Lifco fortsätter att leverera

Rapportkommentar Förvärvsbolaget Lifco redovisar återigen negativ organisk tillväxt. Trots detta är kvartalets siffror starka och aktien fortsatte sin resa norrut.

Lifco-aktien som noterades 2014, har gått riktigt starkt den senaste perioden. Efter dippen i höstas är aktien upp 50 procent och nu är det inte långt ifrån all time high. På fredagen gick aktien upp nästan 3 procent. 

Tar vi en titt på det fjärde kvartalet isolerat så ökade översta raden med 7 procent. Det var framförallt förvärv som agerade dragkrok till tillväxten men även en del valuta. 

Den svagare marknaden inom Demolition & Tools och delar av Systems Solutions påverkade tillväxten negativt. Den organiska försäljningen minskade med 5 procent. 

I Demolition & Tools finns bolag som verkar inom utrustning till infrastruktur-, rivnings- och byggindustrierna. I affärsområdet finns bland annat företag som sysslar med demoleringsrobotar och verktyg till kranar. 

Av Lifcos tre affärsområden har detta segment haft det mest motigt den senaste tiden. Den organiska tillväxten har varit negativ under de tre senaste kvartalen på grund av sämre marknad och därmed lägre volymer. Det man ska ha i åtanke är att marginalen kan variera mellan kvartalen till följd av enstaka större specialordrar. I fjärde kvartalet påverkades segmentet positivt av specialordrar men trots detta minskade både försäljning och rörelseresultatet. 

Systems Solutions, som består av nischade B2B-bolag, delas in i de fem divisionerna Kontraktstillverkning, Miljöteknik, Infrastrukturprodukter, Specialprodukter och Transportprodukter. 

Trots att försäljningen ökade med 11 procent under fjärde kvartalet var utvecklingen i dotterbolagen blandad. De flesta företagen inom Systems Solutions går starkt men några av de dotterbolag som har behov av att deras kunder gör stora investeringar har det tuffare. I fjärde kvartalet låg den organiska tillväxten på minus.  

Affärsområdet Dental, där bolag inom bland annat förbrukningsvaror, utrustning och mjukvara till tandläkare ingår, växte med 11 procent under kvartalet. Samtidigt ökade ebita-resultatet med hela 20 procent. Affärsområdets rörelsemarginal uppgick till över 20 procent.  

För helåret 2023 växte Lifco-koncernens försäljning med nästan 14 procent där valuta-medvind och förvärv bidrog till tillväxten. Den organiska tillväxten landade på noll till följd av, som tidigare nämnt, en svagare marknad inom affärsområdet Demolition & Tools och delar av System Solution. Däremot lyckades Lifco försvara sina höga marginaler och prestera en organisk ebita-tillväxt (rörelseresultat) på 6 procent. Den totala tillväxten i rörelseresultatet var 21 procent under 2023.

Utdelningen föreslås höjas från 1,80 kronor per aktie till 2,10 vilket motsvarar 30 procent av vinsten. Under det gångna året har totalt 18 nya verksamheter förvärvats som tillsammans väntas bidra med totalt 2,26 miljarder kronor i årsomsättning.

Källa: Lifco

Under de kommande kvartalen kommer vi sannolikt se en fortsatt svag organisk tillväxt, men ur ett långsiktigt perspektiv är detta inget oroande. 

Nettoskulden i förhållande till ebitda ligger nu på lite över 1, vilket inte är särskilt högt. Lifco har bra med krut för att fortsätta sin förvärvsagenda. Avkastningen på det sysselsatta kapital fortsätter att takta på höga 22 procent. 

Baserat på innevarande års prognoser handlas Lifco-aktien till p/e 35 och ev/ebita 23. 

Placera tycker Lifco är ett av de finaste företagen bland serieförvärvarna och den senaste rapporten får oss inte att ändra denna åsikt. På grund av värderingen ser vi tyvärr inget uppenbart köpläge i nuläget. 

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -