Dags att släppa in Nibe i värmen

Aktieanalys Efter en häftig omvärdering har värmeteknikbolaget Nibes aktie kommit ned på jorden igen. Ett tillfälle för långsiktiga att köpa?

Det kan gå fort på börsen när flocken byter riktning. Exemplen på det är många och ett av de mer aktuella är värmeteknikbolaget Nibe vars aktie gick från att vara omtyckt till att bli en av de allra största kelgrisarna, innan flocken vände riktning igen och sänkte aktiekursen.

Nu har aktien nästan halverats från toppen vid förra årsskiftet och med en nedgång på närmare 30 procent i år är det bara SBB och Sinch som gått sämre i OMXS30-indexet. Huvudförklaringen hittar man inte i den faktiska omsättnings- och vinstutvecklingen utan i synen på hur denna miljöriktiga aktie ska värderas.

Enklast illustreras det nog av hur p/e-talet för det nästkommande året (rullande 12-månaders vinstprognos) har sett ut de senaste fem åren. Från en nivå kring 20 i början av 2019 rusade multipeln till utmanande höga 70 i slutet av 2021 för att sedan säcka ihop och återgå till nuvarande dryga 23.

Nibes p/e-tal på rullande 12-mån vinstprognos. Källa: Factset

Mer om aktien och värderingen lite senare men först kan det vara på sin plats att titta på varför investerarna blev barnsligt förtjusta i Nibe.

En grundläggande anledning är att det finns få andra bolag som kan kombinera en lika imponerande tillväxthistorik i försäljning och vinster samtidigt som det ligger helt rätt exponerad mot populära jättetrender som energieffektivitet och minskat klimatavtryck. Med sina värmepumpar, element och moderna kaminer har bolaget på organisk väg och via förvärv tagit sig från att vara en lokal småländsk succé i Markaryd till att bli en global koncern på relativt kort tid.

Med en omsättning som i årstakt ligger kring 45 miljarder kronor är Nibe å ena sidan ett storbolag idag, men å andra sidan finns det fortfarande enorma möjligheter kvar att växa. Bolaget uppskattar den totala marknaden till 1 200 miljarder kronor där området Climate Solutions står för den absoluta merparten.

Marknaden är alltjämt fragmenterad vilket öppnar för fler förvärv och bolaget har ett av de mest ambitiösa tillväxtmålen bland etablerade börsbolag. 20 procent lyder tillväxtmålet, varav hälften organisk och hälften förvärvad.

Förvärvsstrategin bygger på att de uppköpta bolagen drivs decentraliserat vilket har varit en stor framgång. Det är en modell som bevarar entreprenörskapet och minskar risken för stora plumpar som sänker hela koncernen.

”När vi köper bolag så är det för att de har ett starkt varumärke och en ledning och anställda som är stolta över sitt företag. Om vi kommer in och klistrar Nibe på bolaget så säger vi att egentligen var ni inte så framgångsrika – då får man noll hjälp medan om man ärligt säger att vi köper er för att ni är starka då får man den hjälp och lojalitet som behövs”, förklarade vd:n Gerteric Lindquist logiken i en intervju för ett decennium sedan när bolaget var betydligt mindre än idag.

Gerteric Lindquist, vd för Nibe

Till 20-procentsmålet finns även ett kompletterande delmål som säger att Nibe ska omsätta 80 miljarder kronor ”helst 2026 och senast 2029”. Det skulle innebära en dubbling från 2022 års utfall.

Rörelsemarginalmålet kan te sig mindre ambitiöst då det lyder "minst 10 procent". Här får man understryka ordet minst eftersom utfallet har varit 12-15 procent de senaste fem åren, med ett genomsnitt på 13,5 procent. Den senaste 12-månadersperioden ligger på 15,4 procent.

Även om man kan klicka i många framgångsboxar i Nibe så saknas det förstås inte hot.

På sistone har vi sett att politiska beslut påverkar aktien rejält eftersom det även väntas påverka kundernas investeringsvilja. Subventioner till gröna omställningsprojekt kan tidvis underblåsa efterfrågan, precis som de kan sätta köplusten på paus om politikerna vacklar och kommer med otydliga regler.

Högre räntor är ett annat hot eftersom det gör det svårare för slutkunden att räkna hem en investering i en effektivare värmepanna. På motsvarande sätt skulle långvarigt låga el- och gaspriser göra kundens inköpskalkyl mindre gynnsam.

En eventuell vd-avgång skulle också kunna bli en humörsänkare. Gerteric Lindquist har passerat 70-strecket, har varit vd sedan 1988 och hans roll som kulturbärare och arkitekt bakom den lyckade expansionen är svår att överskatta.

Inget av de här hoten är dock tillräckligt skrämmande för att få analytikerna som följer bolaget att tro på en operativ inbromsning den närmaste tiden. Omsättningen som spås öka med drygt 20 procent i år fortsätter att stiga med 11-12 procent nästkommande två år och marginalen hålls uppe, enligt snittprognoserna i Factset.

  2021A 2022A 2023E 2024E 2025E
Omsättning, Mkr 30832 40071 48735 54106 60429
Ebitmarginal % 14,5 14,4 15,5 15,4 15,6
Vinst/aktie, sek 1,7 2,16 2,72 3,06 3,51
Utdelning/aktie, sek 0,50 0,65 0,79 0,89 1,02
P/e-tal 83 45 25 22 20
Ev/ebit 63 35 20 18 16
Källa: Factset          

 

Värderingsmässigt närmar sig p/e-talet som sagt 20-strecket och det är en nivå som, även om det är lågt med Nibemått, kräver fortsatt tillväxt. Men tror man på Nibes egna tillväxtmål om 20 procent årligen och 80 miljarder i total omsättning om bara några år, och utgår ifrån bibehållna marginaler, så är det inte en iögonfallande värdering.

Tvärtom så går den att beskriva som rättvisande på gränsen till i underkant givet den utmärkta historiken och de likaledes utmärkta förutsättningarna för långsiktigt hög vinsttillväxt.

Värderingshajpen från 2020 och 2021 baserades på att precis alla stjärnor stod rätt för Nibes aktie: nollräntan, hållbarhetsboomen, heminvesteringar, energipriserna och ett rusande aktieintresse. Den hajpen lär vi inte återse under överskådlig tid men för Nibe som bolag står fortfarande de flesta stjärnor mer rätt än fel under de kommande åren.

Med en sundare värdering har det öppnat sig ett bra långsiktigt köptillfälle i ett kvalitetsbolag som har varit inriktat på hållbarhet långt innan ordet blev en investeringstrend. Köp.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
NIBE Industrier B Köp 69,42 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -