Vad döljer sig bakom fasaden?

Aktieanalys Förvärvsbolaget Fasadgruppen har tidigare visat väldigt stark tillväxt. Nu har tillväxten saktat in och aktien är pressad. Ska investerare plocka upp den fallande kniven?

Fasadgruppen bildades 2016 i samband med att två fasadföretag slogs ihop. Fram till idag har gruppen vuxit snabbt och idag finns över 50 dotterbolag i koncernen. Det äldsta dotterbolaget är Ahlins Plåt som grundades 1909. Redan 2019 började Fasadgruppen expandera i Norden. 

Bolaget gjorde börsdebut i slutet av 2020 och handlades upp rejält under sitt första år på börsen. Aktien har sedan haft en svag utveckling och i år har aktien halverats. Börsvärdet uppgår till 2,6 miljarder kronor. 

Fasadgruppen har dotterbolag inom ett flertal olika branscher. Det som är den gemensamma nämnaren är att de arbetar med fastighetens yttre skal. I gruppen finns bolag verksamt inom bland annat putsning, byggnadsställningar, murning, fönster- och balkongbyten. 

De huvudsakliga kunderna är fastighetsägare, byggbolag, fastighetsförvaltare, bostadsrättsföreningar och offentlig sektor. Runt 60 procent av omsättningen kommer från Sverige. Norge och Danmark står för ungefär 20 procent vardera. Någon procent kommer från Finland. 

Genom att bilda en grupp av bolag kan, enligt Fasadgruppen, synergier via korsförsäljning och centraliserade inköp uppnås. 

Enligt Fasadgruppen är urbanisering, åldrande fastighetsbestånd och ökade krav på energiprestanda i fastigheter några drivkrafter till marknadstillväxt. 

I det senaste kvartalet ökade den översta raden med fyra procent. Organiskt minskade försäljningen med två procent så det är främst förvärv men även valutamedvind som bidrar till den totala försäljningsökningen. Norge och Finland växer fortfarande organiskt medan Sverige och Danmark har det tuffare. Extra besvärligt hade verksamheten i Stockholmsområdet, som utgör runt 20 procent av försäljningen. Där hårdnade konkurrensen betydligt. Anledningen är främst att nybyggnationsföretag letat sig in på den mer stabila renoveringsmarknaden. Enligt Fasadgruppen kommer runt 70 procent av försäljningen från renoveringssegmentet. 

Den hårda konkurrensen, som leder till prispress, är en av de största orsakerna till att rörelsemarginalen minskade från 11 till 9 procent. En annan anledning är sämre utveckling för den del av gruppen som arbetar inom nyproduktion. 

På lång sikt är målet att öka översta raden med 15 procent årligen genom både förvärv och organisk tillväxt. Samtidigt ska rörelsemarginalen ligga på över 10 procent. Nettoskuld i förhållande till ebitda ska inte överstiga 2,5 men man kan under kortare perioder gå över gränsen.  

I dagsläget ligger nettoskulden i förhållande till ebitda på 2,5 vilket gör förvärvsutrymmet begränsat. Notera att i nettoskulden ingår inte tilläggsköpeskillingar om ett värde på 207 miljoner kronor. Nu när det är tuffare tider kommer sannolikt inte alla dessa betalas ut. 

Största ägaren i Fasadgruppen är amerikanska Capital Group med 13 procent av aktierna. Därefter kommer familjen Bergström (Connecting Capital) med 10 procent av bolaget. Andra större ägare är styrelseledamöterna Tomas Georgiadis och Mats Karlsson. Martin Jacobsson, som gick från vice vd till vd i somras, äger aktier om ett värde på 27 miljoner kronor. Under den senaste tiden har det skett en del insynsköp. 

Risken är att Fasadgruppen kommer att påverkas ännu mer av en försämrad konjunktur och i samband med detta blir skuldsättningen en större börda. Efterfrågemässigt finns det dock aspekter som talar för att bolaget bör klara sig hyfsat i sämre tider. Bland annat kommer stor del av försäljningen från renovering, och inom bostadsrättsförenings-segmentet är kunderna äldre föreningar med generellt sett bättre ekonomi. Dessutom har Fasadgruppen en ganska flexibel kostnadsstruktur. Å andra sidan kan sannolikt många renoveringsarbeten skjutas upp tills tiderna blir bättre. 

Fasadgruppen 2022A 2023E 2024E
Oms till,% 70 12 2
Ebita marg,% 9,5 9 9
Ev/ebita 15 9 9
P/e 18 11 9

 

Baserat på innevarande års prognoser handlas aktien till p/e 11 och ev/ebita 9. I jämförelse med balkongtillverkaren Balco handlas Fasadgruppen till en rabatt. 

Sett till värdering är aktien billig men frågan är om det räcker för att motivera ett köp? Placera oroar sig för en sur cocktail där efterfrågan viker ännu mer och skuldsättningen blir problematisk. Vi avvaktar även om aktien skulle kunna vara intressant som ett lite spekulativt köp. 

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Fasadgruppen Group Neutral 54,60 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -