Securitas: Myrsteg åt rätt håll

Rapportkommentar Det går inte snabbt men det går åt rätt håll med det utlovade marginallyftet. Och med ett bra kassaflöde i ryggen finns skäl att hoppas på mer i Securitas aktie.

En successivt högre andel intäkter från teknik och säkerhetslösningar och med det en högre rörelsemarginal, som når 8 procent i slutet av 2025. Det är Securitascaset i en mening och ska det vara trovärdigt så bör marginalen steg för steg klättra uppåt.

Det gjorde den även i fjärde kvartalet 2023, men det sker med myrsteg och det går inte snabbare än vad analytikerna hade förväntat sig. Den justerade marginalen landade på 6,8 procent att jämföra med 6,5 procent samma kvartal i fjol. Snittprognosen låg på 6,9 procent enligt Infront.

Under hela 2023 blev marginalen 6,5 procent att ställas mot 6,0 procent 2022. Steg för steg åt rätt håll med andra ord, men det är ren matematik att takten måste öka om man ska vara på 8 procent när 2025 summeras.

 

Att vd Magnus Ahlqvist rensar i portföljen, där bland annat Argentina har övergetts, är ett sätt att se till att man kan nå målet. Att få ut de sista synergierna från det stora förvärvet av Stanley Security, öka andelen teknik- och säkerhetslösningar ytterligare samt hålla löneinflationen stången med prishöjningar är andra saker som måste falla på plats om målet ska nås.

Den goda nyheten ur aktieperspektiv är att många på börsen verkar ha tröttnat på att vänta ut marginallyftet och att värderingen därför inte tar ut någon succé i förskott. Räknat på den rapporterade vinsten per aktie före jämförelsestörande poster under 2023 var p/e-talet försiktiga 10 före bokslutet och något högre efter den positiva reaktionen.

En reaktion som kanske ter sig märklig i ljuset av att både omsättning och resultat var i underkant av konsensusprognoserna. Svaret på det varma mottagandet hittar man istället i kombinationen dämpade förväntningar och en ketchupeffekt i kassaflödet, som har dragit åt det svaga hållet tidigare under året.

Det fria kassaflödet i fjärde kvartalet kom in på 3,5 miljarder kronor och med 5 miljarder under helåret 2023, samt viss valutamedvind, har den stora skulden kunnat trimmas ned. Man är nu nere under målet att ha en nettoskuld/ebitda-relation på maximalt 3. Justerat för engångsposter ligger nyckeltalet på 2,7 och ditt har man nått före utsatt plan.

Att Securitas är bekväma med balansräkningen, även om nettoskulden alltjämt är höga 37,5 miljarder kronor, demonstreras av det överraskande offensiva utdelningsförslaget. Här höjer man förra årets 3,45 kronor per aktie till 3,80 kronor vilket motsvarar knappt halva nettovinsten justerat för den bokförda Argentina-förlusten.

Framåt är det rimligt att anta små justeringar av omsättnings- och vinstprognoser till följd av bokslutet och det betyder en fortsatt ganska skeptisk hållning till Securitas marginalmål. I snitt räknar analytikerna med 7 procents rörelsemarginal nästa år.

 

  2022A 2023A 2024E 2025E
Omsättning, Mkr 133237 157249 160286 166210
Ebita, Mkr 8033 10247 10897 11678
Rörelsemarginal  6,0% 6,5% 6,8% 7,0%
Vinst/aktie, sek (just) 10,8 9,6 9,8 11,4
Utdelning/aktie, sek 3,5 3,8 4,2 4,9
Källa: Infront        

 

Precis som tidigare ser vi en intressant potential i kombinationen försiktig värdering, med ett p/e-tal på 9 för nästa år, och förväntningarna om att Securitas inte ska nå upp till sitt lönsamhetsmål.

En direktavkastning på 4 procent, ett bättre ränteklimat framåt och en lättnad när det kommer till förmågan att skaka loss kassaflöde begränsar nedsidan i aktien. Samtidigt skulle ett uppfyllande av marginalmålen eller åtminstone en ökad takt i förbättringarna motivera en klart högre aktiekurs än dagens.

Visst, det är en långsam resa och inget för den som letar snabba kursdubblare men Securitascaset är intakt efter bokslutet. Vi är fortsatt positiva till aktien.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Securitas B Köp 102,65 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -