi kallar 2023 för konsolideringens år, det är huvudfokus för dem att stärka sina balansräkningar. Man måste nu prioritera kreditbetyg före utdelningar exempelvis.”

Det råder ingen tvekan om att den tidigare så fastighetstunga företagsobligationsmarknaden kommer att förändrats – det har redan börjat ske. För ett högt belånat fastighetsbolag som exempelvis Nyfosa har räntan på deras obligationer mellan tummen och pekfingret stigit från 2-3 procent till 7-8 procent, vilket såklart är en nivå som gör obligationsmarknaden oattraktiv som finansieringskälla.

”Nyemissionerna av obligationer halverades i volym förra året och vi räknar med något liknande i år.”

Det var inte länge sedan man fick nöja sig med 1 procents ränta på en obligation från till exempel Husqvarna eller Boliden. Ser ni att intresset för företagsobligationer med högre kreditvärdighet stiger nu?

”Den ränta på 4 eller kanske till och med 5 procent som man nu kan få på obligationer från stora börsnoterade bolag upplevs som lockande för flera investerare.”

Även när det gäller intresset för företagsobligationsfonder verkar marknaden ha nått ett trendbrott.

Under det senaste halvåret har utflödena från företagsobligationsfonder minskat.

”Fonderna står fortfarande för en stor del av marknaden, men under senare tid har vi även noterat ett ökat intresse från andra investerargrupper och institutionellt kapital.”

Hur tror du att Riksbankens annonserade försäljning av statsobligationer kommer att på verka obligationsmarknaden i stort?

”Vi får följa utvecklingen. Riksbanken har indikerat att de ska kunna dra ned på försäljningarna om det inte fungerar. Det är enbart statsobligationer som ska säljas aktivt, men om försäljningen av statsobligationer inte går som man hoppas kan det påverka resten av marknaden väldigt mycket.”

Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -