Lugnande signaler från bjässarna

Rapportkommentar Torsdagens rapporter från Atlas Copco och Sandvik rätade ut en del frågetecken kring efterfrågeläget och hur stryktåliga marginalerna är. Om det här är lågkonjunktur, då kan aktieägarna sova riktigt gott.

Med börsvärden på 800 respektive knappt 300 miljarder kronor är Atlas Copco och Sandvik två av de verkliga tungviktarna inom svensk verkstad. Med sina globala närvaro och tidiga rapporter blir deras vittnesmål om efterfrågeläget och förmågan att hålla lönsamheten uppe ett riktmärke för branschkollegorna senare i rapportperioden.

Nedan har vi destillerat ut det viktigaste som de hade att säga om konjunkturläget och om sina egna resultat.

Sandvik om efterfrågan:

Den totala orderingången minskade med 2 procent under fjärde kvartalet, varav 4 procent är organiskt, medan intäkterna med knapp marginal ökade. En nedgång är en nedgång men man ska ha i åtanke att orderna minskade med 7 procent organiskt i föregående kvartal så det är inget accelererande fall vi ser.

Snarare är det en utplaning som tyder på att det tredje kvartalets trycktes ned lite extra av att många kunder gjorde lagerneddragningar och att den balansen nu har blivit bättre. Ordersiffran var också i nivå med analytikernas förhandstips.

Inom stora kundsegment som Gruvor och Allmän Industri noterar Sandvik en stabil efterfrågan medan Infrastruktur fortsatt är en tuff sektor att vara i. Det visade Epiroc i sin rapport på onsdagen och samma tongångar hördes från Sandvik, vars affärsområde Rock Processing Solutions rapporterade en 18-procentig nedgång i organiska order.

Sandviks efterfrågetrender under fjärde kvartalet

Med draghjälp av Fordon och Flyg konstaterar vd Stefan Widing samtidigt att produkterna som är mest exponerade mot en bredare konjunkturutveckling, skärverktygen inom affärsområdet SMM, har haft en positiv utveckling. Och den sedvanliga uppdateringen av hur det nya kvartalet startat ordermässigt inom SMM beskrivs som stabilt.

Atlas Copco om efterfrågan:

För Atlas Copcos del ökade orderingången under kvartalet med 2 procent, varav 1 procent organiskt, medan intäkterna steg med 10 procent organiskt. Ordersiffrorna var dock i underkant av förhandstipsen inom alla koncernens fyra affärsområden och totalt landade orderingången 7 procent under konsensusprognosen.

Medan det största affärsområdet Kompressorteknik fortsatt visar bra ordertillväxt är det lite svagare inom Vakuum, där industriella och vetenskapliga applikationer drar nedåt medan det är stabilare inom halvledare. Tydligast ordernedgång syns i det minsta området Energiteknik som också är det mest exponerade mot bygg- och anläggning. Samma mönster som hos Epiroc och Sandvik med andra ord.

Höga förväntningar omgärdar alltid Atlas Copco och ordersiffran var den stora negativa överraskningen i rapporten, men zoomar man ut så är orderingången i kvartalet trots allt ett litet trendbrott efter två kvartal av negativa siffror.

Atlas Copcos organiska orderingång

Ett trendbrott är det även att Atlas i sin utsiktskommentar nu spår en aktivitetsnivå som kvarstår på nuvarande nivå på kort sikt. Utsikterna inför fjärde kvartalet var att kundernas aktivitetsnivå skulle försvagas jämfört med tredje kvartalet.

Sandvik om resultatet:

Om Sandviks efterfrågan prickade förväntningarna med dragning uppåt, så drog resultatet åt det negativa hållet men inte med några stora siffror.

Det justerade rörelseresultatet på 6,2 miljarder kronor var knappt 3 procent lägre än väntat och rörelsemarginalen på 19,5 procent är hack i häl på analytikerprognosen om 20 procent och strax under bolagets eget målintervall på 20-22 procent.

 

Marginalen visar motståndskraft i en lite svagare marknad och ännu högre ska lägstanivån bli att döma av det globala sparprogram som aviserades i samband med rapporten. Ett grepp som kommer att kosta omkring 1 100 anställda jobbet, belasta innevarande kvartal med 2,4 miljarder i kostnader och när det är genomfört ge besparingar på 1,2 miljarder per år.

Ur ett aktieägarperspektiv är några saker extra intressanta att notera. Det ena är en ganska kort återbetalningstid då större delen av besparingarna väntas ha realiserats redan i slutet av det här året.

Det andra är att programmet till 85 procent handlar om strukturella åtgärder och inte volymrelaterade. Tolkningen av det blir att sparprogrammet inte är en signal om att bolaget ser en bred och brant konjunkturnedgång framför sig utan att det mestadels är åtgärder som görs för att säkra en långsiktig marginal i det utlovade målintervallet.

Atlas om resultatet:

Rensat för engångsposter så glänser Atlas återigen med en hög marginalnivå. Med 22,1 procent för koncernen är man 2 procentenheter över samma kvartal 2022 och det är även strax över analytikernas prognos.

Avvikelserna mot förväntningarna är små i alla affärsområdena men det är Kompressorteknik som är bäst i klassen både vad gäller nivån, 24,8 procent, och när det kommer till avståndet till förväntningarna.

Med sin omvittnat kapitaleffektiva drift av verksamheten blir också avkastningen på det sysselsatta kapitalet hög. Det är ingen nyhet och det drunknar oftast i sifferflödet på rapportdagar, men det är ändå värt att lyfta fram att koncernen ligger och taktar på 30 procent och affärsområdet Kompressorteknik på spektakulärt höga 85 procent.

Stora skor att fylla när vd Mats Rahmström lämnar sin post i maj och kanske inte så konstigt då att efterträdaren Vagner Rego hämtas från rollen som Kompressorchef.

Slutsats

Efter att under lång tid ha trotsat svaga makrosiffror och fortsatt ånga på med bra efterfrågan och hög lönsamhet kom det allt fler tecken i det andra och framför allt tredje kvartalet om att verkligheten var på väg ikapp även de stora verkstadsbolagen. Fjärde kvartalet hade mycket väl kunnat bli nästa otäcka steg på inbromsningstrappan, men om Sandvik och Atlas rapporter är representativa för sektorn så blir man inte direkt vettskrämd.

Avmattad efterfrågan men på en hög nivå, lagerneddragningar som klingar av, rörelsemarginaler som hålls uppe väl trots svajande volymer och valutamotvind samt besked om ökade utdelningar. Är det så här botten på den här lågkonjunkturen ser ut så är det ingen tråkig botten att ta sats ifrån när det vänder uppåt igen.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -