Håller historiska mönstret för NCAB?

Aktieanalys Efter rapporten för andra kvartalet valde aktiemarknaden att straffa NCAB med en kraftig nedgång. Efter bolagets första kapitalmarknadsdag är det svårt att inte imponeras av bolagsbygget med en tydlig vinsthistorik, spännande tillväxtmöjligheter och en nu rimligare värdering.

Såväl kvartalssiffror som kursrörelser har varit volatila bland vissa börsbolag under året. NCAB är inget undantag, trots att det i första kvartalet rapporterades en nästan fördubblad vinst på årsbasis. Aktien belönades då med en uppgång om drygt 10 procent. I senaste rapporten för årets andra kvartal var vinsttillväxten istället negativ på årsbasis och aktien straffades med en nedgång över 10 procent.  

Med siktet på en längre historik ser det dock inte lika dramatiskt ut, i alla fall inte när det gäller vinsten eller kassaflödet, två parametrar som tenderar att driva aktiers värde över tid. Sedan börsnoteringen sommaren 2018 har aktien dessutom klättrat över 700 procent.  

Källa: Bolaget

NCAB har haft en konsekvent vinsttillväxt sedan noteringen 2018 med ett undantag under pandemiåret 2020. När det i början av pandemin blev totalstopp i leveranskedjorna fick bolaget stora utmaningar. Sedan dess kan vi konstatera att pandemins konsekvenser i övrigt gynnat NCAB. Sedan år 2017 har vinsten nästan tiofaldigats, vilket förklaras både av organisk och förvärvad tillväxt.

Källa: Bolaget

Under samma period har även kassaflödet växt konsekvent och tjugofaldigats sedan 2017. Även denna utveckling kan delvis förklaras genom förvärv, men med sitt starka kassaflöde har majoriteten av förvärven finansierats ur egen kassa.  

NCAB:s kundvärde är uppenbartBolaget är en fullserviceaktör inom mönsterkort, det som senare blir ett kretskort när de elektroniska komponenterna är installerade. Även om mönsterkortet står för en liten del av den totala kostnaden för en elektronisk produkt, är den kostsam att byta ut då hela kretskortets komponenter är kopplade på mönsterkortet.

Bolaget har dessutom riktat in sig mot slutkunder som har avancerade tekniska produkter, där kvalitetsaspekten är mer avgörande och beroendet av konsumenten är låg. Slutkunderna finns i bland annat försvarsindustri, medicinteknik och transport. Utan egna fabriker är affärsmodellen dessutom kapitallätt.

I början av veckan höll bolaget sin första kapitalmarknadsdag där investerare fick inblick i verksamheten. I samband med kapitalmarknadsdagen upprepades dessutom de finansiella målen. Bland annat säger målen att bolaget år 2026 ska uppnå en nettoomsättning om 8 miljarder kronor och ett EBITA-resultat om 1 miljard.

Det kan ställas mot siffrorna som presenterades efter andra kvartalet. På rullande tolv månader levererade NCAB en nettoomsättning om 4,4 miljarder kronor och ett EBITA-resultat på nästan 700 miljoner.

Det innebär att bolaget fram till 2026 nästan ska dubbla nettoomsättningen och växa EBITA cirka 50 procent. Med majoriteten av förvärven finansierade via egna kassaflöden är skuldsättningen ännu inte på några höga nivåer i relation till resultatet. En fragmenterad marknad och en relativt låg belåning skapar bra förutsättningar för framtida förvärv.

NCAB 2022A 2023E 2024E 2025E
Nettoomsättning, MSEK 4 227 4 044 4 776 5 253
EBITA-marginal 14,20% 15,90% 15,20% 15,20%
EBITA, MSEK 591 652 693 763
Vinst per aktie, SEK 2,23 2,42 2,67 2,97
P/E 29 26 23 21
EV/EBITA 20 18 17 16
Källa: Factset        

 

I Factset finns idag estimat från tre analytiker. Aktien värderas till 23 gånger vinsten för nästa års förväntade vinst. Det är lägre än exempelvis Mycronic (avancerad produktionsutrustning), men högre än båda kontraktstillverkarna Note och Hanza som senaste månaderna fallit tillbaka på börsen. I estimaten ligger inga framtida förvärv och håller bolaget ambitionen för 2026 kommer prestationen vara bättre än analytikernas förväntningar.

En tydlig risk när det gäller NCAB är beroendet av Kina och eskalering av konflikter i regionen, både väpnade och politiska. Att industrisiffrorna från båda USA och Europa kommit in något svalare senaste perioden bör också ge genomslag i NCAB siffror kommande period.

Under året har NCAB rapporterat en nedgång i orderingången. Det förklaras delvis av ett förändrat kundbeteende nu när logistikkedjorna fungerar och leveranstiderna kortare. Dessutom är beläggningen i fabrikerna Asien lägre än tidigare, vilket resulterat i kortare ledtider än innan pandemin. Den lägre orderingången kan dock skvallra om mer normaliserade vinstnivåer kommande period. Läs gärna mer på ämnet här.

Med en historik präglad av bra kassaflöden och konsekvent vinsttillväxt i kombination med en kapitallätt affärsmodell finns det mycket att gilla med NCAB. Det gedigna intrycket på kapitalmarknadsdagen från flertalet funktioner försämrar inte intrycket av bolaget.

Årets vinstutveckling lär rimligtvis vara något svagare än tidigare och aktiens utveckling senaste månaderna tror vi skapar möjligheter för investeraren som är beredd att blicka några år framåt. Dock ska man vara beredd på kraftiga slag i aktien.  

Vi behåller vår köprekommendation från i våras.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
NCAB Group Köp 62,85 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -