Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs analyser visar på köpsignaler i två aktier. Samtidigt varnas det för en aktie.

Stockholmsbörsen (OMXSPI) öppnade veckan med en uppgång på 0,53 procent och stängde på 810 punkter.

Efter en längre horisontell utveckling präglas nu trendbilden av en fallande trendkanal i kursdiagrammet på medellång sikt. Kursen har rekylerat tillbaka efter ett möjligt falskt brott på en rektangelformation (REC). Kursen har brutit ned genom stödnivån vid cirka 827 punkter som testats flera tillfällen under sommaren och ombildats till en motståndsnivå. Närmaste stödnivå återfinns vid cirka 795 punkter och ett etablerat brott på en av dessa nivåer kommer att signalera den framtida riktning.

Investtechs korta Hausseindex står idag i 32 på kort sikt. Indexet går mellan 0 och 100 och är en optimistindikator som visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som haft köpsignal som sista signal. Ett värde mellan cirka 45-55 indikerar jämvikt mellan pessimister och optimister. På lång sikt står indexet också i 30. Vi har därmed en övervikt av pessimister på såväl kort- som lång sikt.

Investtechs insiderbarometer visar antalet köp- och sälj transaktioner som har genomförts av insynspersoner i börsens bolag. Den senaste månaden har det registrerats 533 köp och 97 försäljningar, vilket motsvarar en köpandel på 85 procent. Köpandelen på årsbasis är 83 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel statistiskt överpresterar mot marknaden.

OMXSPI är samlat sett svagt negativ på medellång sikt (1-6 månader). Vi rekommenderar långsiktiga investerare att alltid vara investerade på marknaden.

 

 

En aktie som ser tekniskt och kvantitativt stark ut är Lindab International som erbjuder produkter och lösningar inom ventilation, plåtslageri och bygg.

Aktiekursen utvecklas i en stigande trendkanal som ett resultat av att investerarna är optimistiska och är villiga till att betala högre kurser. Stigande trendkanaler är en teknisk indikator som historiskt har varit en bra köpsignal som indikerar ytterligare kursuppgång enligt Investtechs forskningsresultat.

Tidigare i år har Investtechs algoritmer identifierat en köpsignal från en omvänd huvudskuldra-formation (IHS, grön pil) som signalerar en fortsatt uppgång. Aktien har dock en möjlig huvudskuldra-formation (HS) under utveckling. Etablerat genombrott under cirka 142 kronor, identifierar en ny säljsignal.

Kursen återfinns just nu mellan stödet vid cirka 158 kronor och motståndet vid cirka 172 kronor och etablerat brott på en av dessa nivåer kommer att signalera om framtida riktning.

Lindab International är maximalt positiv på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.  

 

Medicinteknikbolaget Bonesupport ser tekniskt stark ut. Kursen utvecklas i en stigande trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt. Det är ett resultat av att investerare över en längre period har valt att betala högre kurser för att köpa in sig i bolaget. Stigande trender är kanske den viktigaste tekniska indikatorn som även ger goda utsikter till fortsatt uppgång enligt Investtechs forskningsresultat.

Kursen återfinns mellan stödet vid cirka 119 kronor och motståndet vid cirka 147 kronor och ett etablerat brott på en av dessa nivåer kommer att signalera den framtida riktning.

Bonesupport är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Bioteknikbolaget Biotage utvecklas i en fallande trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt. Investerare har sålt aktier till lägre kurser över en längre period och det indikerar en växande pessimism.

I starten av året identifierades inte mindre än två säljsignaler från rektangel-formationer (REC). Dessa bekräftar att pessimismen hos investerarna varit stigande och att kursen ska fortsätter i trendriktningen.

I starten av september i år bröt kursen ned genom sista stödet i kursdiagrammet. Ytterligare nedgång indikeras och vid reaktioner upp har kursen motstånd vid cirka 117 kronor. RSI-värdet är under 30 efter den senaste tidens fall. Aktien har därmed ett starkt negativt momentum och även det indikerar en ytterligare nedgång.

Biotage är negativ på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt negativ på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

Analysföretaget Investtechs metod

Investtech har sedan 1997 utvecklat algoritmer för teknisk analys av aktier och identifiering av köp- och säljsignaler och erbjuder dagligen uppdaterade köp- och säljrekommendationer för aktier på Stockholmsbörsen.

Varje dag identifierar Investtechs algoritmer de mest optimala trendkanalerna, stöd- och motståndsnivåer och kursformationer som ritas in i kursdiagrammen på kort- medellång- och långsiktig investeringshorisont. Med stora dataset som växer dag för dag har Investtech forskat på utvecklingen av köp- och säljsignaler från dessa tekniska indikatorer och har därmed omfattande statistik för t.ex. trender.

 

Stigande och fallande trendkanaler – centrala tekniska indikatorer

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du överväga att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtechs forskning visar att aktier i stigande trendkanaler på Stockholmsbörsen tenderat följas av meravkastning mot börssnittet, medan aktier i fallande trendkanaler tenderat underprestera. Forskningen visar också att trendsignalernas signifikans beror av vilket tidsperspektiv som betraktas. Trendkanaler på kort och medellång sikt, som baseras på kursdata på 5 månader respektive 1,5 års sikt har gett signifikanta signaler.

Diagrammet visar att aktier i stigande trendkanaler (blått diagram) på Investtechs medellångsiktiga kursgraf tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier i fallande trendkanaler (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Diagrammet visar en relativ utveckling i förhållande till jämförelseindex under samma period. Läs mer om stigande och fallande trendkanaler här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -