Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs tekniska analyser visar på köpsignaler i två aktier. Samtidigt varnas det för en aktie.

Marknaden (OMXSPI) rörde sig närmast horisontellt under måndagen och stängde på 853 punkter (+0.03 procent). Ser vi till den tekniska bilden är trenden fortsatt positiv och kursen återfinns mellan stödet vid 826 punkter och motståndet vid 886 punkter. Vi behöver se brott genom dessa för indikation på kommande kursrörelse.

Investtechs korta Hausseindex står idag i 36 på kort sikt. Indexet går mellan 0 och 100 och är en optimistindikator som visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som haft köpsignal som sista signal. Ett värde mellan cirka 45-55 indikerar jämvikt mellan pessimister och optimister. På lång sikt står indexet i 35. Vi har därmed en övervikt av pessimister på marknaden.

Investtechs insiderbarometer visar antalet köp- och sälj transaktioner som har genomförts av insynspersoner i börsens bolag. Den senaste månaden har det registrerats 756 köp och 124 försäljningar, vilket motsvarar en köpandel på 86 procent. Köpandelen på årsbasis är 83 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel statistiskt överpresterar mot marknaden.

Stockholmsbörsen är samlat sett tekniskt svagt positiv på medellång sikt (1-6 månader). Vi rekommenderar långsiktiga investerare att alltid vara investerade på marknaden.

 

Stålproducenten SSAB (analys av b-aktien) ser tekniskt positiv ut. Aktiekursen återfinns i en stigande trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt, vilket är ett resultat av att investerarna har valt att betala högre och högre kurser för att köpa in sig i bolaget. Stigande trender är en viktig teknisk indikator som ger goda utsikter till fortsatt uppgång enligt Investtechs forskningsresultat på trender.

Det saknas motstånd i kursdiagrammet och ytterligare uppgång indikeras och vid reaktioner tillbaka har kursen stöd vid cirka 68.60 kronor.

SSAB B är positiv på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader). 

Investtechs rekommendation: Köp. 

 

Aktien till Industrikoncernen VBG Group (VBGB) handlas runt all-time-high nivåer vilket är ett resultat av att investerarna har valt att betala högre och högre kurser för att köpa in sig i bolaget. Kursen utveklas därmed inom en stigande trendkanal som Investtechs trendalgoritm har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt. Det ger goda utsikter till fortsatt uppgång enligt Investtechs forskningsresultat på trender.

Det saknas motstånd i kursdiagrammet och ytterligare uppgång indikeras och vid reaktioner tillbaka har kursen stöd vid cirka 167 kronor. Kursen återfinns därmed en bra bit ovanför närmaste stödnivå vilket också är positivt enligt Investtechs statistik. En starkt positiv volymbalans signalerar att handelsvolymen varit högre på uppgångsdagar än på nedgångsdagar. Detta stärker aktien på kort sikt och bekräftar den positiva trendbilden.

VBG Group B är neutral på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Dustin Group som bland annat är leverantör av IT-produkter och tillhörande lösningar ser tekniskt negativ ut. Aktiekursen återfinns i en fallande trendkanal på kursdiagrammen för medellång sikt. Det är ett resultat av ett överskott av säljare som önskar att sälja sig ur aktien och accepterar lägre och lägre kurser för att uppnå detta.

Investtechs forskningsresultat viasar att aktier med negativa trender statistiskt har underpresterat jämfört med marknaden den kommande perioden. Kursen har också brutit ned genom den sista stödnivån och ytterligare nedgång indikeras. Vid reaktioner upp möter kursen på motstånd vid cirka 43.00 kronor.

Dustin Group är neutral på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt negativ på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

Analysföretaget Investtechs metod

Investtech har sedan 1997 utvecklat algoritmer för teknisk analys av aktier och identifiering av köp- och säljsignaler och erbjuder dagligen uppdaterade köp- och säljrekommendationer för aktier på Stockholmsbörsen.

Varje dag identifierar Investtechs algoritmer de mest optimala trendkanalerna, stöd- och motståndsnivåer och kursformationer som ritas in i kursdiagrammen på kort- medellång- och långsiktig investeringshorisont. Med stora dataset som växer dag för dag har Investtech forskat på utvecklingen av köp- och säljsignaler från dessa tekniska indikatorer och har därmed omfattande statistik för t.ex. trender.

Stigande och fallande trendkanaler – centrala tekniska indikatorer

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du överväga att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtechs forskning visar att aktier i stigande trendkanaler på Stockholmsbörsen tenderat följas av meravkastning mot börssnittet, medan aktier i fallande trendkanaler tenderat underprestera. Forskningen visar också att trendsignalernas signifikans beror av vilket tidsperspektiv som betraktas. Trendkanaler på kort och medellång sikt, som baseras på kursdata på 5 månader respektive 1,5 års sikt har gett signifikanta signaler.

Diagrammet visar att aktier i stigande trendkanaler (blått diagram) på Investtechs medellångsiktiga kursgraf tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier i fallande trendkanaler (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Diagrammet visar en relativ utveckling i förhållande till jämförelseindex under samma period. Läs mer om stigande och fallande trendkanaler här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -