Inflationen avtar men orosmoln kvarstår

Makro Inflationstakten i USA fortsätter att dämpas i rask takt. Borträknat sjunkande energipriser och baseffekter är däremot inflationen, i alla fall ur den amerikanska centralbankens perspektiv, även fortsättningsvis smärtsamt hög

Den amerikanska inflationssiffran för mars landade på 5,0 procent. Det var en bit under analytikernas prognoser på 5,2 procent och dessutom en rejäl nedgång från de 6,0 procent som inflationen noterades på i februari. För att inte nämna de hiskeliga 8,9 procent som inflationen låg så sent som i juni i fjol.

Så utan tvekan rör sig de amerikanska inflationssiffrorna i rätt riktning och ger den amerikanska centralbanken ett visst manöverutrymme inför det penningpolitiska besked som ska presenteras i inledningen av maj.

Problemet är att kärninflationen, där effekten av volatila energi- och livsmedelspriser räknas av, steg från 5,5 till 5,6 procent. Visserligen i linje med analytikernas prognoser men väsentligt över den amerikanska centralbankens inflationsmål på 2 procent och väl över det som medlemmarna i den räntesättande kommittén (FOMC) hade hoppats på. I alla fall som man utgår från de inflationsprognoser som FOMC-ledamöterna levererade i samband med det senaste räntebeskedet.

Visserligen ges prognoserna bara på helår och baseras på PCE-deflatorn (prisökningen på privat konsumtion), som normalt sett ligger några tiondelar under KPI-inflationen, men det förefaller ändå högst osannolikt att årsgenomsnittet för inflationen ska lyckas landa på de 3,6 procent (kärn-PCE) som FOMC-ledamöterna hade som genomsnitt i sin senaste bedömning.

Skulle FOMC agera som de tidigare gett uttryck för borde därmed en ny räntehöjning den 3 maj vara mer eller mindre given efter inflationssiffrorna för mars.

Däremot tycks marknaden mer ha tagit fasta på att inflationen de facto fortsätter att sjunka och dessutom i en raskare takt än väntat. Så dollarn har initialt försvagats samtidigt som börser världen över har reagerat positivt på inflationsutfallet.

Så det är inte lätt att tolka effekterna av inflationsutfallet.

Vi på Placera konstaterar att inflationen fortsatt är högt över inflationsutfallet och att inflationsmålet näppeligen kommer att kunna nås under rimlig närtid. Eller i alla fall som den amerikanska arbetsmarknaden är fortsatt stark. Därmed borde en räntehöjning vara mer eller mindre självklar.

Däremot har de amerikanska konjunktursignalerna inte övertygat under senare tid och IMF publicerades under tisdagen en försiktig prognos avseende global tillväxt under inte bara 2023 utan också för 2024. Tar man fasta på den förutsägelsen så kanske det ändå borde vara bäst för Federal Reserve att vila på hanen vid majmötet och räkna med att inflationsbekymren kommer att lösa sig av sig självt.

Vi på Placera tror att det framför allt är den senare synen på räntan som präglat de initiala reaktionerna på finansmarknaden. Om det sen håller över tid är vi mer tveksamma till. Det viktiga blir vad tunga FOMC-ledamöter, med Fed-chefen Jerome Powell i spetsen, säger under de kommande dagarna och veckorna.

På marknaden räknar man fortfarande med att Fed höjer med 25 punkter i maj. Även om sannolikheten för detta gick ner lite strax efter att inflationssiffrorna publicerats.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -