Bokusgruppen: Räcker låg värdering?

Aktieanalys Bokusgruppens aktie fick rejäl fart på börsen efter rapporten för fjärde kvartalet. I år är aktien redan upp över 50 procent. Men trots det är aktien lågt värderad på fjolårets siffror och nu ska satsningar på egna varumärken och näthandeln lyfta framtida vinster.

Bokusgruppen kom till börsen 2021 via utdelning från industrigruppen Volati. Fyra år tidigare hade industrigruppen köpt Akademibokhandeln och dotterbolaget Bokus. I bokslutet för 2023 var intäkterna och resultatet i linje med siffrorna vid förvärvet år 2016. Sedan dess har investeringar gjorts för att öka den digitala försäljningen och samtidigt bredda sortimentet av egna produkter.

Att Bokusgruppen noterades via Volati förklarar också ägarbilden. Volatis två grundare Karl Perlhagen och Patrik Wahlén kontrollerar tillsammans över 70 procent av aktierna i Bokusgruppen. Tredje största ägare med strax över 6 procent av aktierna är Volatis tidigare CFO Mattias Björk.

Bokusgruppen delas upp i tre segment: Akademibokhandeln Butik, Akademibokhandeln Online och Bokus Online. Inom segmentet Bokus Online ligger även prenumerationstjänsten som likt Storytel erbjuder ljudböcker.

Av de totala intäkterna på cirka 1,8 miljarder kronor kommer cirka 40 procent från digitala kanaler och resterande från försäljning i fysiska butiker. Akademibokhandeln som står för den fysiska försäljningen har totalt nästan 100 butiker, varav majoriteten ägs av Bokusgruppen och övriga drivs via franchise.

För att lyfta marginaler och kontrollera större delar av värdekedjan jobbar Bokusgruppen aktivt med att öka andelen försäljning av egna varumärken. I dagsläget ligger det inom ”övrigt sortiment” och består av bland annat brädspel och pussel.

Försäljningstrenden för egna varumärken pekar åt rätt håll. Men det är fortfarande en liten andel av den totala försäljningen. Egna varumärken stod för cirka en femtedel av försäljningen inom Akademibokhandelns övriga sortiment, vilket översätts till cirka 125 miljoner kronor och dryga 6 procent av Bokusgruppens totala försäljning.

Det är fortfarande under uppbyggnad och även om det i dagsläget är en mindre del av försäljningen finns potential för framtida marginal- och resultatlyft vid en lyckad satsning.

De tre senaste åren har på de flesta sätt haft en tydlig inverkan på den operationella affären. Den fysiska butiken blev hårt ansatt under pandemiåren samtidigt som digitala affären gynnades.

I efterhand, när summan av konsumentbeteenden och ekonomiska stöd summeras är det svårt att på årsbasis se en tydlig inverkan på intäkterna eller resultatet som varit relativt konstant under den turbulenta perioden.

I stället går det att utläsa stora säsongsvariationer. Det fjärde kvartalet, med både Black Friday och julhandel, är det överlägset starkaste kvartalet och gör hela årets resultat.

I fjärde kvartalet 2023 var resultatet efter skatt 75 miljoner kronor, mer än de 40 miljoner efter skatt som skapades för helåret 2023.

Bokusgruppen 2023 2024P 2025P 2026P
Nettoomsättning, Mkr 1 870 1 964 2 062 2 165
Ebitamarginal, % 6,10% 6% 6,5% 7%
Ebita, Mkr 115 118 134 152
Avskrivningar, im. Tillgångar, Mkr -46 -46 -46 -46
Finansnetto, Mkr -18 -18 -18 -18
Skatt, Mkr -11 -11 -15 -18
Resultat, Mkr 41 43 55 70
VPA, SEK 2,51 2,66 3,4 4,33
Just. EV/Ebita 6,3 6,1 5,3 4,5

Källa: Bolaget/Placera

Med en låg förväntad tillväxt handlar mycket av intjäningen hur Bokusgruppen lyckas med små justeringar för att skruva upp marginalerna.

Bolagets IT-satsningar kostnadsförs inte direkt utan redovisas som investeringar, vilket påverkar Ebita-resultatet positivt. Samtidigt är vinsten per aktie väsentligt lägre på grund av avskrivningar på immateriella tillgångar, vilket inte påverkar kassaflödet.

Skissar vi optimistiskt med en intäktsökning på 5 procent och en Ebita-marginal i linje med 2023, hamnar Ebita-resultatet på 118 miljoner kronor och vinsten per aktie på 2,66 kronor. Fortsätter intäkterna växa med 5 procent samtidigt som marginalerna lyfter ger det bra genomslag i vinsten kommande år.  

Värderingsmässigt är det utmanande att utgå från vinsten per aktie där flera poster stör sista raden. Av den anledningen håller vi oss längre upp i resultaträkningen och använder Ebita samtidigt som vi räknar bort cirka 20 miljoner för aktiverade utvecklingskostnader som förskönar Ebita-resultatet.

Ett utfall likt skissen ger ett justerat Ebita-resultat på cirka 100 miljoner kronor i år. Bokusgruppen har ett börsvärde på cirka 700 miljoner kronor, en kassa på drygt 100 miljoner, vilket ger ett EV (Enterprise Value) på 600 miljoner kronor.

Det skulle ge en justerad EV/Ebita-multipel på cirka 6 för i år. Det är en låg värdering. Samtidigt går det att argumentera för hur en verksamhet likt Bokusgruppen inte bör värderas mycket högre än så.

Utdelningsförslaget till stämman i vår innebär en direktavkastning på cirka 7 procent och är en utdelningsnivå som kan hållas långsiktigt.

Det går alltid att diskutera redovisningsprinciper och hur bolag bör värderas. Ur ett teoretiskt värderingsperspektiv är aktien rimligt värderad på dagens nivåer, vilket också var min slutsats i september 2022. Sedan dess har aktien stigit cirka 15 procent och Bokusgruppen får snarare ses som en placering med en uthållig hög utdelning där det i bästa fall blir vinsttillväxt framöver.

Tydliga säsongsvariationer och en kvartalsfokuserad aktiemarknad kan ge bättre ingångslägen till våren. Men Bokusgruppen är en verksamhet med lågt beroende av konjunkturer, bra kassaflöden och nettokassa. Att tajma aktiemarknaden är omöjligt och från dessa nivåer finns långsiktigt utrymme för vidare uppgång i aktien. 

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Bokusgruppen Köp 46,30 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -