HMS Networks fortsätter att imponera

Rapportkommentar Det råder ännu ingen lågkonjunktur inom den uppkopplade industrin. Halmstadsbolaget HMS Networks levererar återigen ett rekordkvartal. Den minskade orderingången skvallrar dock om en viss avmattning.

HMS, som står för Hardware Meets Software och grundades i Halmstad 1988, erbjuder produkter och tjänster för industriell intelligens. I praktiken innebär det produkter och tjänster som gör att industriell utrustning kan kommunicera med varandra, och i produktutbudet finns både hård- och mjukvara.

Med ett beroende av konjunkturen är det förmodligen inte många som för ett år sedan hade gissat att HMS skulle leverera en organisk tillväxt om 40 procent för första kvartalet 2023. Med en tidigare välfylld orderbok och en förbättrad situation i leveranskedjorna lyckades HMS slå analytikernas förväntningar.

Intäkterna för första kvartalet rapporterades till 773 miljoner (517), vilket innebär en intäktstillväxt om 49 procent. Rensat för positiva valutaeffekter uppgick den organiska tillväxten till 40 procent.

Tack vare förbättrade leveranskedjor, en positiv valutaeffekt och prisökningar har även marginal- och vinstutveckling varit stark under kvartalet. Ebitmarginalen rapporterades till 27,4 procent (25,1) samtidigt som vinsten per aktie hamnade på 3,7 kronor (2,4). Även kassaflödet förbättrades väsentligt.

Utveckling Ebit - HMS Networks

Europa som är den största regionen sett till försäljning har visat på en viss avmattning, en konsekvens av att kunderna minskar sina tidigare rekordstora lager. En bra utveckling inom Asien och Americas senaste åren gör nu att regionerna tillsammans står för cirka 40 av den totala försäljningen, vilket minskar HMS beroende av Europa.

Efter senaste årens vinstutveckling är skuldsättning nu på låga nivåer. Kassan är större än de räntebärande skulder och majoriteten av nettoskulden hänförs till leasingskulder kopplade till nya kontakt för kontor. Med en låg skuldsättning långt under bolagets egna finansiella mål är det inte omöjligt att vi får se kompletterande förvärv från HMS kommande år.

den negativa sidan minskar orderingången organiskt med 20 procent. Att orderigången minskar är inte särskilt förvånande då bolaget varit tydliga med att kunderna senaste åren lagt extra stora och tidiga beställningar för att parera störningarna i leveranskedjan. Trots att den minskade orderingången låg i förväntningarna ger det en indikation om att resultatutvecklingen lär dämpas framöver.  

Efter en stark avslutning på fjolåret har aktien gått starkt inför rapporten. Trots ett bra momentum i aktien innan rapporten, belönades aktien idag med en uppgång om drygt 10 procent.  

Kursgraf tre år - HMS Networks

Tittar vi på estimaten i Factset förväntar sig även analytikerna att vinsten växer marginellt kommande år. HMS har dock lyckats överträffa analytikernas förväntningar och inga eventuella förvärv ligger i estimaten. För innevarande år förväntas vinsten hamna på 11 kronor vilket värderar aktien till drygt 40 gånger vinsten. Med liknande vinstförväntningar på nästa år handlas aktien på samma vinstmultipel även för nästa år.

  2023E 2024E 2025E
Nettoomsättning, msek 2 700 2 800 3 000
Ebitmarginal, % 24 24 24
Vinst per aktie, sek 11 11,3 12,2
Källa: Factset      

 

Att aktien handlas på höga vinstmultiplar är inte överraskande då HMS har en lång historik av en stark vinstutveckling. De förbättrade leveranskedjorna i kombination med lyckade prishöjningar och valutamedvind gynnar nuvarande marginaler, kassaflöde och vinst. Blickar vi framåt är det dock rimligt att tro att dessa fördelaktiga parametrar mattas av och normaliseras.

HMS gynnas helt klart av tydliga trender inom industrin som inte lär avta och ger bra förutsättningar för en långsiktig vinsttillväxt. Med risk för en avmattning har vi dock fortsatt svårt att trycka på köpknappen på dessa multiplar och hoppas kunna fånga upp aktien till lägre nivåer längre fram.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
HMS Networks Neutral 459,60 -
Mer från förstasidan

Mest läst

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -