Påverkar ECB-beskedet Riksbanken?

Makrokommentar ECB lät sina räntor ligga still men skruvade samtidigt ner inflations- och tillväxtprognoser. Förväntningarna på snabba räntesänkningar steg därför initialt men dämpades av ECB-chefen Christine Lagarde på den efterföljande presskonferensen.

ECB beslöt i samband med torsdagens penningpolitiska besked att hålla sina räntor oförändrade. Så styrräntan (refiräntan) ligger kvar på 4,50 procent och inlåningsräntan, som i högre grad styr marknadsräntan, på 4,00 procent.

Beskedet blev därmed det som i stort sett hela analytikerkåren hade räknat med och det var för fjärde mötet i rad som inga större penningpolitiska förändringar gjordes.

Samtidigt väcktes ändå lite hopp kring kommande räntesänkningar redan i hyfsad närtid när tjänstemännen på ECB i sina färska prognoser skruvade ner på tillväxt- och inflationsprognoser. Nu räkna man med att inflationen ska landa 2,3 procent under 2024 (2,7 procent i decemberprognosen) och dämpas ytterligare till 2,0 respektive 1,9 procent 2025 och 2026. Tillväxtprognosen för i år reviderades ner till 0,6 procent (0,8 procent i december) men sedan ska tillväxten ta lite bättre, om än måttlig, fart med 1,5 procent 2025 och 1,6 procent 2026.

marknaden skruvades förväntningarna på årets räntesänkningar upp något och nu prissätts fyra räntesänkningar under 2024 i princip fullt ut.

Den stora frågan som återstår att besvara är när en första räntesänkning kan bli aktuell?

Christine Lagarde

Här tonade ECB-chefen Christine Lagarde ner förväntningarna redan vid aprilmötet i samband med den efterföljande presskonferensen. Som hon uttryckte det så kommer ECB att ha klart mycket mer ny information i juni än i april. Dessutom bevakar de löneutvecklingen noga som, enligt ECB, ännu inte kommit ner i nivåer som är förenliga med inflationsmålet. Många löneavtal ska dock bli klara under våren men kanske inte tillräcklig många för att lugna ECB redan till aprilbeskedet.  

Det som möjligen skulle kunna sätta lite press på ECB är om inflationsutfallet för mars landar ungefär på inflationsmålet på 2,0 procent. Det finns vissa små och tidiga tecken på att så skulle kunna bli fallet, även om det rör sig om i högsta grad osäkra tendenssiffror.

Vi på Placera lutar därmed åt att en första räntesänkning dröjer till junimötet men är alltmer övertygade om att en räntesänkning inte dröjer längre än så. Det finns dessutom en alltmer utbredd press från politiker i EMU-området att det är dags att skrida till verket för att rädda upp en stapplande europeisk ekonomi.

De här beskeden från ECB minskar förstås chansen att Riksbanken skulle sänka räntan i samband med sitt penningpolitiska besked den 27 mars och frågan är om den ens törs skrida till verket vid nästkommande besked den 8 maj. Riksbanken ser nog gärna att ECB går före i räntesänkartåget.

Men här låter vi på Placera ändå osvuret vara bäst. För utan stora överraskningar uppåt på inflationssidan finns nog alla förutsättningar på plats för en räntesänkning från Riksbankens sida innan ECB i sin tur väljer att skrida till verket. En mycket viktig hållpunkt i det sammanhanget blir den inflationssiffra för februari som SCB publicerar i nästa vecka (14 mars).

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -