Mag 7-värderingen inför rapporterna

Aktiekommentar Skillnaden i vinstutvecklingen för Magnificent 7-aktiernas vinstprognoser inför kommande rapportperiod är betydande. Placera har granskat analytikernas vinstprognoser och dagens värderingar - två bolag sticker ut med negativ vinsttillväxt och relativt hög värdering.

Under 2023 visade Magnificent 7-aktierna, som inkluderar Apple, Microsoft, Googles moderbolag Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta Platforms och Tesla, överraskande stora vinstökningar tack vare den pågående AI-trenden. Det resulterade i kraftiga uppgångar i aktiekurserna.

Frågan är om vi kommer att se lika stora reaktioner nu när rapporterna för årets första kvartal närmar sig. Placera har noterar att vinsterna för magnificent 7-bolagen förväntas växa betydligt snabbare än genomsnittet för bolagen i S&P 500.

En närmare granskning av analytikernas prognoser för vinsterna avslöjar betydande skillnader mellan bolagen. Förväntningarna är att vinsterna för bolagen i S&P 500 kommer att öka med i genomsnitt 3,4 procent under första kvartalet jämfört med samma period 2023, och med 11 procent för hela 2024. För 2025 förutspås en ännu större vinsttillväxt på 13 procent.

Nvidia

Nvidia levererade en imponerande rapport den 21 februari, där bolaget överträffade de högt ställda estimaten. Sedan dess har estimaten inför kommande kvartalsrapport justerats upp avsevärt.

"Efterfrågan på datorteknik och generativ AI accelererar och ökar kraftigt över hela världen bland företag, branscher och nationer," sade Nvidias verkställande direktör Jensen Huang vid den senaste rapporten.

Nvidia sticker ut bland Magnificent 7-bolagen med den klart högsta vinsttillväxten, som når över 480 procent när vi jämför estimaten för årets andra kvartal med resultatet för samma kvartal föregående år. Nvidia är det sist rapporterande bolaget och kommer att lämna sin kvartalsrapport den 22 maj.

Analytikerna har justerat upp Nvidias helårsestimat för 2024, och tillväxten landar på drygt 93 procent jämfört med föregående år, vilket är betydligt högre än genomsnittet för Magnificent 7-bolagen. Trots att vinsttillväxten lugnar ner sig till 19 procent mellan 2025 och 2024 ligger den fortfarande över genomsnittet för S&P 500-indexet, som förväntas vara 13 procent.

Amazon

Näst högst vinsttillväxt förväntas Amazon ha när de lämnar sin rapport den 25 april. Analytikerna förutspår en vinst per aktie på 0,83 dollar, vilket innebär en tillväxt på 168 procent jämfört med 0,31 dollar som bolaget rapporterade för motsvarande kvartal föregående år.

Även Amazons senaste kvartalsrapport överträffade förväntningarna både för vinst och intäkter. Uppjusteringarna av estimaten har varit betydande efter den senaste rapporten.

Flera investerare pekar på att Amazon genom sin Bedrock-plattform nu kan erbjuda sina kunder fullständiga AI-tjänster med ett antal högpresterande AI-grundmodeller från ledande AI-företag som AI21 Labs, Anthropic, Cohere, Meta och Stability AI, vilket är en viktig anledning till de uppjusterade vinstprognoserna.

Analytikerna förutspår att Amazons vinsttillväxt kommer att förbli stark de närmaste åren. För i år förväntas en vinst per aktie på 4,15 dollar, vilket innebär en vinsttillväxt på 43 procent, och för 2025 prognostiseras en vinsttillväxt per aktie på 28 procent, vilket motsvarar 5,30 dollar per aktie enligt analytikernas estimat.

Meta

Meta Platforms, tidigare känt som Facebook, är en annan snabbväxare när vi nagelfar vinstestimaten.

Bolaget planerar att släppa sin rapport den 24 april. Vinsten per aktie förväntas nästan fördubblas till 4,28 dollar jämfört med fjolårets resultat på 2,20 dollar. Precis som Nvidia och Amazon var Meta Platforms senaste kvartalsrapport mycket stark.

Flera investerare anser att Meta har en stark position inom AI, och analytikerna har justerat upp vinsten per aktie betydligt för detta år. För 2024 förväntas vinsten per aktie öka med över 34 procent till 19,96 dollar, och för 2025 förväntas vinsten per aktie öka i en något lugnare takt med 16 procent till 23,16 dollar.

Alphabet

Den 30 januari rapporterade Alphabet fjärde kvartalets vinst och intäkter som nätt och jämnt överträffade analytikernas estimat. Aktien föll när sökgigantens kärnannonsaffär missade förväntningarna något.

Vinstprognoserna inför kvartalsrapporten den 23 april indikerar en vinsttillväxt på 28 procent jämfört med första kvartalet föregående år. För helåret 2024 förväntas vinsten per aktie stiga till 6,80 dollar, vilket motsvarar en tillväxt på 17 procent, medan för 2025 spås den landa på 7,84 dollar per aktie, vilket motsvarar en tillväxt på drygt 15 procent.

Det är värt att notera att den 23 april är den rapporttätaste dagen för magnificent 7-bolagen, då tre av bolagen släpper sina kvartalsrapporter.

Microsoft

Microsoft tog över ledartröjan som världens största noterade bolag mätt i börsvärde under förra året efter att man var först ut med en generativ AI-applikation.

Analytikernas förväntningar inför bolagets kvartalsrapport den 23 april är mer blygsamma, med en förväntad vinst per aktie på 2,83 dollar, vilket innebär en vinsttillväxt på 15 procent jämfört med utfallet för det första kvartalet 2023, då vinsten per aktie låg på 2,45 dollar.

För helåret 2024 förväntas vinsten per aktie uppgå till 11,66 dollar, vilket ger en vinsttillväxt på drygt 20 procent. För 2025 spås vinsten per aktie landa på 13,36 dollar och vinsttillväxten förväntas vara 15 procent, vilket är två procentenheter över genomsnittet för S&P 500-indexet.

Apple

Världens näst värdefullaste bolag, Apple, kommer att presentera sin kvartalsrapport den 2 maj. Förväntningarna på vinsten per aktie inför rapporten är 1,51 dollar, vilket innebär en marginell minskning från 1,52 dollar motsvarande kvartal föregående år.

Den svaga vinsttillväxten tillskrivs av flera analytiker till minskade iPhone-försäljningar på grund av en svagare efterfrågan, särskilt i Kina.

För innevarande år förväntas vinsten per aktie uppgå till 6,56 dollar, vilket innebär en relativt låg vinsttillväxt på 7 procent. Det är klart lägre än snittet för S&P 500-indexet, som förväntas ha en vinsttillväxt på 11 procent. För 2025 förväntas vinsttillväxten öka till 9 procent, vilket även det är lägre än S&P 500-indexets förväntade vinsttillväxt på 13 procent.

Tesla

Den 24 januari presenterade Tesla sin rapport för det fjärde kvartalet, och vinsten minskade med 40 procent till 71 cent per aktie samtidigt som intäkterna ökade med 3,5 procent till 25,2 miljarder dollar jämfört med samma kvartal 2022.

Vinstestimaten inför Teslas rapport den 23 april har minskat på grund av missade prognoser för antalet levererade bilar under årets första kvartal. Nu förväntas vinsten per aktie landa på 0,42 dollar per aktie, vilket innebär en minskning med 44 procent jämfört med 0,73 dollar per aktie föregående år.

Tesla är det enda bolaget med negativ vinsttillväxt för innevarande helår. För 2024 förväntas Teslas vinst per aktie minska med 39 procent samtidigt som intäkterna förväntas öka till 106 miljarder dollar, vilket motsvarar en intäktstillväxt på 10 procent jämfört med 2023.

Först 2025 förväntas vinsten återigen öka med 44 procent till 3,83 dollar per aktie jämfört med 2024 års vinstestimat. Det är fortfarande lägre än vinsten per aktie på 4,36 dollar för 2023.

Avkastningen

Rapportperioden kommer definitivt att ge viktig information om efterfrågan och den övergripande styrkan inom AI-utvecklingen, som har varit en central drivkraft för Magnificent 7-bolagen.

Marknaden kommer noggrant att nagelfara resultaten för att bedöma om de förväntade tillväxttrenderna och styrkan inom AI-sektorn fortsätter att vara i linje med marknadspriserna för dessa bolag.

Årets avkastning för Magnificent 7-bolagen har varit mer varierande och måttligare än tidigare, med undantag för Nvidia och Meta, som har uppvisat frotsatt hög avkastning. Det återstår att se om de kommande rapporterna kommer att ge ytterligare insikter och förhoppningsvis klargöra riktningen för aktierna framöver.

Det verkar som Nvidiaaktien fortsätter att dominera och har presterat exceptionellt bra, med en uppgång på 80 procent sedan årsskiftet. Meta Platforms har också haft en imponerande utveckling och är den näst bäst presterande aktien bland magnificent 7-bolagen hittills i år, med hälften av Nvidias uppgång.

Dock är situationen inte lika positiv för Apple och Tesla. Båda dessa aktier har visat minusavkastning hittills i år, med Tesla som tappat nästan en tredjedel av sitt börsvärde och Apple som har backat med 12 procent sedan årsskiftet.

Övriga aktier har haft positiv avkastning och ligger över genomsnittet för avkastningen som S&P 500-indexet levererat på 8 procent.

Värderingen

Även om avkastningen för Magnificent 7-bolagen har varit dramatisk det senaste året, har värderingen inte skjutit i höjden. Faktum är att både Alphabet och Apples vinstprognoser för 2024 värderas lägre än genomsnittet för S&P 500-indexet, som har ett P/E-tal på 19,9.

Högst värderat är Tesla med ett P/E-tal på 64,3 för årets vinster, men det sjunker till knappt 45 för 2025 års vinstprognoser. Även om Teslas nuvarande värdering ligger klart under det historiska P/E-talet på 77, värderas aktien fortfarande som en tillväxtaktie trots att vinsten minskar.

Nvidia är däremot lägst värderat jämfört med sitt historiska P/E-tal på 72. Värderingen för 2024 års vinstestimat är ett P/E-tal på 37. Den starka vinsttillväxten, som indikerar nästan en fördubbling av vinsten per aktie, resulterar i en relativt låg värdering jämfört med det historiska genomsnittet. Värderingen sjunker ytterligare till P/E-talet 31 för 2025.

Alphabets värdering är lägre än det historiska snittet, med ett P/E-tal på 23,1 för 2024 och 20,1 för 2025 enligt vinstprognoserna. Den relativt låga historiska värderingen för Alphabet tillskrivs enligt flera fondförvaltare bolagets svaga annonsverksamhet och deras (för)tidiga lansering av produkter som inte varit tillräckligt konkurrenskraftiga.

Världens största bolag Microsoft och Apple, tillsammans med Meta Platforms, är bland de Magnificent Seven-bolagen som har en värdering i nivå eller något högre än sitt historiska P/E-talssnitt.

Förutom Nvidia är Amazon det bolag som värderas med en betydande rabatt jämfört med sitt historiska P/E-talssnitt. För innevarande år landar P/E-talet på 43, och för 2025 års vinstprognoser är P/E-talet 34, vilket är klart lägre än det historiska P/E-talet på 66.

Värt att notera är att värderingen av Magnificent 7-bolagen är lägre än på flera år samtidigt som värderingen av S&P 500 index är på en hög nivå.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på finansmarknaden?

Följ mig gärna på X

Följ Placera på Facebook , LinkedInXYouTube och Soundcloud

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -