Skanska: Dolda värden ger trygghet

Kommentar Skanska har återhämtat kursraset på rapportdagen i november. Både kassaflödet och resultatet har tagit stryk samtidigt som orderingången minskade på årsbasis. Det mesta talar nu emot byggbolaget.

Kritiken kring Skanska som investering handlar ofta om att delar av verksamheten binder kapital samtidigt som en del förlusttyngda projekt pressar marginaler. Skanska är idag ett av världens största byggbolag och delas in i fyra divisioner. Majoriteten av intäkterna och resultatet kommer från byggverksamheten. Övriga divisioner består av bostadsutveckling, kommersiell fastighetsutveckling och förvaltningsfastigheter.

När nuvarande vd Anders Danielsson tillträdde år 2018 hade Skanska haft utmaningar med förlusttyngda projekt i både Polen och USA. Samma år var rörelsemarginalen i byggverksamheten 0,7 procent och resultatet 4 miljarder kronor. Prioriteten var nu lönsamhet framför volym.

För helåret 2022 levererade Skanska ett resultat på 10 miljarder kronor, vilket innebar mer än en dubblering av resultat sedan Danielssons tillträde. Trots senaste tidens utmaningar var resultatet på rullande tolv månader vid utgången av september nästan 7 miljarder kronor. Även det väsentligt högre än år 2018.

Nu står bolaget inför nästa stora utmaning när inflation och räntor utmanar intjäningsförmågan. I tredje kvartalet tog bolaget nedskrivningar inom projektutveckling och bostadsutveckling, vilket gör att resultatet minskar kraftigt på årsbasis. Även kassaflödet försämrades på grund av färre försäljningar inom Kommersiell fastighetsutveckling.

När inflationen och räntorna skenat och resulterat i en sval transaktionsmarknad blir vikten av tillgångar och likviditet allt högre.

Skanska hade vid utgången av september en nettokassa på 5 miljarder kronor. Under bolagets kapitalmarknadsdag i mitten på november poängterade bolagets finanschef Magnus Persson att tillgången till likviditet är viktigare än nettoskuldsättningen.

Per utgången av tredje kvartalet hade Skanska en tillgänglig likviditet om 16 miljarder kronor. Sedan dess har bolaget omförhandlat en kreditram och emitterat en obligation, vilket resulterat i en totalt tillgänglig likviditet om cirka 22 miljarder kronor. Den tillgängliga likviditeten skapar en flexibilitet vid fortsatt svåra marknadsförhållanden som helst inte bara ska ridas ut, utan även utnyttjas.

Källa: Skanska kvartalsrapport 3, 2023

Exkluderas nettokassan och byggverksamheten uppgick Skanskas redovisade tillgångar vid utgången av september till 77 miljarder kronor.

En byggverksamhet ges sällan höga multiplar av aktiemarknaden. Men med ett resultat om 7 miljarder kronor i byggverksamheten och vinstmultipel om 5x blir teoretiska värdet på byggverksamheten 35 miljarder. Om nettokassan hänförs till byggrörelsen och vi adderar de redovisade tillgångarna blir det totala teoretiska värdet 112 miljarder kronor. Det kan ställas mot börsvärdet på drygt 71 miljarder kronor.

Att aktiemarknaden inte följer teorin är kanske självklart. I detta fall förklaras det lägre börsvärdet sannolikt av att aktiemarknaden är skeptisk till uthålligheten i byggverksamhetens marginal och bolagets redovisade värden på tillgångssidan.

Skanska har en historik av projektnedskrivningar, vilket dessutom präglade senaste kvartalet. Att utesluta dessa nedskrivningar framöver är naivt och något aktieägarna får acceptera. Det finns dock exempel på lyckade projekt som också skvallrar om en försiktig värdering av tillgångarna på balansräkningen.

I slutet på 2020 sålde Skanska sitt ägande i Elizabeth River Crossings (Motoväg/Tunnel) i USA för 5,4 miljarder kronor. I årsredovisningen för 2019 var Skanskas del av projektet upptaget till ett värde om 1,25 miljarder kronor.

Efter uppgången i november handlas aktien nu strax över 170 kronor. På rullande 12 månader rapporterades ett resultat per aktie om 16 kronor, vilket ger ett P/e-tal strax över 10 på det historiska resultatet. Enligt estimaten i Factset förväntar sig analytikerna ett resultat per aktie om 14 kronor nästa år, vilket innebär ett lägre resultat och högre vinstmultipel för nästa år.

I nuläget talar det mesta emot skanskas operativa utveckling. Trösten för aktieägarna är att börsen är framåtblickande samtidigt som aktiemarknaden letar signaler på dämpad inflation och räntetoppar. Bolagets geografiska bredd i kundstocken skapar en stabilitet i intjäningen men innebär att bolaget sannolikt alltid kommer att ha utmaningar i någon region.

En eventuellt kommande sektorrotation bort från vikande vinster i verkstadsindustrin och in i bolag med potential när räntor blir lägre och transaktionsmarknaden mjuknar lär inte missgynna Skanska-aktien.

Som ett av världens största byggbolag med dolda tillgångar och bra likviditet känns riskerna som investerare hanterbara. För att tjäna pengar på aktien krävs det sannolikt en lång tidshorisont och att, precis som Skanska, rida ut nuvarande makroklimat för att förhoppningsvis skörda i bättre tider.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -