Är SUS fortfarande en köpvärd aktie?

Aktier Sedan Placera skrev en köprekommendation på Surgical Science i somras är aktien ner runt 30 procent. Är konkurrenterna och den kinesiska marknaden ett hot?

Det Göteborgsbaserade simuleringsbolaget Surgical Science, som grundades 1999, är verksamt inom två olika affärsområden. Största delen av försäljningen kommer från Nord- och Sydamerika (runt 60 procent). Resterande del kommer från Europa (17 procent), Asien (15 procent). 

Inom Educational Products säljer SUS sina egenutvecklade simulatorer. Till simulatorerna kan även ett service- och supportavtal tecknas, vilket bland annat ger kunderna tillgång till uppgraderingar av mjukvaran. Affärsområdet riktar sig till utbildningskunder, exempelvis universitetssjukhus. Studenter får möjlighet att använda sig av simulatorn för att träna och få en objektiv bedömning av hur bra färdigheter de har. Runt 60 procent av försäljningen kommer från Educational Products. 

Det andra området är Industry/OEM som gynnas av övergången till robotkirurgi. Här licensierar SUS sin mjukvara till olika medicinteknikbolag. Ett konkret exempel är bolagets storkund Intuitive Surgical med sitt da Vinci-system. När en da Vinci-robot säljs med SUS:s simuleringspaket (en extra dator på baksidan av kirurgikonsolen), finns mjukvaran från inbäddad i Intuitives produkt. Idag är Surgical Science mjukvaruleverantör till cirka 15 kunder inom robotkirurgi. Totalt sett finns det just nu drygt 25 robotkirurgiaktörer (de flesta system har ännu inte lanserats på marknaden). 40 procent av intäkterna kommer från segmentet. 

(Kursgraf 1 år)

Sedan Placeras aktieanalys har två kvartalsrapporter släppts. Det var rapporten för det andra kvartalet, den 24:e augusti, som utlöste raset i aktien. Därefter spädde sannolikt Israel-Palestina-konflikten på kursfallet eftersom runt halva personalstyrkan jobbar i Israel. Efter tredje kvartalet, som släpptes den 9:e november, har aktien dock gått starkt. 

I samband med Q2 rapporten som släpptes i somras rasade aktien tvåsiffrigt. Det var inget fel på siffrorna. Gissli Hennermark uttryckte oro för den viktiga kinesiska marknaden i vd-ordet. Inom Educational Products har återhämtningen efter pandemin inte varit så stark som man tidigare trodde på grund av avvaktande kunder. 

Vidare skrev Hennermark följande: “Vår marknadsandel kommer troligen minska över tid och en del mogna kunder kan komma att göra ”enklare” simulering i egen regi”. Att SUS får mer konkurrens och att medicinteknikskunder börjar utveckla sin egna simuleringsmjukvara var några av de risker som fanns i caset. 

Däremot ska man som investerare förhoppningsvis inte ta detta på allt för stort allvar. Gisli lyfter upp att tillväxten i marknaden är stark och att SUS levererar en mer avancerad simulering. Dessutom anser man att med hjälp av stordriftsfördelar och en allt bättre R&D-organisation ökar försprånget från konkurrenter.  

Gladare miner var det när siffrorna för tredje kvartalet släpptes. I samband med rapporten gick aktien upp runt 10 procent.

I rapporten uppgick försäljningen till 210 miljoner kronor vilket motsvarar en tillväxt på 3 procent. Försäljningen inom Educational Products minskade med 9 procent. Förklaringen är ovanligt tuffa jämförelsetal (intäkter från en stor amerikanska sjukhuskedja i fjol) och att den kinesiska marknaden fortfarande går trögt. Rensar man för anledningarna ovan så uppvisar dock samtliga marknader inom segmentet tillväxt. Dessutom finns det tecken på att den kinesiska marknaden börjar återhämta sig vilket aktiemarknaden tog fasta på. 

Industry/OEM-segmentet, som har höga marginaler, utvecklades fortsatt starkt. Omsättningen växte med hela 26 procent där licensintäkter från robotkirurgi-kunder agerade draglok. 

SUS rider på starka trender och det finns således mycket som talar för en ljus framtid för bolaget. Däremot finns det risker kopplat till en mindre marknadsandel på lång sikt och det är väldigt svårt att sia om hur detta kommer utvecklas de kommande decenniet. Det är viktigt att SUS lyckas behålla sitt teknikledarskap. I det korta perspektivet är den kinesiska marknaden fortsatt ett orosmoln. Därutöver är en allmänt svagare konjunktur en kortsiktig risk. 

Bolaget har en mycket robust balansräkning där kassan nu uppgår till 605 miljoner kronor. När tillfälle ges kommer förmodligen SUS fortsätta sin förvärvsresa. Man är även på god väg att nå sina finansiella mål för 2026. 

SUS 2022A 2023E 2024E
Oms till,% 118 15 17
Ebit marg,% 20 24 28
Fcf yield,% 1 2,5 3,2
P/e 44 41 32

 

Baserat på innevarande års prognoser handlas aktien nu till p/e 41. Under 2024 väntas multipeln falla till 32. 

Placera tycker att SUS passar in i den långsiktiga portföljen trots att värderingen fortfarande är hög. Placera upprepar sitt köpråd även om vi tycker osäkerheten har ökat. 

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Surgical Science Sweden Köp 164,70 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -