SCA: Klent bidrag från industrin

Rapportkommentar Skogs- och industribolaget SCA slog estimaten för fjärde kvartalet. Samtidigt som priserna sjunker ökar volymerna. Aktien inledde dagen svagt för att sedan vända till plus från gårdagens stängning.

Redan igår skedde kraftiga rörelser i SCA-aktien. Kritik från blankarfirmor publicerades (Viceroy & Ningi Research) och aktien handlades som lägst runt 127 kronor, en nedgång om cirka 8 procent. Kritikerna anser bland annat att SCA redovisar tillgångarna aggressivt och att nedsidan i aktien är 50 procent, vilket innebär en kurs på cirka 65 kronor.

 

En tidigare stark konjunktur i kombination med låga räntor har gynnat SCA i form av rekordpriser på massa, trävaror och kartong. Som exportör har bolaget dessutom gynnats av en svag svensk krona.

Det som långsiktigt driver efterfrågan på bolagets produkter är ett allt större inslag av kartong inom förpackningar, ökad efterfrågan på förnybar energi och allt mer trävaror vid byggnationer av exempelvis bostäder.

Sedan rekordåren 2021 och 2022 är priserna på SCA:s produkter väsentligt lägre och en oro kring den långsiktiga intjäningsförmågan har aktualiserats. Att estimera prisutvecklingen och framtida normaliserade prisnivåer är svårt.

I fjärde kvartalet sjönk nettoomsättningen jämfört med motsvarande period i fjol, vilket delvis var en konsekvens av en den negativa prisutvecklingen på bolagets produkter. Samtidigt ökade leveransvolymerna och nettoomsättningen summerades till 4,4 (4,9) miljarder kronor.

Även rörelseresultatet var lägre än motsvarande period i fjol och rapporterades till drygt 1,1 miljarder kronor, vilket var 30 procent lägre än fjärde kvartalet 2022. I beräkningen av rörelseresultatet ingår värdeförändringar på skogstillgångar, som i kvartalet uppgick till 832 miljoner kronor.

Under kvartalet bidrog affärsområdena Trä, Massa, Containerboard och Förnybar Energi med 149 miljoner till rörelseresultat. De mer rörelsedrivna industridelarna bidrog alltså till cirka 13 procent av kvartalets totala rörelseresultat.

Det operativa kassaflödet var i stället negativt och uppgick till minus 55 (726) miljoner kronor. För helåret 2023 levererades ett operativt kassaflöde på 3 miljarder kronor, nästan en halvering mot 2022.

Källa: SCA/Placera

Genom en förenklad och teoretisk skiss, som baseras på bolagets redovisade värden, kan man få en uppfattning om hur aktiemarknaden värderar industrirörelsen. Eller om man så vill, sätta en vinstmultipel på industrirörelsen, och i stället få en uppfattning om aktiemarknadens syn på SCAs redovisade skogstillgångar.

Enligt SCA uppgick skogstillgångarna vid utgången av 2023 till 108 miljarder kronor. Genom att dra bort nettoskulden och den uppskjutna skatten som hänförs till skogen återstår 76 miljarder kronor.

Exkluderas nettot av skogstillgångarna från börsvärdet återstår industrirörelsen som då uppgår till 19 miljarder kronor. Enligt den förenklade skissen uppgår vinsten efter skatt till 1,6 miljarder kronor i industrirörelsen, vilket innebär en värdering på 12 gånger vinsten.

SCA 2024E 2025E 2026E
Nettoomsättning, Msek 19 900 22 000 23 400
Rörelsemarginal, % 27% 31% 33%
EPS, SEK 5,9 7,5 8,5
P/E 23 18 16

Källa: Factset

Enligt estimaten i Factset förväntas SCA öka vinsten kommande år. På innevarande års vinstförväntningar värderas aktien till p/e 23. En förväntad vinsttillväxt på 30 procent sänker värderingen till p/e 18 för 2025.

SCA har gjort stora investeringar i ökad produktion som nu börjar synas i form av volymtillväxt. Investeringarna har finansierats via egna kassaflöden som möjliggjorts av ett gynnsamt makroklimat. Investeringstakten kommer vara på höga nivåer framöver och för att behålla nuvarande nivå på skuldsättningen krävs bättre kassaflöden än utfallet i fjärde kvartalet.

Bortsett från risken för lägre intjäning och ett negativt sentiment i aktien kopplat till kritik från blankare finns även risker gällande regleringar från EU angående skogsnäringens klimatpåverkan. Dessutom finns risker kopplat till skadedjur. I jakten på framtida vinster har aktiemarknaden ännu inte visat någon oro kring varken det ena eller det andra.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -