Tillfälliga utmaningar för Addnode?

Aktieanalys Efter förra veckans vinstvarning försvann en tredjedel av Addnodes börsvärde på bara en timme. Att köpa fallande knivar i bolag med eventuellt långsiktiga utmaningar är riskabelt. Är det ännu för tidigt att köpa Addnode?

Förra veckan informerade Addnode att bolagets resultat för andra kvartalet blir svagare än väntat. Anledningen till det svagare resultat förklaras av en lägre efterfrågan från kunder inom byggindustrin, längre säljcykler och en lägre andel flerårsavtal. Aktien straffades med en nedgång om 35 procent och har fortsatt handlas i nivåerna kring 80 kronor sedan dess. Utifrån marknadens reaktion får det tolkas som att vinstvarningen kom som en chock.

Förutom att vinstvarningen var oväntad skapar denna typ av händelser ofta osäkerhet, vilket aktiemarknaden avskyr. Bolagsvärdering handlar till stor del om att estimera framtida vinster och vid en stor osäkerhet är det är det än mer komplext. Att bedöma de externa utmaningarnas långvarighet är dessutom ofta vanskligt, vilket gör att många investerare väljer ett sälja. Förutom osäkerheten, finns det flertalet professionella investerare som av legala skäl, kopplat till exempelvis volatilitet, måste sälja.

Börsen är dock ofta kortsiktig och kvartalsfokuserad, vilket kan skapa långsiktiga möjligheter som investerare. Det mest uppenbara exemplet i modern tid är Apples vinstvarning i slutet på 2018. Medan experterna bestämt sig för att Apples ekosystem var dött, förklarade bolaget att försäljningen av Iphones tillfälligt var svagare på grund av Kinas ekonomi och handelskriget mellan USA och Kina.

Nästan fem år senare har aktien fyrfaldigats, mätt i dollar, exklusive utdelningar och de årliga återköpen om cirka tre procent. Självklart finns det flertalet fall där en vinstvarning som förklaras av tillfälliga utmaningar visat sig vara betydligt värre än befarat. Föra att bedöma möjligheterna framåt är det rimligt att se till vinsthistoriken och hur bolaget skapat aktieägarvärde.

Addnode - kurstutveckling 10 år

Addnode har en lång och imponerande historik på börsen. Bolaget grundades i strax efter IT-bubblan och var vid start ett dotterbolag till Bonnierkoncernen och hette då Adera. Under 2002 gjordes tre förvärv och året efter bytte bolaget namn till Addnode och var nu en noterad IT-koncern.

Idag delas Addnode in i tre affärsben: Design Management, Product Lifecycle Management och Process management. Totalt består dessa tre affärsben av 20 olika bolag i fyra världsdelar. Design Management är det största segmentet både sätt till omsättning och bidrag till EBITA (Resultat för räntor, skatt och avskrivningar). För helåret 2022 var relationen likt nedan som visar siffrorna för första kvartalet i år.

Kategori Försäljning Q1 Procent av EBITA Q1
Design Management 61% 59%
Product Lifecycle Management  22% 12%
Process Management  17% 29%

Källa: Addnode

Senaste tio åren har Addnode haft en fenomenal utveckling på börsen vilket är en reflektion av bolagets förmåga att konsekvent växa EBITA varje år samtidigt som kassaflödet varit positivt nästan samtliga år. Inklusive utdelningar är aktien en så kallad Tenbagger (10x), trots senaste veckans nedgång.

Källa: Addnode

I första kvartalet rapporterade Addnode en nettoomsättning om nästan 2 miljarder kronor (1 326), vilket innebar en organisk tillväxt om 22 procent (19 procent ex. valuta). Samtidigt ökade EBITA till 202 (180) miljoner kronor, vilket innebär en EBITA-marginal om 10,2 procent (13,6).

Kategori Tillväxt org. Ex valuta Q1 Ebita-marginal Q1
Design Management 25% 10,80%
Product Lifecycle Management 13% 6%
Process Management  10% 19,10%

Källa: Addnode

Den största bidraget till omsättningen och EBITA var tillväxten i Design Management där den organiska tillväxten var hela 25 procent. Inom Design Management finns bolagen Symetri och Microdesk, som båda erbjuder digitala tjänster för bland annat planering, design, konstruktion och byggnation. Produkterna används av bland annat arkitekter, konstruktörer och fastighetsförvaltare.

Något oroande är att det just inom Design Management som efterfrågan i andra kvartalet varit svagare. Att byggindustrin visar på en svagare efterfrågan är inte särskilt förvånande. I telefonkonferensen för första kvartalet (slutet på april) menade dock VD Johan Andersson att de ännu inte sett någon lägre efterfrågan inom segmentet vilket såklart väcker frågor kring visibiliteten framåt. Då ska det även tilläggas att 70 procent av bolagets intäkter är av återkommande karaktär. EBITA i andra kvartalet förväntas uppgå till cirka 100 miljoner kronor (154), vilket är betydligt lägre än andra kvartalet i fjol. Är det tillfälligt på kvartalsbasis är det relativt små belopp i sammanhanget.

Addnode 2023E  2024E 2025E
Nettoomsättning 7 200 8 200 8 700
Ebita 650 800 900
Ebitamarginal 9% 10% 10,50%
EPS, justerad 3,55 4,4 5
P/E 28 21 18
EV/EBITA 17 14 12

Källa: Factset

Aktien handlas nu kring 80 kronor och är ner nästan 40 procent sedan toppen i våras. Förutom osäkerheten och specifika flöden bör den tidigare höga värderingen förklara det kraftiga fallet. De få analytiker som täcker bolaget förväntar sig att bolaget fortsätter att växa likt historiken och att vinsten växer med 25 procent.

Aktien handlas idag 21 gånger vinsten för nästa års förväntade vinst och EV/EBITA på 14x. Per utången av första kvartalet var nettoskulden 400 miljoner kronor, vilket ger en skuldsättningsgrad om 18 procent i relation till egna kapitalet.

Precis dagarna innan marknaden informerades om vinstvarningen för andra kvartalet hade bolaget fått en utökad kreditram från 1 till 2,6 miljarder kronor. Det indikerar på ledningens vilja att fortsätta förvärvsresan framöver.

Aktien handlas inte på låga multiplar trots nedgången. Det finns risker för nedjusteringar på estimaten kommande tid, dock kan framtida förvärv ge stöd åt andra hållet. Exempelvis handlas förvärvsbolaget Indutrade, också med bra historik, till P/e 24 och EV/EBITA på 20 på nästa års estimat.

Kommande period lär det fortsatt vara en osäkerhet vilket lär synas i aktien. Förhoppningsvis får investerare bättre klarhet i utsikterna nästa vecka i samband med rapporten för andra kvartalet. Ledningen och stora delar av styrelsen sitter med en hel del aktier. Att delar av styrelsen helt saknar, eller har ett fåtal aktier får anses vara ett underbetyg och förhoppningsvis något som förändras när rapporten för andra kvartalet har offentliggjorts för marknaden.

Risken framåt, innan klarheter i efterfrågan framåt tydliggörs i andra kvartalet, är hög. Vågar man dock som investerare titta på den långsiktiga historiken och samtidigt har en lång placeringshorisont bör detta vara ett bra tillfälle att köpa aktien.

Stora delar av byggindustrin har för tillfället utmaningar. Men en hög andel återkommande intäkter, en ledning med bra historik och rätt strukturella trender i form av digitalisering i annars trögrörliga branscher, bör ge bra långsiktigt stöd för resultat. För den något mindre riskvillige, är det klokt att minst vänta till nästa vecka när rapporten för andra kvartalet släpps och förhoppningsvis skapar bättre klarhet i utmaningarna.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Addnode Group B Köp 80,15 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -