Köpläge i rabatterad trädgårdsförvärvare?

Aktieanalys Green Landscaping har haft en bra resa på börsen sedan debuten 2018. Placera tror att aktien kan vara ett klipp på nuvarande nivåer.

Trädgårdsbolaget Green Landscaping Group bildades 2009 i samband med att ISS Landscaping, Jungs, Mark & Trädgårdsanläggare Sjunnesson och Qbikum slogs ihop. Det sammansatta bolaget adderade sedan ett flertal bolag till gruppen, bland annat Jacksons Trädvård och GML Sport.  

2015 påbörjades en förändring av strategin. Bland annat infördes en styrningsprocess som påminner om konglomeratet Danahers “Policy Deployment”. Danaher var en av de första i Nordamerika att implementera den japanska affärsfilosofin kaizen som innebär att man ständigt gör förbättringar i verksamheten. 

Under Green Landscapings paraply finns det olika typer av tjänstebolag. Det handlar framförallt om skötsel av parker och utemiljöer. Andra tjänster som erbjuds är exempelvis snöskottning. Baserat på rullande tolv månader uppgår försäljningen till 5,5 miljarder kronor samtidigt som rörelsemarginalen överstiger 8 procent. Börsvärdet ligger idag på 4 miljarder kronor och sedan årsskiftet är aktien upp nästan 10 procent. 

Bolaget är verksamt inom Sverige, Finland, Norge, Litauen och sedan juni även i Tyskland. Idag står Sverige och Norge för den största delen av försäljningen. 

Green Landscaping delar upp sin verksamhet i tre olika områden. Grönskötselsegmentet, som står för runt halva försäljningen, erbjuder ett brett utbud av underhållstjänster av grönytor. Bland tjänsterna finns lövupptagning, plantering och gräsklippning. Grönskötselområdet karaktäriseras av indexerade (priserna justeras med inflationen) flerårskontrakt på 3-5 år som kan förlängas ytterligare några år. Kunderna är framförallt kommuner, landsting och fastighetsförvaltare. 

Det näst största området går under namnet Finplanering och anläggning. Här erbjuds tjänster för hela kedjan. Från att designa tills att den nya utemiljön (exempelvis parken) är färdig. Cirka 30 procent av omsättningen kommer härifrån. 

Resterande del av Green Landscapings omsättning kommer från Väg- och vintertjänster. Här utförs snöröjning och halkbekämpning av bland annat gator, vägar och parkeringsytor. Sandupptagning efter vintern ingår även i området. Affärsmodellen påminner om Grönkötselsegmentets, det vill säga kontrakt. 

Indexeringen av kontrakt och nyvunna avtal har varit motorn till en boostad organisk tillväxt den senaste perioden. Det är rimligt att anta att indexeringseffekten inte kommer fortsätta ge lika stark vind i seglet framöver. Historiskt har den organiska tillväxten taktat på cirka 4 procent. 

Gruppen har som mål att genom både förvärv och organisk tillväxt öka försäljningen med 10 procent årligen. Rörelsemarginalen (ebita) ska överstiga 8 procent. Samtidigt ska nettoskulden i förhållande till ebitda långsiktigt inte överstiga 2,5. I framtiden kommer bolaget börja ge aktieägarna kupong men idag återinvesteras hela kassaflödet, vilket Placera tycker är bra. 

För ungefär fem år sedan låg rörelsemarginalen på låga ensiffriga tal (runt 1,5 till 3 procent). Det är först under de senaste åren som marginalerna expanderat till de man har som mål att nå. Här har ledningen och dotterbolagen gjort ett riktigt hästjobb. Exempelvis har man skyfflat ut olönsamma kontrakt, utvecklat en bättre upphandlingsprocess och gjort verksamheten mer produktiv. 

Marknaden som Green Landscaping verkar på är mycket fragmenterad. Tidigare hade bolaget en centraliserad strategi där man fokuserade på att få ut synergier, denna strategi har man nu övergett. Nu är det decentralisering som gäller. Dock uppmuntras samarbeten mellan dotterbolagen men detta sker på deras egna initiativ. Totalt sett finns det ungefär 50 dotterbolag i koncernen. 

Green Landscapings marknad har historiskt växt med runt fem procent per år och tillväxttakten förväntas fortsätta ligga runt samma siffra. Urbaniseringstrenden är en aspekt som driver tillväxten enligt bolaget. 

I grunden är Green Landscapings marknad motståndskraftig mot konjunkturnedgångar. Man skulle dock kunna argumentera för att den offentliga sektorn möjligen kan skära ner på kostnader som inte är hänförliga till kärnverksamheten (skola etc). Då skulle Green Landscaping kunna påverkas negativt. Segmentet Finplanering och anläggning har en viss exponering mot nybyggnation men på det stora hela tror Placera att inbromsningen i nybyggnation inte kommer påverka bolaget särskilt mycket. 

Placera tror ändå att bolaget kommer kunna stå stabilt i tuffare tider. I dagsläget har Green Landscaping dessutom en välfylld orderbok att beta av. 

Nettoskulden i förhållande till ebitda ligger nu på 2,4 gånger (pro forma). Det är inget oroande med tanke på stabiliteten men gör ändå förvärvsmöjligheterna begränsade. De senaste åren har Green Landscaping varit en intensiv förvärvare med ungefär åtta bolagsköp per år. I år har endast ett förvärv genomförts. 

Ägarlistan går knappast att klaga på. Insynsägandet ligger på över 40 procent. Styrelseledamoten Staffan Salén och investmentbolaget Byggmästare A J Ahlström äger 15 procent av aktierna vardera. VD Johan Nordström äger 6,5 procent av bolaget. 

Man skulle kunna rikta kritik åt att bolaget är för aggressiva i sin utlandsexpansion. Det finns mycket kvar att ta i Norden. Risken ökar generellt sett när man går in i nya geografiska marknader. 

Kassaflödet är inte så bra som det vid en första anblick ser ut. Tar man med amortering av leasingskulder (fordonsflottan) i beräkningen för fritt kassaflöde ser det sämre ut. Resultatmåttet ebita blir därför lite av en skönmålad kassaflödesproxy i Green Landscaping. 

Green 2022A 2023e 2024e
Oms till,% 53 23 4
Ebita marg,% 8,5 8,5 9
Ev/ebita 13 12 10
P/E 16 15 13
Ev/fcf  30 17 15
Källa: Placera/Factset    

 

Baserat på innevarande års prognoser handlas aktien till ev/ebita 12 och 17 gånger kassaflödet. P/e-talet uppgår samtidigt till 15. 

Placera tycker att Green Landscaping verkar inom en intressant nisch. Marknaden är stabil och merparten av intäkterna är av återkommande karaktär. Dessutom är insynsägandet ett stort plus och värderingen inte avskräckande. Köp. 

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Green Landscaping Group Köp 68,60 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -