Prior Nilssons Sverige Aktiv framgångsrik tack vare storbolagsfokus och aktiv förvaltning

ANNONS Enligt fondveteranen Torgny Prior, som grundade Prior Nilsson tillsammans med PO Nilsson 2002, är anledningen till att Sverige Aktiv gått bra under året en stark kombination av inriktningen mot storbolag, som gått bättre än småbolagen, och en skicklig och aktiv förvaltning.

– Fonden är positionerad med en viss övervikt mot verkstadsbolag, men det balanseras av övervikter inom defensiva sektorer som hälsovård och stabila konsumentaktier. Eftersom fonden är aktivt förvaltad har även urvalet av aktier som vi inte investerar i gjort att fonden har gått bra, det vill säga vi har lyckats undvika en hel del av de bolag som gått ner mest i år, berättar Torgny Prior.

Fonden, som startades 2012, passar dig med en långsiktig placeringshorisont och som tror på svenska aktier och aktiv förvaltning.

– Vi tycker om att investera i stora svenska bolag. Det ger en bra stabilitet i förvaltningen samt att våra kunder vet vilken typ av bolag de får när de investerar i fonden, säger Martin Lindqvist.

Investera i PriorNilsson Sverige Aktiv här

Bäst prestation hittills i år

Idag förvaltar Torgny Prior Sverige Aktiv och hedgefonden Idea, totalt förvaltar bolaget nio olika fonder. Men med en avkastning på runt 12 procent sedan årsskiftet är Sverige Aktiv en av de Sverigefonder som har presterat bäst hittills i år. Under senaste tid har fondens innehav ökat i Nordea, Axfood, SHB, Novo, SEB och Castellum. Dessutom har man köpt in Balder och därför minskat i AstraZeneca, Sandvik, ABB, AAK och Alleima.

– Sverige Aktiv är en attraktiv fond för kunder som vill ha exponering mot stora svenska börsbolag och som vill ha en aktiv förvaltning som över tid givit mycket bra avkastning, samt önskar investera med ett erfaret förvaltarteam som tillsammans har över 40 år förvaltarerfarenhet av svenska aktier, säger Torgny Prior.

Under hela 2023 har det varit mycket fokus på riskerna för en lågkonjunktur kopplad till de stigande räntorna och den höga inflationen. Men hittills har bolagen i många sektorer rapporterat starkare än väntat och även tillväxten för hela ekonomin har överraskat positivt, i synnerhet i USA.

– Dessa risker finns dock kvar och samtidigt har det tillkommit nya geopolitiska risker här på slutet. Men skulle man komma till en situation där någon av dessa geopolitiska risker mildras och man börjar se slutet på räntehöjningarna samtidigt som ekonomin fortsätter i nuvarande goda takt så borde utsikterna för börsen se goda ut, berättar Martin och fortsätter;

– Ser man till fondens relativa avkastning så har de viktigaste positiva bidragen kommit inom hälsovårdssektorn, där Novo Nordisk har bidragit starkt till fondens avkastning under 2023. I övrigt har bidragen kommer från Traton, Volvo, ABB, Atlas Copco och Alfa Laval som samtliga utvecklats starkt under året.

Fondförvaltare Martin Lindqvist och Torgny Prior

Hur planerar ni att förvalta fonden framåt?

– Vi kommer fortsatt att fokusera på att investera i stora bolag som vi kan förstå och som har en beprövad affärsmodell och med samma förvaltarteam sedan 2014, avslutar Torgny Prior och Martin Lindqvist.

Investera i PriorNilsson Sverige Aktiv här

Om PriorNilsson:

Prior Nilsson grundades 2002 av Torgny Prior och PO Nilsson. Bolaget förvaltar i dag nio olika fonder. Torgny Prior förvaltar fonden Sverige Aktiv sedan 2012 och tillsammans med Martin Lindqvist sedan 2014. Torgny har förvaltat mandat inriktade på svenska aktier sedan 80-talet.

Riskinformation:

Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -