Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs analyser visar på köpsignaler i två aktier. Samtidigt varnas det för en aktie.

Stockholmsbörsen (OMXSPI) stängde ned 0,48 procent under måndagen och slutade på 756 punkter. Investtechs algoritmer har identifierat en fallande trend på medellång sikt där kursen nu har brutit den fallande trendkanalen nedåt på medellång sikt. Det signalerar en starkare nedgångstakt. Stöden vid 778-795 punkter har även brutits vilket gett säljsignaler. Stöd härunder vid 732 punkter. De tidigare stödnivåerna är numer motstånd vid vändning upp.

Investtechs korta Hausseindex står idag i 23 på kort sikt. Indexet går mellan 0 och 100 och är en optimistindikator som visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som haft köpsignal som sista signal. Ett värde mellan cirka 45-55 indikerar jämvikt mellan pessimister och optimister. På lång sikt står indexet i 22. Vi har därmed en fortsatt övervikt av pessimister på såväl kort- som lång sikt.

Investtechs insiderbarometer visar antalet köp- och säljtransaktioner som har genomförts av insynspersoner i börsens bolag. Den senaste månaden har det registrerats 289 köp och 70 försäljningar, vilket motsvarar en köpandel på 81 procent. Köpandelen på årsbasis är 83 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel statistiskt överpresterar mot marknaden. Vi befinner oss i rapportsäsong vilket gör att personer med insyn i börsens bolag inte är tillåtna handla aktier i det egna bolaget. Detta gör att antalet insideraffärer reduceras.

OMXSPI är samlat sett tekniskt negativ på medellång sikt (1-6 månader). Vi rekommenderar långsiktiga investerare att alltid vara investerade på marknaden.

 

Medicinteknikbolaget Getinge presenterade under måndagen sin senaste delårsrapport som marknaden reagerade positivt på. De tekniska utsikterna efter rapporten ser bra ut. Sedan årslägsta i juli i år har investerarna valt att betala högre kurser för att köpa in sig i bolaget. En stigande trendkanal har identifierats på kursdiagrammet för medellång sikt, vilket indikerar ytterligare kursuppgång enligt Investtechs omfattande trendforskning.

Aktiekursen befinner sig i en rektangelformation (REC, blåa linjer) mellan cirka 187 kronor och 208 kronor. Etablerat genombrott på en av dessa nivåer signalerar fortsatt utveckling i samma riktning. Kursen närmar sig motståndet vid cirka 205 kronor, något som kan ge en reaktion ned. Ett brott upp genom 205 kronor kommer emellertid vara en köpsignal. Handelsvolymen i aktien har tidigare varit hög runt kurstoppar och låg runt kursbottnar. Det bekräftar de optimistiska investerarna och den positiva trendbilden.

Getinge B är neutral på Investtechs insideranalys. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Bergman & Beving som är verksamma med varumärken för industri- och byggsektorn och som presenterade delårsrapport i slutet av förra veckan ser tekniskt positiv ut. Det till trots för att aktiekursen har brutit ner genom golvet i en stigande trendkanal som har idientifierats på kursdiagrammet för medellång sikt. Trendbrottet indikerar i första skedet en svagare stigningstakt, eller inledningen av en mer horisontell utveckling.

En köpsignal har dock utlöst i och med att aktiekursen brutit upp genom motståndet vid 152 kronor som därmed har ombildats till en ny stödnivå. Aktiekursen återfinns även i en så kallad rektangelformation (REC, blåa linjer) mellan cirka 144 kronor och 163 kronor. En viktig nivå att följa med på är 163 kronor då en etablering ovanför denna nivå kommer att utlösa nya köpssignaler från både REC-foramtionen och ett möjligt återinträde in i den positiva trendkanalen.

Bergman & Beving B är svagt positiv på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Husqvarna som är kända för bland annat motorsågar och robotgräsklippare ser tekniskt sämre ut efter senaste delårsrapporten som presenterades i slutet av förra veckan. Marknadens reaktioner har gjort att aktiekursen har brutit ned genom golvet i den fallande trendkanalen som Investtechs algoritmer har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt. Trendbrottet signalerar en starkare nedgångstakt och fortsatt negång indikeras enligt Investtechs omfattande trendforskning.

Stödet vid cirka 69.00 kronor testas, vilket borde ge en reaktion uppåt, medan ett brott nedåt genom 69.00 kronor utlöser ännu en säljsignal. En annan negativ faktor är att handelvolymen tidigare har varit låg runt kurstoppar och hög runt kursbottnar. Volymbalansen, alltså förhållandet mellan kursutveckling och handelsvolymen är också negativ för aktien. Det bekräftar den negativa trendbilden med pessimistiska investerare.

Husqvarna B är negativ på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt negativ på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

Analysföretaget Investtechs metod

Investtech har sedan 1997 utvecklat algoritmer för teknisk analys av aktier och identifiering av köp- och säljsignaler och erbjuder dagligen uppdaterade köp- och säljrekommendationer för aktier på Stockholmsbörsen.

Varje dag identifierar Investtechs algoritmer de mest optimala trendkanalerna, stöd- och motståndsnivåer och kursformationer som ritas in i kursdiagrammen på kort- medellång- och långsiktig investeringshorisont. Med stora dataset som växer dag för dag har Investtech forskat på utvecklingen av köp- och säljsignaler från dessa tekniska indikatorer och har därmed omfattande statistik för t.ex. trender. 

Stigande och fallande trendkanaler – centrala tekniska indikatorer

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du överväga att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtechs forskning visar att aktier i stigande trendkanaler på Stockholmsbörsen tenderat följas av meravkastning mot börssnittet, medan aktier i fallande trendkanaler tenderat underprestera. Forskningen visar också att trendsignalernas signifikans beror av vilket tidsperspektiv som betraktas. Trendkanaler på kort och medellång sikt, som baseras på kursdata på 5 månader respektive 1,5 års sikt har gett signifikanta signaler.

Diagrammet visar att aktier i stigande trendkanaler (blått diagram) på Investtechs medellångsiktiga kursgraf tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier i fallande trendkanaler (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Diagrammet visar en relativ utveckling i förhållande till jämförelseindex under samma period. Läs mer om stigande och fallande trendkanaler här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -